SoViST: nieuwe, gratis tool voor berekenen geluid en trillingen in lichte gebouwen.
Nieuws
NEV 2017 gepubliceerd
De energietransitie in Nederland is uit de startblokken maar verdient versnelling, zo blijkt uit de nieuwe Nationale Energieverkenning.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
SoViST
SoViST is de nieuwe, gratis tool voor het bepalen van de akoestische prestaties van lichte gebouwen.
Very Good
Stedelijk Museum Amsterdam heeft onlangs het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use ‘Very Good' behaald.
Groen rechts
Rechts van het midden in het politieke speelveld én ‘groen’. Zo wenst het kersverse kabinet Rutte zich te positioneren en profileren.
Vernieuwend concept voor renovatie stalen bruggen
Doorschuifbrug heet het nieuwe concept van o.m. Expericon en Iv-Consult voor de milieuvriendelijke renovatie van stalen bruggen.

Groen rechts

3 november 2017

Rechts van het midden in het politieke speelveld én ‘groen’. Zo wenst het kersverse kabinet Rutte zich te positioneren en profileren. Groen wil de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn door de tanden te zetten in het bestrijden van de uitstoot van CO2. De ambities van het Nederlandse kabinet overtreffen zelfs het steven van de Europese Unie. De EU wil de emissie van broeikasgassen in 2030 met 40 procent omlaag hebben gebracht ten opzichte van 1990. Rutte III maakt daar (minimaal) 49 procent van. Een grote bijdrage aan deze reductie wordt verwacht van de sluiting van alle kolencentrales in ons land, uiterlijk in 2030. Een ander flink aandeel levert de afvang en opvang van koolstofdioxide. Dat zou volgens het kabinet vooral moeten gebeuren in het Westland en in de havengebieden van Rotterdam en Amsterdam.

Voor de langere termijn heeft de nieuwe regering het oog op een nationaal klimaat- en energieakkoord, af te sluiten met het bedrijfsleven, bestuurlijke organisaties en de milieubeweging. Over zeven jaar, in 2024, stopt de subsidiëring van bijstook met biomassa in kolencentrales.

Tot de korte termijn doelen behoren meer ‘kavels’ voor windenergie op zee, een minimum-prijs voor CO2 voor de energiesector en het vergroenen van het belastingstelsel. Vanaf 2021 dienen alle nieuwe woningen en gebouwen van het gas af te zijn.

Voor de klimaat- en energieplannen trekt het Rijk in totaal bijna 4 miljard euro uit.NEV 2017 gepubliceerd
De energietransitie in Nederland is uit de startblokken maar verdient versnelling, zo blijkt uit de nieuwe Nationale Energieverkenning.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
SoViST
SoViST is de nieuwe, gratis tool voor het bepalen van de akoestische prestaties van lichte gebouwen.
Very Good
Stedelijk Museum Amsterdam heeft onlangs het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use ‘Very Good' behaald.
Vernieuwend concept voor renovatie stalen bruggen
Doorschuifbrug heet het nieuwe concept van o.m. Expericon en Iv-Consult voor de milieuvriendelijke renovatie van stalen bruggen.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2017      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey