SoViST: nieuwe, gratis tool voor berekenen geluid en trillingen in lichte gebouwen.
Nieuws
Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
MPG=1 per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2.
‘Salderingsregeling zonnepanelen moet blijven’
Maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties protesteren tegen voorgenomen vervroegde beeindiging van salderingsregeling zonnepanelen.
NEV 2017 gepubliceerd
De energietransitie in Nederland is uit de startblokken maar verdient versnelling, zo blijkt uit de nieuwe Nationale Energieverkenning.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
SoViST
SoViST is de nieuwe, gratis tool voor het bepalen van de akoestische prestaties van lichte gebouwen.

Grenswaarde MPG per 1 januari 2018 in werking

2 januari 2018

Diverse afwijzende reacties uit de Nederlandse bouw ten spijt, minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft haar ‘goede voornemen’ tot invoer van de grenswaarde voor de materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen (MPG) gestand gedaan. Sinds gisteren is de grenswaarde – de minimale eis voor de MPG – van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2. Nog net voor de jaarwisseling is daartoe het bestaande artikel 5.9 van het Bouwbesluit 2012 aangepast (Staatsblad 2017, 494). De wijziging is officieel bekend gemaakt in de Staatscourant van 20 december 2017.

Het maken van een berekening van de materiaalgebonden milieuprestatie van nieuwe woningen en kantoorgebouwen is al sinds 2013 vereist volgens Bouwbesluit. Een grenswaarde was hieraan echter nog niet gekoppeld. Per 1 januari 2018 dient deze grenswaarde niet hoger te zijn dan 1. De aanvraag voor een omgevingsvergunning dient vanaf 1 januari 2018 vergezeld te gaan van een milieuprestatieberekening mét de uitkomst: MPG is kleiner of gelijk aan 1.

Met de introductie van de grenswaarde wil het ministerie een nieuwe impuls geven aan verduurzaming van de bouw en van gebouwen. De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen, aldus Binnenlandse Zaken.

Met de energieprestatie-eis (EPC-eis) is al geborgd dat het energieverbruik van gebouwen steeds minder milieubelastend is. Via de milieuprestatie-grenswaarde wordt bereikt dat bij gebouwen ook rekening wordt gehouden met de milieubelasting van materialen, om zo onder meer de uitputting van grondstoffen en de emissies bij materiaalproductie te reduceren. De milieuprestatie-grenswaarde is temeer nodig omdat de EPC-eis voortdurend wordt aangescherpt. Hierdoor neemt het gebruik van materialen (voor bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen) toe en daarmee de materiaalgebonden milieubelasting.

Recycling en hergebruik maken deel uit van de milieuprestatieberekening. Hierdoor past zo’n verplichte berekening en grenswaarde bij de ambitie van de overheid om de bouw circulair te maken. Bij circulair bouwen worden zo weinig mogelijk materialen uit eindige bronnen ingezet.

De regels voor het kwantificeren van de materiaalgebonden milieueffecten liggen vast in de bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken. Meer informatie over deze methode en verwijzingen naar de Nationale Milieudatabase en een overzicht van gevalideerde rekeninstrumenten vindt u op www.milieudatabase.nl van Stichting Bouwkwaliteit.

  • Afbeeldingen: tijdelijk, circulair paviljoen The Green House; momenteel in aanbouw, vanaf maart 2018 onderkomen van cateraar Albron (ontwerp en artist impressions: architectenbureau cepezed, bouwfoto: Strukton).Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
‘Salderingsregeling zonnepanelen moet blijven’
Maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties protesteren tegen voorgenomen vervroegde beeindiging van salderingsregeling zonnepanelen.
NEV 2017 gepubliceerd
De energietransitie in Nederland is uit de startblokken maar verdient versnelling, zo blijkt uit de nieuwe Nationale Energieverkenning.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
SoViST
SoViST is de nieuwe, gratis tool voor het bepalen van de akoestische prestaties van lichte gebouwen.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey