Maak kennis met de genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019
Nieuws
Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag
Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.
Salderingsregeling zonnepanelen blijft tot 2023
Het kabinet heeft besloten de zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen nog ruim drie jaar onveranderd voort te zetten.
Waterstof voor milieusparende ijzerproductie
ArcelorMittal wil waterstof gaan inzetten voor de productie van ijzer. Waterstof is te gebruiken als reductiemiddel bij de fabricage van ijzer uit ijzererts.
Onno Dwars nummer 1 in ABN AMRO Duurzame 50
Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development, heeft de ABN AMRO Duurzame 50 gewonnen.
19 Genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken
Zinkinfo Benelux heeft de genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 bekend gemaakt.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.

Subsidieregeling energieinnovatie (DEI) afgepast op Klimaatakkoord

21 december 2018

DEI, de landelijke subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie, gaat volgend jaar ingrijpend veranderen. Tot nu toe is DEI-subsidie vooral bestemd voor innovatieve energietechnologieën die leiden tot hogere omzetten, meer werkgelegenheid en toenemende export, als versterking van de Nederlandse economie. Per 2019 schuift DEI op richting het Klimaatakkoord. Het kabinet heeft vanuit het Klimaatakkoord extra geld gereserveerd voor pilot- en demonstratieprojecten. Deze euro’s worden via DEI beschikbaar gesteld. De vernieuwingen moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot. Ook flexibilisering van het elektriciteitssysteem en het optimaal benutten van het energielandschap worden belangrijke thema’s bij DEI.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt de subsidieaanvragen. Hierbij wordt in belangrijke mate gelet op de kans van slagen van de innovatie in de markt en in de maatschappij. Ook de aanvraagprocedure wijzigt. Tenders vervallen. Het gehele jaar door kunnen bedrijven een aanvraag indienen. De voorstellen worden voortaan op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Naast de reguliere, langlopende projecten kunnen ondernemers in vervolg ook kortere projecten indienen. Dergelijke projecten hebben dan een looptijd tot eind 2019 als de deelnemers € 125.000 of meer subsidie ontvangen óf een looptijd van maximaal 1 jaar als alle deelnemers minder dan € 125.000 toucheren. Kortlopende projecten kunnen draaien om reductie van CO2-emissie en CO2-afvang en -opslag (CCUS), recycling, aardgasloze woningen, gebouwen en wijken, en ruimtelijke inpassing van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie.

De gewijzigde DEI is naar verwachting met ingang van 1 februari 2019 van kracht, via officiële publicatie in de Staatscourant. Vanaf 4 februari zijn nieuwe aanvragen mogelijk. De indientermijn verstrijkt op 13 augustus (voor aardgasloze projecten), 24 september (voor kortlopende projecten) óf 31 december (voor overige aanvragen).

De DEI-regeling wordt uitgevoerd door RVO.nl, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vorig jaar stelde het ministerie maximaal 40 miljoen euro DEI-subsidie in het vooruitzicht, waarvan 20 miljoen voor projecten in de eerste tender (tot en met 24 april 2018) en 20 miljoen in de tweede tender (tot en met 23 oktober).Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag
Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.
Salderingsregeling zonnepanelen blijft tot 2023
Het kabinet heeft besloten de zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen nog ruim drie jaar onveranderd voort te zetten.
Waterstof voor milieusparende ijzerproductie
ArcelorMittal wil waterstof gaan inzetten voor de productie van ijzer. Waterstof is te gebruiken als reductiemiddel bij de fabricage van ijzer uit ijzererts.
Onno Dwars nummer 1 in ABN AMRO Duurzame 50
Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development, heeft de ABN AMRO Duurzame 50 gewonnen.
19 Genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken
Zinkinfo Benelux heeft de genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 bekend gemaakt.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey