Schrijf nu in voor de Nationale Staalprijs 2018!
Nieuws
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Circulariteit meetbaar maken
'Circulair buildings' gaat integratie van circulariteit in duurzame meetsystemen onderzoeken.
Architecten gaan voor circulair ontwerpen
BNA heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’.
Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
MPG=1 per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.

26 januari 2018

De BNA (Bond van Nederlandse Architecten) heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’. Hiermee wil de beroepsorganisatie architectenbureaus stimuleren om zoveel mogelijk de circulaire ontwerpprincipes toe te passen. De vijf voornaamste, algehele principes heeft de BNA in samenwerking met leden verwerkt in het Manifest Circulaire Architectuur. Dit zijn ze:

  • een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur;
  • de natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit;
  • een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven;
  • een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en construeren en
  • de bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar.

Het manifest biedt nadere tekst en uitleg over de vijf principes. Een korte toelichting is hier te lezen. ‘De principes lijken soms voor de hand te liggen, maar evengoed prikkelen ze tot een andere manier van omgaan met architectuur en bouwen’, vindt de BNA. De principes vormen niet alleen de uitgangspunten voor het ontwerp, ook dienen ze als vertrekpunten voor gesprekken met opdrachtgevers, uitvoerende partijen en de toeleverende industrie. ‘Want circulair bouwen doe je samen’.

Om zoveel mogelijk architectenbureaus tot het circulair ontwerpen aan te zetten, vraagt de bond aan architectenbureaus om het manifest te onderschrijven. Dat geeft een zwaan-kleef-aan-effect. Ze kunnen dat kenbaar maken door het campagnelogo, liefst voorzien van een motivatie, op hun eigen website te publiceren.

Dat kan bijvoorbeeld zó:

'Het manifest helpt ons om onze klanten te overtuigen van de noodzaak om
ook in de bouw duurzame en verantwoorde keuzes te maken.'

Taco Tuinhof, Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen.

Of zó:

'Circulair ontwerpen kost uiteindelijk niet meer geld, het vraagt alleen een andere investering.
Maar het levert wel extra kwaliteit op voor de gebruikers!'

Maartje van den Berg, Blossom architecture.

Architectenbureaus kunnen zich hier melden voor het ondertekenen van het manifest en dan gelijk zien welke architectenbureaus hen voor zijn gegaan.

De campagne ‘Wij gaan circulair’ dient tevens als startpunt voor het bredere programma ‘Circulaire Architectuur en Bouw’, waarin BNA de architectenbranche wil ondersteunen bij het ‘circulair gaan’. Beide activiteiten sluiten aan op de Transitieagenda Bouw, eveneens tijdens de Week van de Circulaire Economie ten doop gehouden. De Agenda presenteert diverse concrete maatregelen om de circulaire bouweconomie te ontwikkelen. Een daarvan is de aanbeveling om vanaf 2030 alle overheidsaanbestedingen circulair te laten zijn, vanaf 2023 gevolgd door álle uitvragen van de overheid, zowel landelijk als provinciaal en gemeentelijk.

Andere maatregelen uit de agenda zijn het verplicht stellen van een materialenpaspoort in 2020, aanpassing van de bouwregelgeving op circulariteit, introductie van een meetsysteem voor circulair bouwen en de opzet van bewustwordings- en activatieprogramma’s. Zoals ‘Wij gaan circulair’.Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Circulariteit meetbaar maken
'Circulair buildings' gaat integratie van circulariteit in duurzame meetsystemen onderzoeken.
Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
MPG=1 per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey