Schrijf nu in voor de Nationale Staalprijs 2018!
Nieuws
De Duurzame 50 van 2018
Architect Thomas Rau is de nieuwe nummer 1 in de Duurzame 50 van ABN AMRO.
100% circulair
Afgelopen dinsdag 10 april is het circulaire horecapaviljoen The Green House geopend voor het publiek.
Paris Proof
‘Paris Proof’ luidt het thema van de Dutch Green Building Week (DGBW), 24 tot en met 28 september a.s.
Green Deal voor participatie in duurzame energieprojecten
27 Organisaties uit zowel publieke als private sectoren hebben afgelopen donderdag 22 maart hun handtekening gezet onder de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten.
Zonnefarm op zee
Een consortium van zes, voornamelijk Nederlandse bedrijven en organisaties gaat aan de slag met een eerste drijvende zonnefarm op zee. De zonnecentrale met een oppervlakte van 2.500 m2 komt te liggen in de Noordzee, zo’n 15 kilometer uit de kust van Scheveningen.
Vakkundig gekeurd
Beroepsvereniging Vastgoedpro lanceert keurmerk voor bouwkundige keuringsbedrijven.
Aan tafel voor afspraken Klimaatakkoord
De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee klinkt het startschot voor de besprekingen van de regering met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de mede-overheden over het Klimaatakkoord.
Kies uw Green Leader 2018
Tot 15 maart a.s. kunt u kandidaten voordragen voor de Green Leader Award 2018 van DGBC.

Green Deal voor participatie in duurzame energieprojecten

26 maart 2018

27 Organisaties uit zowel publieke als private sectoren hebben afgelopen donderdag 22 maart hun handtekening gezet onder de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten.

Het groene akkoord is een initiatief van Stichting Natuur & Milieu en Stichting De Natuur en Milieufederaties. Beide stichtingen vinden dat projecten voor duurzame energie, zoals wind- of zonne-energie, grotere kans van slagen hebben als de bewoners van het gebied en andere belanghebbenden op de juiste manier en op het juiste moment worden betrokken bij de plannen. Daarbij is ’t belangrijk om op lokaal niveau te bespreken welke uitdagingen het project kent op het gebied van energie en duurzaamheid, hoe de lasten en lusten worden verdeeld, wat de definitieve locatie wordt en hoe dit gebied uiteindelijk wordt ingericht.

Diverse overheids-, branche- en koepelorganisaties onderschrijven deze opinie en maken middels ondertekening van de Green Deal kenbaar hun expertise en ervaringen te willen inbrengen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten en mee te willen werken aan het doorontwikkelen en verbeteren van de participatieprocessen. Tot de participanten in de Green Deal behoren de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlandse WindEnergie Associatie, Stichting Platform Bio-energie, Dutch Association Geothermal Operators, Vereniging Holland Solar, LTO Nederland en Staatsbosbeheer. De namen van alle deelnemers vindt u hier.

Doel van de Green Deal is dat over twee jaar de informatie, kennis, ervaringen en standpunten vroegtijdig en beter worden gedeeld door burgers, bedrijven/marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden, waardoor de uiteenlopende belangen, wensen en ideeën beter in beeld komen. Daarnaast dienen publieke en private besluiten dan van een betere kwaliteit te zijn, duurzame energieprojecten meer draagvlak te hebben én de planvorming, ontwikkeling en uitvoering van de projecten korter te duren.

De Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten is inmiddels de 221ste Green Deal. De overheid is in 2011 gekomen met de Green Deal-aanpak om innovatieve en duurzame initiatieven uit de samenleving meer ruimte te geven, onder meer door knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en samenwerkingsverbanden op te zetten. Een compleet overzicht van alle Green Deals en links naar publicaties en video’s treft u op deze pagina.De Duurzame 50 van 2018
Architect Thomas Rau is de nieuwe nummer 1 in de Duurzame 50 van ABN AMRO.
100% circulair
Afgelopen dinsdag 10 april is het circulaire horecapaviljoen The Green House geopend voor het publiek.
Paris Proof
‘Paris Proof’ luidt het thema van de Dutch Green Building Week (DGBW), 24 tot en met 28 september a.s.
Zonnefarm op zee
Een consortium van zes, voornamelijk Nederlandse bedrijven en organisaties gaat aan de slag met een eerste drijvende zonnefarm op zee. De zonnecentrale met een oppervlakte van 2.500 m2 komt te liggen in de Noordzee, zo’n 15 kilometer uit de kust van Scheveningen.
Vakkundig gekeurd
Beroepsvereniging Vastgoedpro lanceert keurmerk voor bouwkundige keuringsbedrijven.
Aan tafel voor afspraken Klimaatakkoord
De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee klinkt het startschot voor de besprekingen van de regering met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de mede-overheden over het Klimaatakkoord.
Kies uw Green Leader 2018
Tot 15 maart a.s. kunt u kandidaten voordragen voor de Green Leader Award 2018 van DGBC.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey