Tijdelijke Rechtbank Amsterdam wint Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
Nieuws
Circulair bouwen met staal
Donderdag 7 februari, op de Bouwbeurs, organiseert Bouwen met Staal voor ontwerpers en staalbouwers de innovatiesessie Circulair bouwen met staal.
Zonnestroom in opmars
De productie van zonnestroom in ons land is vorig jaar met meer dan 50 procent is gegroeid, zo blijkt uit jaarcijfers van energieopwek.nl
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Zonne-energie verovert Nederland
In ons land is zonne-energie bezig met een stevige opmars. In het eerste halfjaar 2018 zijn 2,3 miljoen nieuwe zonnepanelen geplaatst, een record.
Nieuwe BENG-eisen bekend
Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe BENG-eisen bekend gemaakt. De eisen zijn van kracht per 1 januari 2020 voor alle nieuwbouwprojecten.

Zonnestroom in opmars

10 januari 2019

Het gaat goed met de winning van zonne-energie in ons land. In de eerste helft van vorig jaar werden in Nederland 2,3 miljoen nieuwe zonnepanelen geplaatst, zo liet Dutch New Energy Research in december weten. De cijfers van energieopwek.nl, de website van het Energieakkoord, over het gehele jaar 2018 wijzen nu uit dat de productie van zonnestroom met meer dan 50 procent is gegroeid. De hoeveelheid duurzame energie uit windmolens bleef ongeveer gelijk.

De totale hoeveelheid duurzaam opgewekte energie is in het afgelopen jaar met 2 procent gestegen, van 15 naar 17 procent. Van het totale energieverbruik in Nederland is 7,3 procent duurzaam. In 2017 was dat nog 6,6 procent.

Zonnepanelen leverden in 2018 12,5 PetaJoule elektriciteit, tegen 8 PetaJoule in 2017. Een PetaJoule staat gelijk aan het jaarverbruik van 15.000 huishoudens. De toename zit ‘m in de vele zonuren in het voorbije jaar, maar vooral in het groeiend aantal zonnepanelen. Met een productie van 12,5 PetaJoule wordt voorzien in 3 procent van de landelijke stroomvraag. In het totale energieverbruik heeft zon een aandeel van 0,6 procent.

De jaarproductie van windenenergie bleef steken op 39 PetaJoule, nagenoeg hetzelfde volume als in 2017. Hiervan kwam 25 PetaJoule van land, de rest van zee. De productie nam nauwelijks toe omdat er in 2018 geen nieuwe windturbines bijkwamen.

energieopwek.nl laat per jaar, maand of dag (en dan in real time) zien hoe ’t staat met de productie van duurzame energie in Nederland, verdeeld over meer dan tien ‘bronnen’ waaronder zonnepanelen, wind van land, wind van zee, geothermie, warmtepompen en biogas. Zo is vandaag (donderdag 10 januari 2019) tot het tijdstip van publicatie van dit bericht (15:10 uur) 393 MW zonne-energie opgewekt (zie afbeelding) en in totaal 1,48 GW. Dat is voldoende om een gebied, ter grootte van de stad van Amsterdam, met 724.108 inwoners van energie te voorzien.Circulair bouwen met staal
Donderdag 7 februari, op de Bouwbeurs, organiseert Bouwen met Staal voor ontwerpers en staalbouwers de innovatiesessie Circulair bouwen met staal.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Zonne-energie verovert Nederland
In ons land is zonne-energie bezig met een stevige opmars. In het eerste halfjaar 2018 zijn 2,3 miljoen nieuwe zonnepanelen geplaatst, een record.
Nieuwe BENG-eisen bekend
Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe BENG-eisen bekend gemaakt. De eisen zijn van kracht per 1 januari 2020 voor alle nieuwbouwprojecten.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey