Tijdelijke Rechtbank Amsterdam wint Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
Nieuws
Tijdelijke Rechtbank Amsterdam wint
De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam is bekroond met de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018.
Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen in herziening
Om inzet van circulaire materialen te stimuleren, wordt de bepalingsmethode momenteel aangepast.
Milieuwinst HIsarna boven verwachting
Langdurig testen wijst uit: HIsarna geeft onverwacht grote milieubesparingen.
Kies uw Green Leader 2018
Tot 15 maart a.s. kunt u kandidaten voordragen voor de Green Leader Award 2018 van DGBC.

Herziene bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen gaat circulariteit beter belonen

30 september 2018

De milieueffecten van bouwproducten worden met behulp van de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) beoordeeld over de hele levenscyclus: van grondstofwinning tot hergebruik (recycling/afdanking). Om het gebruik van circulaire materialen te stimuleren en eenduidig te kunnen meten, wordt de bepalingsmethode momenteel naar de laatste inzichten geactualiseerd. Naar verwachting gaat de wijziging per 1 januari 2019 in.

Na aanpassing van de software is het vanaf medio 2019 mogelijk om de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) volgens de geactualiseerde bepalingsmethode te berekenen. De bepalingsmethode krijgt na de actualisatie een zogeheten ‘modulaire opbouw’. De vier fases van de levenscyclus van een product worden dan per fase inzichtelijk gemaakt:

A. (Productie en bouw)
B. (Gebruiksfase)
C. (Sloop- en verwerkingsfase)
D. (Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling)

Daarmee wordt het mogelijk om per fase keuzes te maken tussen producten.

De fabrikant of branchevereniging kan hiermee op een uniforme wijze, in prestatieverklaring of milieurelevante productinformatie, meer onderscheidend inzicht geven in de milieukwaliteit van het product als gevolg van grondstoffen c.q. materiaalstromen.

De milieueffecten van het recycleproces en de uitkomende kwaliteit aan het einde van de levensduur worden dan gedeclareerd in module D van de bepalingsmethode. De toepassing van deze gerecyclede of hergebruikte grondstoffen c.q. materiaalstromen in een volgende productiecyclus komt tot uiting in de productiefase (module A) van de milieuprestatie.

De aanpassingen op een rij:

  • de bepaling van de MPG-score wordt verfijnd; met name de levensduur bij het toepassen van secundaire grondstoffen/producten moet in de herziene versie nauwkeuriger worden vastgesteld;
  • niet-herbruikbare materialen krijgen in de herziene versie een negatieve waardering;
  • het aandeel secundair wordt in de herziene versie apart inzichtelijk gemaakt, zodat hierop apart kan worden gestuurd (module D).Tijdelijke Rechtbank Amsterdam wint
De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam is bekroond met de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018.
Milieuwinst HIsarna boven verwachting
Langdurig testen wijst uit: HIsarna geeft onverwacht grote milieubesparingen.
Kies uw Green Leader 2018
Tot 15 maart a.s. kunt u kandidaten voordragen voor de Green Leader Award 2018 van DGBC.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey