De presentatie van Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland) tijdens de Nationale Staalbouwdag 2018 is hier als PDF beschikbaar.
Nieuws
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
HIsarna, highlight van duurzaamheidsseminar
HIsarna, de nieuwe milieuvriendelijke staalproductietechnologie van Tata Steel, is een van de hoogtepunten (zo niet, hét hoogtepunt) van het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019.
Nieuwe milieulijst honoreert circulair ondernemen
De Milieulijst MIA/Vamil 2019 is verschenen. Op deze lijst vinden ondernemers alle 290 milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepublice
Het kabinet presenteert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. Met dit programma wil de regering handen en voeten geven aan de implementatie van circulaire economie in onder meer de bouw en de maakindustrie.
NTA 8800:2019 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd
Het NEN heeft de definitieve versie uitgebracht van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De NTA 8800:2019 vervangt de NTA 8800:2018.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.

Subsidieregeling energieinnovatie (DEI) afgepast op Klimaatakkoord

21 december 2018

DEI, de landelijke subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie, gaat volgend jaar ingrijpend veranderen. Tot nu toe is DEI-subsidie vooral bestemd voor innovatieve energietechnologieën die leiden tot hogere omzetten, meer werkgelegenheid en toenemende export, als versterking van de Nederlandse economie. Per 2019 schuift DEI op richting het Klimaatakkoord. Het kabinet heeft vanuit het Klimaatakkoord extra geld gereserveerd voor pilot- en demonstratieprojecten. Deze euro’s worden via DEI beschikbaar gesteld. De vernieuwingen moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot. Ook flexibilisering van het elektriciteitssysteem en het optimaal benutten van het energielandschap worden belangrijke thema’s bij DEI.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt de subsidieaanvragen. Hierbij wordt in belangrijke mate gelet op de kans van slagen van de innovatie in de markt en in de maatschappij. Ook de aanvraagprocedure wijzigt. Tenders vervallen. Het gehele jaar door kunnen bedrijven een aanvraag indienen. De voorstellen worden voortaan op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Naast de reguliere, langlopende projecten kunnen ondernemers in vervolg ook kortere projecten indienen. Dergelijke projecten hebben dan een looptijd tot eind 2019 als de deelnemers € 125.000 of meer subsidie ontvangen óf een looptijd van maximaal 1 jaar als alle deelnemers minder dan € 125.000 toucheren. Kortlopende projecten kunnen draaien om reductie van CO2-emissie en CO2-afvang en -opslag (CCUS), recycling, aardgasloze woningen, gebouwen en wijken, en ruimtelijke inpassing van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie.

De gewijzigde DEI is naar verwachting met ingang van 1 februari 2019 van kracht, via officiële publicatie in de Staatscourant. Vanaf 4 februari zijn nieuwe aanvragen mogelijk. De indientermijn verstrijkt op 13 augustus (voor aardgasloze projecten), 24 september (voor kortlopende projecten) óf 31 december (voor overige aanvragen).

De DEI-regeling wordt uitgevoerd door RVO.nl, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vorig jaar stelde het ministerie maximaal 40 miljoen euro DEI-subsidie in het vooruitzicht, waarvan 20 miljoen voor projecten in de eerste tender (tot en met 24 april 2018) en 20 miljoen in de tweede tender (tot en met 23 oktober).KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
HIsarna, highlight van duurzaamheidsseminar
HIsarna, de nieuwe milieuvriendelijke staalproductietechnologie van Tata Steel, is een van de hoogtepunten (zo niet, hét hoogtepunt) van het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019.
Nieuwe milieulijst honoreert circulair ondernemen
De Milieulijst MIA/Vamil 2019 is verschenen. Op deze lijst vinden ondernemers alle 290 milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepublice
Het kabinet presenteert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. Met dit programma wil de regering handen en voeten geven aan de implementatie van circulaire economie in onder meer de bouw en de maakindustrie.
NTA 8800:2019 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd
Het NEN heeft de definitieve versie uitgebracht van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De NTA 8800:2019 vervangt de NTA 8800:2018.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey