Bekijk hier de tv-films Bouwen aan de Toekomst met staal.
Nieuws
ABN AMRO: ‘Nederland pionier in circulaire economie’
Nederland kan in de wereld een voortrekkersrol vervullen in de 'circulaire economie', aldus ABN AMRO in een recent rapport.
‘Circulair bouwen biedt kansen aan handels- en sloopbedrijve
Circulair bouwen beslaat de gehele keten in de bouw, maar biedt vooral kansen aan sloop- en handelsbedrijven, aldus ING Economische Bureau.
Update in duurzaam staal
Het jaarlijkse duurzaamheidsseminar van Bouwen met Staal, ditmaal op 14 september a.s., staat weer bol van de noviteiten in duurzaam staalgebruik.

ABN AMRO: ‘Nederland pionier in circulaire economie’

25 september 2017

Nederland kan in de wereld een voortrekkersrol vervullen in de 'circulaire economie', waarbij grondstoffen en producten zo veel mogelijk worden hergebruikt. Dat stelt ABN AMRO in een recent rapport over de circulaire economie. De bank vindt dat Nederland veel troeven in handen heeft om wereldwijd het voortouw te nemen als het gaat om circulaire economie, dankzij de kennis en kunde die in ons land aanwezig zijn. Deze kennis kan naar het buitenland worden geëxporteerd.

Nederland is volgens ABN koploper op het gebied van afvalrecycling. Ruim 80 procent van het afval wordt in ons land gerecycled. De circulaire economie is goed voor nieuwe banen en verbetert het imago van Nederland in het buitenland, aldus de bank. Daarnaast biedt circulaire economie voordelen voor de volksgezondheid en wordt ons land minder afhankelijk van de import van grondstoffen.

De overheid heeft de ambitie om in Nederland in 2050 vrijwel geen primaire grondstoffen meer te gebruiken. De economie moet dan volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Om de transitie naar de circulaire economie succesvol te doorlopen, zijn volgens ABN AMRO nog wel meer stappen nodig. Zo moet de overheid zo gunstig mogelijke omstandigheden creëren voor de herbruikbaarheid van grondstoffen door onder meer wet- en regelgeving aan te passen. Daarnaast moeten alle relevante partijen in de circulaire economie nauw samenwerken in een goed georganiseerd netwerk. Banken spelen hierin volgens de ABN een belangrijke rol. Verder moeten ook consumenten meegaan in de circulaire economie. Zij moeten bewuster worden gemaakt van het herverbruik van grondstoffen en geprikkeld worden tot circulair gedrag.

  • Afbeelding: Sonesto.


‘Circulair bouwen biedt kansen aan handels- en sloopbedrijve
Circulair bouwen beslaat de gehele keten in de bouw, maar biedt vooral kansen aan sloop- en handelsbedrijven, aldus ING Economische Bureau.
Update in duurzaam staal
Het jaarlijkse duurzaamheidsseminar van Bouwen met Staal, ditmaal op 14 september a.s., staat weer bol van de noviteiten in duurzaam staalgebruik.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2017      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey