De presentatie van Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland) tijdens de Nationale Staalbouwdag 2018 is hier als PDF beschikbaar.
Nieuws
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
HIsarna, highlight van duurzaamheidsseminar
HIsarna, de nieuwe milieuvriendelijke staalproductietechnologie van Tata Steel, is een van de hoogtepunten (zo niet, hét hoogtepunt) van het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019.
Nieuwe milieulijst honoreert circulair ondernemen
De Milieulijst MIA/Vamil 2019 is verschenen. Op deze lijst vinden ondernemers alle 290 milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepublice
Het kabinet presenteert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. Met dit programma wil de regering handen en voeten geven aan de implementatie van circulaire economie in onder meer de bouw en de maakindustrie.
NTA 8800:2019 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd
Het NEN heeft de definitieve versie uitgebracht van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De NTA 8800:2019 vervangt de NTA 8800:2018.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.

Nederland circulair in 2050

28 oktober 2016

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050' aangeboden aan de Tweede Kamer. Met het programma geeft het kabinet gehoor aan oproepen vanuit de volksvertegenwoordiging en aan recente adviezen van de SER en de Raad voor de Leefomgeving om te komen tot overkoepelend beleid voor de circulaire economie.

Doel van het programma is dat het Rijk, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen effectiever, slimmer en winstgevender omgaan met schaarse grondstoffen en reststromen. In de rapportage schetsen staatssecretaris Sharon Dijksma van I&M en minister Henk Kamp van Economische Zaken de beoogde effecten van het programma in 2050:

'Voor zover er (in 2050) nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu.'

Om dat in 2050 te hebben bereikt, beschrijft het programma de stappen voor de komende vijf jaar.

Een van de vijf prioriteiten is de bouw. Hiervoor zijn vier strategische doelen geformuleerd:

  • gebruik vooral hernieuwbare en herbruikbare materialen (‘grondstoffen’) in de utiliteitsbouw, woningbouw en grond-, weg- en waterbouw;
  • optimaliseer het materiaalgebruik over de gehele levensduur van het bouwwerk (waardebehoud, kostenreductie, meer hergebruik en minder milieu-impact);
  • verlaag de CO2-uitstoot zo veel mogelijk, zowel in de uitvoerings- als in de gebruiksfase van gebouwen en infrastructuur;
  • maak van de bouw een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Om deze strategische doelen verder uit te werken, gaat het Ministerie van I&W om tafel met diverse relevante organisaties. Hiervoor wordt een transitieagenda opgesteld. Een belangrijke rol bij de beraadslagingen is weggelegd voor opdrachtgevers en gebruikers van bouwwerken.

  • Het rapport 'Nederland circulair in 2050' en de Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer zijn hier gratis te downloaden.
  • Foto's: kantoorcomplex Liander in Duiven (RAU Architects): renovatie en uitbreiding met hergebruik van staalconstructies.


KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
HIsarna, highlight van duurzaamheidsseminar
HIsarna, de nieuwe milieuvriendelijke staalproductietechnologie van Tata Steel, is een van de hoogtepunten (zo niet, hét hoogtepunt) van het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019.
Nieuwe milieulijst honoreert circulair ondernemen
De Milieulijst MIA/Vamil 2019 is verschenen. Op deze lijst vinden ondernemers alle 290 milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepublice
Het kabinet presenteert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. Met dit programma wil de regering handen en voeten geven aan de implementatie van circulaire economie in onder meer de bouw en de maakindustrie.
NTA 8800:2019 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd
Het NEN heeft de definitieve versie uitgebracht van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De NTA 8800:2019 vervangt de NTA 8800:2018.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey