Nieuws
Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS
Vanmorgen heeft het kabinet het pakket aan maatregelen gepresenteerd om het probleem rond de stikstofdepositie en PFAS op korte termijn het hoofd te bieden.
Windenergie wint terrein
Het gaat de productie van windenergie in ons land voor de wind. Dat is te zien op Energieopwek.nl
‘Bouwkosten nieuwbouwwoningen fors omhoog door BENG’
Door de nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 gaan de kosten voor het bouwen van nieuwe woningen volgend jaar vijf procent extra stijgen. Dat heeft bouwkostenbureau BDB berekend in opdracht van Arcadis.
13.000 woningen in bestaande utiliteitsbouw
Afgelopen jaar zijn in totaal 13.000 nieuwe woningen ingevoegd in bestaande gebouwen die hun utilitaire functie hebben verloren.
Elementary retraction voor oneindige metaalvoorraad
Studententeam introduceert proces voor het onttrekken van metalen uit elektonisch afval.
‘Groot gedeelte kantoren nog niet duurzaam (genoeg)’
Nederland heeft nog veel werk te verzetten voor een duurzame kantorenvoorraad, zo valt af te leiden uit onderzoek van Calcasa.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.

Subsidieregeling energieinnovatie (DEI) afgepast op Klimaatakkoord

21 december 2018

DEI, de landelijke subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie, gaat volgend jaar ingrijpend veranderen. Tot nu toe is DEI-subsidie vooral bestemd voor innovatieve energietechnologieën die leiden tot hogere omzetten, meer werkgelegenheid en toenemende export, als versterking van de Nederlandse economie. Per 2019 schuift DEI op richting het Klimaatakkoord. Het kabinet heeft vanuit het Klimaatakkoord extra geld gereserveerd voor pilot- en demonstratieprojecten. Deze euro’s worden via DEI beschikbaar gesteld. De vernieuwingen moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot. Ook flexibilisering van het elektriciteitssysteem en het optimaal benutten van het energielandschap worden belangrijke thema’s bij DEI.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt de subsidieaanvragen. Hierbij wordt in belangrijke mate gelet op de kans van slagen van de innovatie in de markt en in de maatschappij. Ook de aanvraagprocedure wijzigt. Tenders vervallen. Het gehele jaar door kunnen bedrijven een aanvraag indienen. De voorstellen worden voortaan op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Naast de reguliere, langlopende projecten kunnen ondernemers in vervolg ook kortere projecten indienen. Dergelijke projecten hebben dan een looptijd tot eind 2019 als de deelnemers € 125.000 of meer subsidie ontvangen óf een looptijd van maximaal 1 jaar als alle deelnemers minder dan € 125.000 toucheren. Kortlopende projecten kunnen draaien om reductie van CO2-emissie en CO2-afvang en -opslag (CCUS), recycling, aardgasloze woningen, gebouwen en wijken, en ruimtelijke inpassing van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie.

De gewijzigde DEI is naar verwachting met ingang van 1 februari 2019 van kracht, via officiële publicatie in de Staatscourant. Vanaf 4 februari zijn nieuwe aanvragen mogelijk. De indientermijn verstrijkt op 13 augustus (voor aardgasloze projecten), 24 september (voor kortlopende projecten) óf 31 december (voor overige aanvragen).

De DEI-regeling wordt uitgevoerd door RVO.nl, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vorig jaar stelde het ministerie maximaal 40 miljoen euro DEI-subsidie in het vooruitzicht, waarvan 20 miljoen voor projecten in de eerste tender (tot en met 24 april 2018) en 20 miljoen in de tweede tender (tot en met 23 oktober).Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS
Vanmorgen heeft het kabinet het pakket aan maatregelen gepresenteerd om het probleem rond de stikstofdepositie en PFAS op korte termijn het hoofd te bieden.
Windenergie wint terrein
Het gaat de productie van windenergie in ons land voor de wind. Dat is te zien op Energieopwek.nl
‘Bouwkosten nieuwbouwwoningen fors omhoog door BENG’
Door de nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 gaan de kosten voor het bouwen van nieuwe woningen volgend jaar vijf procent extra stijgen. Dat heeft bouwkostenbureau BDB berekend in opdracht van Arcadis.
13.000 woningen in bestaande utiliteitsbouw
Afgelopen jaar zijn in totaal 13.000 nieuwe woningen ingevoegd in bestaande gebouwen die hun utilitaire functie hebben verloren.
Elementary retraction voor oneindige metaalvoorraad
Studententeam introduceert proces voor het onttrekken van metalen uit elektonisch afval.
‘Groot gedeelte kantoren nog niet duurzaam (genoeg)’
Nederland heeft nog veel werk te verzetten voor een duurzame kantorenvoorraad, zo valt af te leiden uit onderzoek van Calcasa.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey