Schrijf nu in voor de Nationale Staalprijs 2018!
Nieuws
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Circulariteit meetbaar maken
'Circulair buildings' gaat integratie van circulariteit in duurzame meetsystemen onderzoeken.
Architecten gaan voor circulair ontwerpen
BNA heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’.
Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
MPG=1 per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2.
‘Salderingsregeling zonnepanelen moet blijven’
Maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties protesteren tegen voorgenomen vervroegde beeindiging van salderingsregeling zonnepanelen.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.

Voorgenomen invoer grenswaarde MPG maakt tongen los

29 november 2017

Per 1 januari 2018 wordt de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) opgenomen in het Bouwbesluit: MPG=1. Dat is in elk geval het plan van de verse minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollongren. Het voornemen tot invoer van ‘MPG=1’ krijgt niet overal een warm onthaal…

De grenswaarde staat voor de minimum eisen aan de materiaalgebonden milieuprestatie van een gebouw. Het berekenen van de materiaalgebonden milieuprestatie is voor veel nieuwe gebouwen (woon- en kantoorfuncties) al vereist. Die verplichting ligt sinds 2013 vast in het Bouwbesluit. De grenswaarde is dat nog niet, waardoor de uitkomsten van de berekeningen er formeel nog weinig toe doen en het berekenen van de MPG nog niet echt praktijk is geworden. De wettelijke verankering van de grenswaarden moet werken als de stok achter de deur. De rekenresultaten worden mede bepalend voor vergunningverlening. Voldoet het bouwplan niet aantoonbaar aan de minimale milieuprestatie-eisen ofwel MPG=1, dan wordt geen Omgevingsvergunning verleend en kan niet worden gebouwd.

De grenswaarden hadden al in 2013 in het Bouwbesluit kunnen worden opgenomen, tegelijkertijd met de milieuprestatieberekening zelf. Toenmalig minister Blok liet dat echter achterwege om alle betrokken disciplines binnen de bouw en de toeleverende industrie de tijd te gunnen om de indertijd nieuwe ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ te leren kennen. Deze methode, gepubliceerd in 2011 door SBK, wordt in het Bouwbesluit als bepalingsmethode aangewezen.

Na vier jaar is ‘de tijd van vrijblijvendheid voorbij’, vindt opvolger Ollongren. Invoer van de grenswaarden verdient niet langer uitstel.

‘Onverstandig’, menen Bouwend Nederland, NEPROM, Aedes en NVB, de landelijke organisaties voor resp. aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en ontwikkelende bouwers.
Deze vier organisaties – participanten in het Lenteakkoord met de overheid – schrijven in een recente brief aan de minister dat wettelijke verankering nu nog te vroeg komt, omdat de richtlijnen momenteel ‘nog onvoldoende duidelijk zijn en aanpassing en uitbreiding ervan noodzakelijk.’

Daarnaast bekritiseren de organisaties de Nationale Milieudatabase: ‘…nog te beperkt, zeker wat betreft installaties en PV die een aanzienlijk deel van de MPG-score bepalen. Ook de informatievoorziening over de producten in de database is vaak onvoldoende, waardoor het kiezen, schalen of zelf samenstellen van producten lastig is’.

Als misschien wel voornaamste bezwaar voeren de vier aan dat de milieuregels voor materialen – ten aanzien van onder meer grondstoffenuitputting, CO2-uitstoot, transport en recycling – in hun optiek conflicteren met de regels voor energiezuinigheid van gebouwen.

‘Onzin’ reageert het NVTB (Nederlands Verbond Toelevering Bouw), eveneens in een brief aan de minister. ‘Uit onderzoek van zeven uiteenlopende nieuwbouwprojecten en een variantenstudie blijkt dat de grenswaarde (MPG=1) geen belemmering vormt voor de energiezuinigheid.’ Het onderzoek is onlangs uitgevoerd door DGMR. Het rapport is hier als PDF te downloaden.

Het DGMR-onderzoek bevestigt en NVTB erkent dan ook dat de Nationale Milieudatabase inderdaad verder moet worden gevuld, maar ‘juist als de grenswaarde er is, zal de animo onder leveranciers om zich op milieugebied te onderscheiden toenemen en er meer producten in de database terechtkomen.’, aldus het verbond.

De minister reageert binnenkort op de reacties.Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Circulariteit meetbaar maken
'Circulair buildings' gaat integratie van circulariteit in duurzame meetsystemen onderzoeken.
Architecten gaan voor circulair ontwerpen
BNA heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’.
Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
MPG=1 per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2.
‘Salderingsregeling zonnepanelen moet blijven’
Maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties protesteren tegen voorgenomen vervroegde beeindiging van salderingsregeling zonnepanelen.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey