De presentatie van Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland) tijdens de Nationale Staalbouwdag 2018 is hier als PDF beschikbaar.
Nieuws
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
HIsarna, highlight van duurzaamheidsseminar
HIsarna, de nieuwe milieuvriendelijke staalproductietechnologie van Tata Steel, is een van de hoogtepunten (zo niet, hét hoogtepunt) van het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019.
Nieuwe milieulijst honoreert circulair ondernemen
De Milieulijst MIA/Vamil 2019 is verschenen. Op deze lijst vinden ondernemers alle 290 milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepublice
Het kabinet presenteert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. Met dit programma wil de regering handen en voeten geven aan de implementatie van circulaire economie in onder meer de bouw en de maakindustrie.
NTA 8800:2019 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd
Het NEN heeft de definitieve versie uitgebracht van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De NTA 8800:2019 vervangt de NTA 8800:2018.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.

Definitieve versie NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

Het NEN heeft de definitieve versie uitgebracht van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De NTA 8800:2019 vervangt de NTA 8800:2018. Deze eerste versie, in september vorig jaar vrijgegeven, is de afgelopen maanden door duurzaamheidsadviseurs, softwareleveranciers en andere vertegenwoordigers van marktpartijen tegen het licht gehouden.

Daarnaast is studie gedaan naar de grootte van het effect van specifieke invoerparameters op het eindresultaat van de berekening. De studie heeft geresulteerd in vereenvoudigingen en (tekstuele) verbeteringen in de NTA. Ook is een koppeling gelegd met NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) – Bepalingsmethode’ en de waardering van restwarmte uitgewerkt.

De NTA 8800 geeft een methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. De overheid gaat deze methode per 1 januari 2020 voorschrijven bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor nieuwe, bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuwe gebouwen, zowel woning- als utiliteitsbouw, BENG zijn. Nieuwe overheidsgebouwen moeten dat al zijn sinds 1 januari van dit jaar. De energieprestatie van bijna energieneutrale gebouwen wordt bepaald aan de hand van drie eisen: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar en als derde het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

De NTA (Nederlands Technische Afspraak) geeft, verdeeld over 939 pagina’s, de termen, definities en de methode voor het bepalen van de getalswaarde van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of gebouwdeel. Deze getalswaarde wordt uitgedrukt in kWh/m2y. Uitzondering is het aandeel hernieuwbare energie, dat wordt weergeven als percentage.

Het toepassingsgebied van de NTA strekt zich uit over alle gebouwen (voor alle gebruiksfuncties) waarvoor de (bouw)regelgeving eisen stelt aan de energieprestatie. Hieronder vallen onder meer woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als bestaand.

De NTA is opgesteld door de projectgroep NTA 8800, onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. Hierin zijn de energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en adviesorganisaties vertegenwoordigd. De NTA is ontwikkeld binnen randvoorwaarden van het Ministerie van BZK.

Nu de bepalingsmethode definitief is, is het wachten op definitieve BENG-eisen. De concept-eisen uit 2015 zijn in 2018 na toetsing op kostenefficiency aangepast. Sinds 2 februari jl. en nog tot 2 maart a.s. loopt de internetconsultatie van de voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw. Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de energiezuinige nieuwbouw en de BENG-eisen in een kamerbrief van 8 januari 2019. In de loop van dit halfjaar neemt de Tweede Kamer een besluit over de definitieve eisen. De Bouwbesluit-wijziging met definitieve BENG-eisen wordt naar verwachting deze zomer in het Staatsblad gepubliceerd.KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
HIsarna, highlight van duurzaamheidsseminar
HIsarna, de nieuwe milieuvriendelijke staalproductietechnologie van Tata Steel, is een van de hoogtepunten (zo niet, hét hoogtepunt) van het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019.
Nieuwe milieulijst honoreert circulair ondernemen
De Milieulijst MIA/Vamil 2019 is verschenen. Op deze lijst vinden ondernemers alle 290 milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepublice
Het kabinet presenteert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. Met dit programma wil de regering handen en voeten geven aan de implementatie van circulaire economie in onder meer de bouw en de maakindustrie.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey