SoViST: nieuwe, gratis tool voor berekenen geluid en trillingen in lichte gebouwen.
Nieuws
NEV 2017 gepubliceerd
De energietransitie in Nederland is uit de startblokken maar verdient versnelling, zo blijkt uit de nieuwe Nationale Energieverkenning.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
SoViST
SoViST is de nieuwe, gratis tool voor het bepalen van de akoestische prestaties van lichte gebouwen.
Very Good
Stedelijk Museum Amsterdam heeft onlangs het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use ‘Very Good' behaald.
Groen rechts
Rechts van het midden in het politieke speelveld én ‘groen’. Zo wenst het kersverse kabinet Rutte zich te positioneren en profileren.
Vernieuwend concept voor renovatie stalen bruggen
Doorschuifbrug heet het nieuwe concept van o.m. Expericon en Iv-Consult voor de milieuvriendelijke renovatie van stalen bruggen.

SoViST: gratis tool akoestische prestaties lichte gebouwen

24 november 2017

Lichte bouwsystemen zoals houtskeletbouw, staalframebouw en staalskeletbouw kunnen zonder meer voldoen aan de huidige (en voortdurend aangescherpte) bouwfysische eisen voor gebouwen en woningen. Hoofdaandachtspunt voor het bepalen van de vereiste bouwfysische prestaties bij licht bouwen is het beperken van overdracht van geluid en trillingen en de hinder die dat zich met zich mee brengt. De verwachte transmissie van geluid- en trillingen is nu nauwkeurig te voorspellen met de nieuwe, gratis tool SoViST: Sound and Vibration Steel Timber.

SoViST maakt het mogelijk in de ontwerpfase de geluid- en trillingenoverdracht in een gebouw met lichtgewicht constructies te simuleren en te berekenen. Met inzet van SEA (Statistical Energy Analysis) en FEM (Finite Element Method) kan steeds per oplossing een quick scan worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat inzicht in de prestaties van de verschillende alternatieven.

SoViST is ontwikkeld door Level Tools, onderdeel van Level Acoustics & Vibration uit Eindhoven. Dat gebeurde op verzoek van diverse bedrijven en (branche)organisaties die betrokken zijn bij de toepassing van lichte bouw- en vloersystemen. Onder meer Bedrijfschap Afbouw, FeNB2 Staalframebouw, Interdam Projects, Peutz, Saint-Gobain, Tata Steel, NBVT/Vereniging Houtskeletbouwers en Bouwen met Staal hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de tool. TNO heeft de tool getest en gevalideerd.

De tool is de meest recente uitkomst van ‘Bouwknopen in lichtgewicht gebouwen'. Onder die naam doet TNO sinds 2003 numeriek en experimenteel onderzoek naar geluid- en trillingenoverdacht in lichte gebouwen via bouwknopen: de plaatsen waar de hoofddraagconstructie, vloeren, gevels en binnenwanden samenkomen. Dit onderzoek resulteerde al eerder in een trillingsrichtlijn ‘HiVoSS’, aanpassing van de geluidsnorm EN 12354 en een methode voor het bepalen van de trillingoverdrachtverzwakking Kij.NEV 2017 gepubliceerd
De energietransitie in Nederland is uit de startblokken maar verdient versnelling, zo blijkt uit de nieuwe Nationale Energieverkenning.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
Very Good
Stedelijk Museum Amsterdam heeft onlangs het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use ‘Very Good' behaald.
Groen rechts
Rechts van het midden in het politieke speelveld én ‘groen’. Zo wenst het kersverse kabinet Rutte zich te positioneren en profileren.
Vernieuwend concept voor renovatie stalen bruggen
Doorschuifbrug heet het nieuwe concept van o.m. Expericon en Iv-Consult voor de milieuvriendelijke renovatie van stalen bruggen.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2017      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey