Maak kennis met de genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019
Nieuws
Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag
Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.
Salderingsregeling zonnepanelen blijft tot 2023
Het kabinet heeft besloten de zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen nog ruim drie jaar onveranderd voort te zetten.
Waterstof voor milieusparende ijzerproductie
ArcelorMittal wil waterstof gaan inzetten voor de productie van ijzer. Waterstof is te gebruiken als reductiemiddel bij de fabricage van ijzer uit ijzererts.
Onno Dwars nummer 1 in ABN AMRO Duurzame 50
Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development, heeft de ABN AMRO Duurzame 50 gewonnen.
19 Genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken
Zinkinfo Benelux heeft de genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 bekend gemaakt.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.

ING: ‘Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag’

10 mei 2019

Bij de transitie naar een economie met een lage CO2-uitstoot wordt de vraag naar elektriciteit in de wereld ruim twee keer zo groot. Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau. Vorig jaar gebruikte de wereld zo’n 27.000 Terawattuur (TWh) aan stroom. Met de groei van de economie én de opkomst van onder meer elektrische auto’s, trucks en schepen neemt het gebruik naar verwachting toe tot circa 57.000 TWh in 2050.

De markt voor wind en zonne-energie groeit sterk, constateren de bankeconomen. Een totaal van 13 biljoen US dollar aan investeringen wereldwijd zal tot 2050 moeten zorgen voor duurzame productie van stroom. De CO2-emissie is dan in 2050 met bijna tweederde gedaald, vergeleken met nu. ‘De wereldwijde elektriciteitsmix leunt nu voor twee derde op fossiele brandstoffen. In 2050 kan dat omgekeerd zijn naar een aandeel van twee derde voor stroom uit zon- en windenergie.’, stelt Gerben Hieminga, Sectoreconoom Energie bij ING: ‘De elektriciteitsmix wordt daardoor minder afhankelijk van de mondiale energiemarkten met haar sterke fluctuaties in olie-, kolen- en gasprijzen.’


Wereldwijde vraag naar elektriciteit in 2018 (linkerkolom) en 2050, verdeeld naar de sectoren transport, vastgoed en industrie. (bron: ING Economics Department).

Volgens ING bedragen de investeringen in het duurzaam opwekken van stroom via wind en zon op dit moment zo’n 200 miljard dollar op jaarbasis. Wind en zon voorzien momenteel in 8% van de stroombehoefte. De mondiale stroomvraag gaat echter fors toenemen bij de overgang naar een economie met een lage CO2-footprint. Vervoermiddelen gaan over van olie op elektriciteit. De warmtevraag van industrie en gebouwen kan worden beantwoord door elektriciteit in plaats van gas. Bovendien wordt waterstof steeds meer gezien als bouwsteen van het toekomstige energiesysteem. Voor de ‘groene’ productie hiervan is ook weer stroom uit wind en zon benodigd.

Om de CO2-uitstoot te laten dalen met 64% tot 2050 en daarmee op een niveau te komen dat vergelijkbaar is met de beoogde 2 graden reductie uit het Akkoord van Parijs, dient het aandeel wind- en zonne-energie te groeien van 8% nu tot 66% in 2050. Hiervoor is over de gehele periode tot 2050 in totaal 13 biljoen dollar wereldwijd nodig. Vanaf 2036 zullen deze investeringen hoger zijn dan de huidige mondiale investeringen in olie en gas.


Wereldwijde vraag van elektriciteit in 2018 en 2050, verdeeld naar ‘grondstof’ voor de productie: wind, zon, fossiele brandstoffen en overig. Gezamenlijk voorzien wind en zon in 2050 voor tweederde deel (66%) in de stroombehoefte.

De sterke groei in wind- en zonne-energie biedt Europese en daarmee ook Nederlandse bedrijven veel kansen, meent het Economisch Bureau. Vooral innovatieve bedrijven kunnen profiteren. Niet zozeer bij de productie van zonnepanelen, die vrijwel geheel naar China is verplaatst, maar wel in de ontwikkeling van technologie. Zo wordt bijvoorbeeld technologie van TNO/ECN al decennia lang wereldwijd toegepast in silicium zonnepanelen. Momenteel ontwikkelt deze combinatie samen met andere Nederlandse bedrijven de technologie om zonnecellen aan twee zijden te belichten. En Europese bedrijven werken momenteel aan de ontwikkeling van nieuwe windturbines waarvoor veel minder zeldzame aardmetalen nodig zijn en die een hoger rendement hebben.

Dat bedrijven profiteren van de groei, is niet vanzelfsprekend. Overheden over de gehele wereld zullen moeten investeren in het verzwaren en slimmer maken van het elektriciteitsnet om de toenemende hoeveelheden stroom uit zonne- en windenergie in te passen, vindt ING. Daarnaast zijn zonne- en windenergie op termijn goedkoper dan stroom uit fossiele bronnen waardoor de stroomprijs naar verwachting daalt. Ook wordt de stroomprijs afhankelijker van het weer en zal daardoor meer gaan fluctueren.Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.
Salderingsregeling zonnepanelen blijft tot 2023
Het kabinet heeft besloten de zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen nog ruim drie jaar onveranderd voort te zetten.
Waterstof voor milieusparende ijzerproductie
ArcelorMittal wil waterstof gaan inzetten voor de productie van ijzer. Waterstof is te gebruiken als reductiemiddel bij de fabricage van ijzer uit ijzererts.
Onno Dwars nummer 1 in ABN AMRO Duurzame 50
Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development, heeft de ABN AMRO Duurzame 50 gewonnen.
19 Genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken
Zinkinfo Benelux heeft de genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 bekend gemaakt.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey