Bekijk hier de tv-films Bouwen aan de Toekomst met staal.
Nieuws
Subsidieregeling voor duurzame warmte vernieuwd
Per 1 juli 2017 kent de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.
Dutch Windwheel in aantocht
Dankzij een nieuwe Green Deal tussen Rijk, provincie en gemeente Rotterdam kan de haalbaarheidsstudie van start.
Crowdfunding zonneparken: nieuwe trend?
Steeds meer bedrijven en particulieren investeren in zonneparken, zo blijkt uit recente cijfers van Zonnepanelendelen.nl.
Energie uit stralingswarmte bij Tata Steel
Bij Tata Steel is een demo-project gestart voor transformatie van stralingswarmte in stroom en stoom.
Peter Göbel wint Green Leader Award 2017
Peter Göbel, directeur ING Real Estate Finance, is winnaar geworden van de tweede editie van de Green Leader Award. Van de vijf genomineerden kreeg hij de meeste stemmen van het publiek.
Groningen, ProRail en Rijkswaterstaat gáán voor zonneenergie
De grootschalige winning van zonne-energie krijgt de ruimte van Rijkswaterstaat, ProRail en de provincie Groningen.
Gouden A.A.P. 2017 voor Tijdelijke Rechtbank Amsterdam
De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam, een ontwerp van architectenbureau cepezed, is bekroond met de Gouden A.A.P. 2017, de Amsterdamse Architectuurprijs 2017.
‘Donorskelet’ in de praktijk
Met inzet van zo'n 100 tweedehands staalprofielen ondergaan drie panden in de Hoogstraat in Rotterdam de transformatie tot eigentijdse winkelgebouwen.

Groningen, ProRail en Rijkswaterstaat zetten vol in op zonne-energie

Nederland moet massaal over op zonne-energie. Daarom stellen ProRail en Rijkswaterstaat onder meer stationsdaken, geluidschermen en ongebruikte kavels beschikbaar voor grootschalige winning van zonne-energie. En de provincie Groningen verandert van gasleverancier in zonnestroomproducent. Dat hebben adviseurs van de drie organisaties laten weten tijdens de Solar Future NL conferentie, 18 mei jl. in Baarn.

Voor het opwekken van zonne-energie op grote schaal is veel ruimte nodig. Rijkswaterstaat en ProRail en niet in de laatste plaats de provincie Groningen bieden die ruimte. In Groningen wordt het ene na het andere zonnepark gebouwd. In januari van dit jaar werd SunPort in Delfzijl opgeleverd, met 120.000 zonnepanelen en een capaciteit van 31 megawattpiek (MWp) tot op heden het grootste zonnepark van Nederland. Het aangekondigde park Midden-Groningen, bij Hoogezand-Sappemeer, wordt met een capaciteit van 103 MWp meer dan drie keer zo groot. ‘Ons doel was twee jaar geleden om in 2020 voor 300 MegaWattpiek aan PV-vermogen te hebben, maar die ambitie lijkt gemakkelijk haalbaar,’ zegt Hotze Hofstra, gebiedsadviseur Duurzame Energie bij de provincie Groningen. ‘Dat wordt veel meer. Op dit moment is alleen al voor 270 MWp aan projecten de SDE+-subsidie toegekend.’

In Groningen wordt nu 16 procent van alle energie duurzaam opgewekt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde. De provincie komt in 2020 op 33 procent en wil in 2050 op 100 procent zitten. Daar is 4 Gigawattpiek voor nodig, oftewel zo’n 4.000 hectare aan zonnepanelen. Die ruimte is in beginsel aanwezig en de grondprijzen zijn relatief laag, maar de provincie wil te grove aantasting van het open landschap voorkomen. Hofstra: ‘We dachten een paar jaar geleden dat we dit moesten aanjagen, maar het is nu juist andersom. Als we 100 hectare aan ruimte beschikbaar stellen, staan de ontwikkelaars in de rij en kunnen we wel 1000 hectare kwijt. De behoefte lijkt oneindig.’

Om het landschap te beschermen en om protesten van bewoners te voorkomen, heeft de provincie regels opgesteld voor het vergunnen van zonneparken. Ontwikkelaars moeten bijvoorbeeld eerst naar stedelijk gebied kijken of proberen aan te sluiten bij stedelijk gebied of bedrijfsterreinen. Ook is het betrekken van omwonenden essentieel voor het slagen van een project. Pas daarna mag naar locaties in het buitengebied worden gekeken. ‘Een soort handremconstructie om wildgroei te voorkomen,’ aldus Hofstra.

ProRail en Rijkswaterstaat kondigden onlangs aan grond en water in hun beheergebied beschikbaar te stellen voor het opwekken van duurzame energie. Beide organisaties willen in 2030 hun eigen stroomverbruik – van respectievelijk 0,5 en 1 Petajoule – 100 procent duurzaam opwekken. ProRail wil dat bereiken door alle geschikte daken van stations en fietsenstallingen, tunnelmonden, perronoverkappingen en mogelijk ook geluidsschermen te voorzien van zonnepanelen.

De spoorbeheerder onderzoekt momenteel wat daar voor nodig is. Op het station Eindhoven worden deze zomer 1900 zonnepanelen op de monumentale perronkappen geplaatst. Deze panelen leveren 60 procent van de stroom die ProRail in Eindhoven verbruikt. ‘Onze ambitie is haalbaar. In 2020 kunnen we al 2 Gigawattuur opwekken,’ zegt Robin Schipper, Vakdeskundige Duurzaamheid bij ProRail. ‘We doen het zelf of stellen onze daken beschikbaar aan derden, zoals bedrijven of huishoudens die via de postcoderoos zonne-energie willen opwekken.’

Om zonnepanelen op geluidsschermen te kunnen plaatsen, zijn technologische innovaties nodig. ‘Schermen langs het spoor moeten vooral geluid absorberen, terwijl zonnepanelen dat weerkaatsen. Ook moet worden onderzocht of panelen in de juiste positie geplaatst kunnen worden en of ze beschadigd kunnen raken door de trillingen van het treinverkeer,’ legt Schipper uit. Het gebruik van spoorbermen voor het opwekken van zonne-energie ligt volgens hem niet voor de hand. ‘Die bermen hebben ook een ecologische waarde. We kunnen niet alles volleggen met zonnepanelen’.

Bij een aantal projecten trekt ProRail samen op met Rijkswaterstaat, zoals bij het knooppunt Deil, waar A2, A15 en Betuweroute samenkomen. ‘We hebben daar beide grond en onderzoeken of we daar een grootschalig zonnepark kunnen neerzetten, aansluitend aan een gepland windpark van derden’, aldus Schipper. Volgens hem is de hele organisatie van de noodzaak hiervan doordrongen. ‘Bij grote projecten is het niet meer de vraag óf er nagedacht wordt over duurzaamheid, maar hoe.’

  • Foto: SunPort, Delfzijl.Subsidieregeling voor duurzame warmte vernieuwd
Per 1 juli 2017 kent de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.
Dutch Windwheel in aantocht
Dankzij een nieuwe Green Deal tussen Rijk, provincie en gemeente Rotterdam kan de haalbaarheidsstudie van start.
Crowdfunding zonneparken: nieuwe trend?
Steeds meer bedrijven en particulieren investeren in zonneparken, zo blijkt uit recente cijfers van Zonnepanelendelen.nl.
Energie uit stralingswarmte bij Tata Steel
Bij Tata Steel is een demo-project gestart voor transformatie van stralingswarmte in stroom en stoom.
Peter Göbel wint Green Leader Award 2017
Peter Göbel, directeur ING Real Estate Finance, is winnaar geworden van de tweede editie van de Green Leader Award. Van de vijf genomineerden kreeg hij de meeste stemmen van het publiek.
Gouden A.A.P. 2017 voor Tijdelijke Rechtbank Amsterdam
De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam, een ontwerp van architectenbureau cepezed, is bekroond met de Gouden A.A.P. 2017, de Amsterdamse Architectuurprijs 2017.
‘Donorskelet’ in de praktijk
Met inzet van zo'n 100 tweedehands staalprofielen ondergaan drie panden in de Hoogstraat in Rotterdam de transformatie tot eigentijdse winkelgebouwen.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2017      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey