Tijdelijke Rechtbank Amsterdam wint Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
Nieuws
Zonne-energie verovert Nederland
In ons land is zonne-energie bezig met een stevige opmars. In het eerste halfjaar 2018 zijn 2,3 miljoen nieuwe zonnepanelen geplaatst, een record.
Nieuwe BENG-eisen bekend
Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe BENG-eisen bekend gemaakt. De eisen zijn van kracht per 1 januari 2020 voor alle nieuwbouwprojecten.
Productie transformatiewoningen blijft op peil
Het herbestemmen van bestaande panden heeft in 2016 en 2017 jaarlijks 7.500 woningen opgeleverd. Het aantal komt overeen met dat van 2015 en 2013.
Klimaatakkoord-besprekingen in volgende ronde
De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn een nieuwe, tweede fase ingegaan. Deze fase dient uit te monden in een concept-Klimaatakkoord.
Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019
De inschrijving voor de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 is geopend (tot 21 december a.s.)
Groene waterstoffabriek in de IJmond op komst?
Havenbedrijf Amsterdam, Tata Steel en Nouryon gaan werken aan waterstoffabriek voor schonere staalproductie.

Nieuwe BENG-eisen bekendgemaakt

26 november 2018

Tijdens het NEN-congres EPG 2.0, afgelopen dinsdag 20 november, zijn de nieuwe BENG-eisen gedeeld met het publiek. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en wordt per 1 januari 2020 de standaard waaraan aanvragen voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw (woningbouw en utiliteitsbouw) moeten voldoen.

Bijna energieneutrale gebouwen dienen dan te voldoen aan drie eisen, de zogeheten BENG-indicatoren: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 1), het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) en het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (BENG 3).

Voor het bepalen van BENG 1 worden de behoefte aan verwarming en koeling opgeteld. Daarbij wordt het ventilatiesysteem op ‘neutraal’ gehouden. De energiebehoefte is vervolgens in te vullen met hernieuwbare of fossiele energie.
BENG 2 is de optelsom van het primaire energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatie. Bij utiliteitsgebouwen telt ook het primaire energiegebruik voor verlichting en eventuele bevochtiging mee. Voor alle gebouwtypen geldt dat de opgewekte hernieuwbare energie (bijvoorbeeld via zonnepanelen) wordt afgetrokken van het primair energiegebruik. Systeemverliezen zoals via verwarmingsleidingen, hulpenergie zoals bij pompen en het rendement van opwekkers als de CV-ketel worden bij BENG 1 níet maar bij BENG 2 wel meegenomen.
BENG 3, het aandeel hernieuwbare energie, wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

Voor bijvoorbeeld een utiliteitsgebouw (geen onderwijs- of zorgfunctie) gaan de volgende eisen gelden: BENG 1: 50 kWh/m2.jr, BENG 2: 25 kWh/m2.jr en BENG 3: 50%.

De eisen zijn vooralsnog concept-eisen. Na een internetconsultatie in januari 2019 neemt de Tweede Kamer een besluit over de definitieve eisen. In de zomer van 2019 volgt dan naar verwachting de officiële publicatie in het Staatsblad.

De nieuwe eisen wijken af van de eisen die in 2015 zijn afgegeven. Uit een kostenoptimalisatietoets van het NEN blijkt namelijk dat de getallen uit 2015 lastig uitvoerbaar en te duur zouden worden. Bovendien is een aantal waarden gewijzigd naar aanleiding van de recent gepubliceerde NTA 8800. Deze Nederlands Technische Afspraak geeft een nieuwe methode voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen. Daarom is bijvoorbeeld het ventilatiesysteem op ‘neutraal’ gezet bij BENG 1, maar komt nog bij BENG 2.

BENG wordt opvolger van de huidige EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt). Bij de EPC wordt uitsluitend de energiebehoefte van het gebouw beoordeeld. Voor nieuwe woningen en woongebouwen geldt momenteel een EPC van maximaal 0,4. Een EPC-berekening gaat volgens NEN 7120 ofwel de EPG-norm (Energieprestatie van gebouwen).
Vergeleken met de EPC worden bij BENG ook eisen gesteld aan primair fossiel energieverbruik en het percentage hernieuwbaar energieverbruik.

BENG vloeit voort uit het Energieakkoord en de Europese richtlijn EPBD. De EPBD stelt dat de overheid met haar gebouwen een voorbeeldfunctie behoort te vervullen. Daarom zijn de BENG-eisen voor nieuw overheidsvastgoed al vanaf 1 januari volgend jaar van kracht.

Mede op verzoek van de bouwsector heeft RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken eind 2016 onderzoek laten doen naar vernieuwende concepten en technieken om gebouwen bijna energieneutraal te maken. Het onderzoeksrapport, compleet met BENG-haalbaarheidsconcepten voor verschillende gebouwtypen, is hier gratis te downloaden.
Zonne-energie verovert Nederland
In ons land is zonne-energie bezig met een stevige opmars. In het eerste halfjaar 2018 zijn 2,3 miljoen nieuwe zonnepanelen geplaatst, een record.
Productie transformatiewoningen blijft op peil
Het herbestemmen van bestaande panden heeft in 2016 en 2017 jaarlijks 7.500 woningen opgeleverd. Het aantal komt overeen met dat van 2015 en 2013.
Klimaatakkoord-besprekingen in volgende ronde
De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn een nieuwe, tweede fase ingegaan. Deze fase dient uit te monden in een concept-Klimaatakkoord.
Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019
De inschrijving voor de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 is geopend (tot 21 december a.s.)
Groene waterstoffabriek in de IJmond op komst?
Havenbedrijf Amsterdam, Tata Steel en Nouryon gaan werken aan waterstoffabriek voor schonere staalproductie.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey