Maak kennis met de genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019
Nieuws
CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Energieprestatienorm aangepast
Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
BENG-eisen definitief
Afgelopen dinsdag (11 juli jl.) heeft minister Ollongren de Tweede Kamer per brief in kennis gesteld van de definitieve BENG-eisen. Vergeleken met de concept-eisen van het najaar 2018 is een verdere differentiatie en aanscherping doorgevoerd. De definitieve grenswaarden worden per 1 juli volgend jaar van kracht.
Impuls klimaatvriendelijker inkopen loont
Klimaatvriendelijker inkopen bespaart op CO2-uitstoot, zo blijkt uit een RIVM-effectmeting.
Op weg naar onafhankelijkheid van kritische materialen
In het kader van klimaatverandering verdienen ‘kritische materialen’ meer aandacht, vindt materiaalkundige Sven Erik Offerman.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.

Subsidieregeling energieinnovatie (DEI) afgepast op Klimaatakkoord

21 december 2018

DEI, de landelijke subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie, gaat volgend jaar ingrijpend veranderen. Tot nu toe is DEI-subsidie vooral bestemd voor innovatieve energietechnologieën die leiden tot hogere omzetten, meer werkgelegenheid en toenemende export, als versterking van de Nederlandse economie. Per 2019 schuift DEI op richting het Klimaatakkoord. Het kabinet heeft vanuit het Klimaatakkoord extra geld gereserveerd voor pilot- en demonstratieprojecten. Deze euro’s worden via DEI beschikbaar gesteld. De vernieuwingen moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot. Ook flexibilisering van het elektriciteitssysteem en het optimaal benutten van het energielandschap worden belangrijke thema’s bij DEI.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt de subsidieaanvragen. Hierbij wordt in belangrijke mate gelet op de kans van slagen van de innovatie in de markt en in de maatschappij. Ook de aanvraagprocedure wijzigt. Tenders vervallen. Het gehele jaar door kunnen bedrijven een aanvraag indienen. De voorstellen worden voortaan op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Naast de reguliere, langlopende projecten kunnen ondernemers in vervolg ook kortere projecten indienen. Dergelijke projecten hebben dan een looptijd tot eind 2019 als de deelnemers € 125.000 of meer subsidie ontvangen óf een looptijd van maximaal 1 jaar als alle deelnemers minder dan € 125.000 toucheren. Kortlopende projecten kunnen draaien om reductie van CO2-emissie en CO2-afvang en -opslag (CCUS), recycling, aardgasloze woningen, gebouwen en wijken, en ruimtelijke inpassing van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie.

De gewijzigde DEI is naar verwachting met ingang van 1 februari 2019 van kracht, via officiële publicatie in de Staatscourant. Vanaf 4 februari zijn nieuwe aanvragen mogelijk. De indientermijn verstrijkt op 13 augustus (voor aardgasloze projecten), 24 september (voor kortlopende projecten) óf 31 december (voor overige aanvragen).

De DEI-regeling wordt uitgevoerd door RVO.nl, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vorig jaar stelde het ministerie maximaal 40 miljoen euro DEI-subsidie in het vooruitzicht, waarvan 20 miljoen voor projecten in de eerste tender (tot en met 24 april 2018) en 20 miljoen in de tweede tender (tot en met 23 oktober).CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Energieprestatienorm aangepast
Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
BENG-eisen definitief
Afgelopen dinsdag (11 juli jl.) heeft minister Ollongren de Tweede Kamer per brief in kennis gesteld van de definitieve BENG-eisen. Vergeleken met de concept-eisen van het najaar 2018 is een verdere differentiatie en aanscherping doorgevoerd. De definitieve grenswaarden worden per 1 juli volgend jaar van kracht.
Impuls klimaatvriendelijker inkopen loont
Klimaatvriendelijker inkopen bespaart op CO2-uitstoot, zo blijkt uit een RIVM-effectmeting.
Op weg naar onafhankelijkheid van kritische materialen
In het kader van klimaatverandering verdienen ‘kritische materialen’ meer aandacht, vindt materiaalkundige Sven Erik Offerman.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey