De presentatie van Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland) tijdens de Nationale Staalbouwdag 2018 is hier als PDF beschikbaar.
Nieuws
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
HIsarna, highlight van duurzaamheidsseminar
HIsarna, de nieuwe milieuvriendelijke staalproductietechnologie van Tata Steel, is een van de hoogtepunten (zo niet, hét hoogtepunt) van het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019.
Nieuwe milieulijst honoreert circulair ondernemen
De Milieulijst MIA/Vamil 2019 is verschenen. Op deze lijst vinden ondernemers alle 290 milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepublice
Het kabinet presenteert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. Met dit programma wil de regering handen en voeten geven aan de implementatie van circulaire economie in onder meer de bouw en de maakindustrie.
NTA 8800:2019 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd
Het NEN heeft de definitieve versie uitgebracht van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De NTA 8800:2019 vervangt de NTA 8800:2018.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepubliceerd

25 februari 2019

Het kabinet presenteert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. Met dit programma wil de regering handen en voeten geven aan de implementatie van circulaire economie in onder meer de bouw en de maakindustrie.

Het uitvoeringsprogramma is 8 februari jl. aangeboden aan de Tweede Kamer en dient ter concretisering, versnelling en opschaling van de uitgangspunten die halverwege 2018 zijn vastgelegd in de transitieagenda circulaire economie. Op zijn beurt is de transitieagenda een uitvloeisel van het Grondstoffenakkoord. Hierin onderschrijven (inmiddels meer dan 400) overheden, maatschappelijke organisaties, financiële instellingen, kennisinstituten en bedrijven hun collectieve ambities voor de circulaire economie.

Aan de basis van al deze circulaire voornemens staat het Rijksprogramma ‘Nederland Circulair 2050’, waarin het kabinet het ondertussen bekende einddoel lanceert: uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie in Nederland. Het tussendoel is om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te hebben teruggedrongen.

In het uitvoeringsprogramma laten regering en de participanten in het Grondstoffenakkoord weten welke activiteiten al in gang zijn gezet voor de beoogde transitie en welke op de rol staan. Het programma voert acties en projecten op voor een vijftal ‘prioritaire ketens’: biomassa en voedsel, consumptiegoederen, kunststoffen, maakindustrie en de bouw.

Tot de voorbeelden voor de bouw behoren de inspanningen van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, als Rijks’ opdrachtgevers en beheerders van gebouwen en infrastructuur, om al in 2030 circulair te werken. Bij dat streven passen recent voltooide bouwprojecten als The Green House in Utrecht en de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam. Bij beide projecten is opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf de initiator en aanjager geweest van de toepassing van de principes van circulaire economie. Beide semi-permanente gebouwen zijn zó ontwikkeld, ontworpen en gebouwd dat alle bouwdelen weer als bouwdelen herbruikbaar zijn.

Het uitvoeringsprogramma behandelt ook de aanpak van transitiethema’s die voor alle vijf sectoren van belang zijn, bijvoorbeeld circulair inkopen, financieringsinstrumenten, circulair ontwerpen en producentenverantwoordelijkheid (EPR).

De Rijksoverheid gaat het vijfjarig programma elk jaar bijwerken. Elke twee jaar maakt het Planbureau voor de Leefomgeving een voortgangsrapport.

Voor de bouw hebben overheid en marktpartijen onlangs afgesproken dat de Bouwagenda het coördinerend platform is. Via de Bouwagenda komt binnenkort een specifiek uitvoeringsprogramma circulaire bouweconomie beschikbaar.

  • Het 84 pagina’s tellende Uitvoeringsprogramma en de bijbehorende Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer zijn hier kosteloos op te halen.
  • Foto: Tijdelijke Rechtbank Amsterdam (architectuur: cepezed, constructief ontwerp: IMd Raadgevende Ingenieurs, staalconstructies: Dijkstaal, © Jannes Linders).


KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
HIsarna, highlight van duurzaamheidsseminar
HIsarna, de nieuwe milieuvriendelijke staalproductietechnologie van Tata Steel, is een van de hoogtepunten (zo niet, hét hoogtepunt) van het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019.
Nieuwe milieulijst honoreert circulair ondernemen
De Milieulijst MIA/Vamil 2019 is verschenen. Op deze lijst vinden ondernemers alle 290 milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
NTA 8800:2019 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd
Het NEN heeft de definitieve versie uitgebracht van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De NTA 8800:2019 vervangt de NTA 8800:2018.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey