SoViST: nieuwe, gratis tool voor berekenen geluid en trillingen in lichte gebouwen.
Nieuws
Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
MPG=1 per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2.
‘Salderingsregeling zonnepanelen moet blijven’
Maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties protesteren tegen voorgenomen vervroegde beeindiging van salderingsregeling zonnepanelen.
NEV 2017 gepubliceerd
De energietransitie in Nederland is uit de startblokken maar verdient versnelling, zo blijkt uit de nieuwe Nationale Energieverkenning.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
SoViST
SoViST is de nieuwe, gratis tool voor het bepalen van de akoestische prestaties van lichte gebouwen.

‘Salderingsregeling zonnepanelen moet blijven’

21 december 2017

Zo’n 20 maatschappelijke organisaties en een honderdtal lokale energiecoöperaties hebben per brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen beëindiging van de salderingsregeling voor zonne-energie. Het nieuwe kabinet wil de regeling waarschijnlijk al in 2020 stop te zetten. Zo’n besluit brengt de groei in de toepassing van zonne-energie en de energietransitie in zijn algemeenheid in gevaar, vinden onder meer Aedes, Bouwend Nederland, Consumentenbond, Natuur & Milieu, UNETO-VNI, Urgenda, Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de plaatselijke energiecoöperaties. Zij willen dat de regeling tot tenminste 2023 gehandhaafd blijft.

Op dit moment wekt bijna een half miljoen huishoudens in Nederland zelf energie op met behulp van zonnepanelen. Zo verlagen ze hun energierekening en helpen mee om van het gebruik van duurzame energie in ons land gewoongoed te maken.

De saldering houdt in dat de eigenaar de energie, opgewekt met zonnepanelen, eerst voor eigen gebruik aanwendt. Als de zonnepanelen meer energie opwekken dan benodigt, kan het restant aan energie worden geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. De elektriciteitsmeter geeft aan hoeveel energie dat is in kilowattuur (kWh). Dit wordt vervolgens verrekend met de belasting en leveringskosten van het gesaldeerde verbruik. Stel, een huishouden met zonnepanelen levert 2500 kWh terug aan het elektriciteitsnet. Het eigen verbruik bedraagt 3500 kWh. Dan wordt 2500 kWh gesaldeerd en 1000 kWh (in plaats van 3500) in rekening gebracht. Dankzij de huidige salderingsregeling is elke kilowattuur (kWh) zelfopgewekte energie bijna 20 eurocent waard. Steeds meer burgers zien mede hierdoor in dat een investering in zonnepanelen beter rendeert dan het spaargeld op de bank laten staan.

De voormalig minister van Economische Zaken, Henk Kamp, had toegezegd de regeling in zijn huidige vorm te behouden tot 2023 en pas daarna af te bouwen. De nieuwe regering lijkt af te stevenen op beëindiging per 2020, gelet op een overweging in het regeerakkoord.
‘Alleen al die suggestie zorgt voor een stagnatie in de verkoop van zonnepanelen. Bij installatiebedrijven die zonnepanelen bij particulieren plaatsen, komt de klap dan ook hard aan’, stellen de opstellers van de brief. ‘En dat terwijl we zonne-energie hard nodig hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, zoals in het Klimaatakkoord van Parijs is overeengekomen.’

‘Opheffen van de regeling in 2020 schaadt het vertrouwen van consumenten en ondernemers én brengt de doelstellingen van het Energieakkoord in gevaar’, meent UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra. ‘Zonne-energie moet je stimuleren, niet blokkeren.’ Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, voegt toe: ‘De salderingsbelofte aan de burgers verbreken gaat de staat uiteindelijk geld kosten. Tegenover lagere inkomsten uit energiebelasting staan duizenden nieuwe banen die de schatkist veel meer opleveren, vanuit loonbelasting, winstbelasting en BTW.’Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
MPG=1 per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2.
NEV 2017 gepubliceerd
De energietransitie in Nederland is uit de startblokken maar verdient versnelling, zo blijkt uit de nieuwe Nationale Energieverkenning.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
SoViST
SoViST is de nieuwe, gratis tool voor het bepalen van de akoestische prestaties van lichte gebouwen.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey