Schrijf nu in voor de Nationale Staalprijs 2018!
Nieuws
Vakkundig gekeurd
Beroepsvereniging Vastgoedpro lanceert keurmerk voor bouwkundige keuringsbedrijven.
Aan tafel voor afspraken Klimaatakkoord
De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee klinkt het startschot voor de besprekingen van de regering met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de mede-overheden over het Klimaatakkoord.
Kies uw Green Leader 2018
Tot 15 maart a.s. kunt u kandidaten voordragen voor de Green Leader Award 2018 van DGBC.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Circulariteit meetbaar maken
'Circulair buildings' gaat integratie van circulariteit in duurzame meetsystemen onderzoeken.
Architecten gaan voor circulair ontwerpen
BNA heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.

Circulaire bouweconomie op de agenda

Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Onder leiding van Elphi Nelissen (hoogleraar Building Sustainability bij de Technische Universiteit Eindhoven en lid van de Taskforce Bouwagenda) heeft een team van deskundigen uit wetenschap, overheid en markt de gewenste strategie en acties voor een circulaire bouweconomie in 2050 gedocumenteerd.

De Agenda is onderdeel en tevens uitvloeisel van het Rijksbrede Programma ‘Nederland Circulair in 2050’, dat het Rijk sinds eind 2016 voert. Ook het Grondstoffenakkoord, in januari vorig jaar gesloten tussen zo’n 180 overheden, organisaties en bedrijven, en het werk van de SER voor de circulaire economie vormen de voedingsbodem van de Agenda. Op het thema circulaire economie dient de Transitieagenda als uitwerking van De Bouwagenda. Hierin staat de aanpak beschreven van het toekomstbestendig maken van Nederland en het versterken van de nationale bouwsector.

De Transitieagenda laat weten hoe ons land dient aan te koersen op een volledig circulaire (bouw)economie in 2050. De agenda geeft hiertoe de strategie en acties voor de eerste periode 2018–2021.

De opgave is complex, maar biedt ook kansen, vindt het transitieteam. ‘De bouw kan grote stappen nemen en snel zichtbaar resultaat boeken. Slim hergebruik betekent kostenreductie. Er ontstaat vraag naar een veelheid aan nieuwe producten en diensten, met alle economische prikkels van dien. Er komt een nieuwe kennisontwikkeling op gang bij architecten, ontwerpers, ingenieurs, dienstverleners, kennisinstellingen, opdrachtgevers, uitvoerders, producenten en talloze andere betrokkenen.’

Ook internationaal liggen er mogelijkheden als Nederland zijn voorsprong weet uit te bouwen, aldus de Agenda. ‘Circulair bouwen is in potentie een aantrekkelijk exportproduct. Het is daarom van groot belang om de circulaire economie in samenwerking met de Europese Unie en de landen daarbuiten op te pakken.’

Om de circulaire economie tot wasdom te brengen, stelt de Agenda uiteenlopende maatregelen voor. Alle overheidsaanbestedingen dienen per 2030 circulair te zijn, luidt een van de aanbevelingen. Zeven jaar eerder (2023) moeten alle uitvragen van overheden, zowel landelijk, provinciaal als gemeenten, in beginsel geheel circulair zijn.

Andere adviezen van de Agenda zijn onder meer: neem uiterlijk 2020 een besluit over een verplicht materialenpaspoort, besteedt aandacht aan circulair bouwen op alle onderwijsniveaus en opleidingen en regel subsidie voor circulaire businessmodellen. Daarnaast bepleit de Agenda oprichting van een kennisinstituut circulair bouwen, bij voorkeur onder te brengen in de Bouwagenda-organisatie.

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is vorige maand aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat.Vakkundig gekeurd
Beroepsvereniging Vastgoedpro lanceert keurmerk voor bouwkundige keuringsbedrijven.
Aan tafel voor afspraken Klimaatakkoord
De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee klinkt het startschot voor de besprekingen van de regering met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de mede-overheden over het Klimaatakkoord.
Kies uw Green Leader 2018
Tot 15 maart a.s. kunt u kandidaten voordragen voor de Green Leader Award 2018 van DGBC.
Circulariteit meetbaar maken
'Circulair buildings' gaat integratie van circulariteit in duurzame meetsystemen onderzoeken.
Architecten gaan voor circulair ontwerpen
BNA heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey