Maak kennis met de genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019
Nieuws
CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Energieprestatienorm aangepast
Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.

Energieprestatienorm aangepast

12 juli 2019

Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De uitgave vervangt de eerdere editie van de Nederlands Technische Afspraak, van februari 2019. De NTA werd in november 2018 geïntroduceerd.

De afgelopen maanden is de norm onderworpen aan verschillende studies en aan ‘gebruikstests’ door marktpartijen, waaronder softwareleveranciers. Op grond van de bevindingen is de NTA vereenvoudigd dan wel nader uitgewerkt op onderdelen van onderwerpen als leidingisolatie, leidinglengtes, spuiventilatie en zonwering. De norm luistert nu naar de naam NTA 8800:06-2019.

NTA 8800 biedt de methode om de energieprestatie van een gebouw te berekenen. De methode is onder meer in te zetten om na te gaan of het gebouw voldoet aan de BENG-eisen volgens de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). Daarnaast is de methode ook bruikbaar voor het duiden van de energieprestatie voor het toekennen van een energielabel.

De NTA is van toepassing op woningbouw en utiliteitsbouw en dan zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De nieuwe methode vervangt de bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw: NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. In navolging van de nieuwe Europese normen en richtlijnen, waaronder de EPBD, werkt de methode niet meer met EPC- en EI-indicatoren. De energiebehoefte en het primaire fossiele energiegebruik worden berekend in kWh/m2 gebruiksoppervlak. Het gebruik van hernieuwbare energie wordt uitgedrukt in een percentage.

De bepalingsmethode is in opdracht van het ministerie van BZK en onder regie van het NEN ontwikkeld door de Programmaraad. In dit gremium zijn de energie-, installatie- en bouwsector vertegenwoordigd via Aedes vereniging van woningcorporaties, BNA, Bouwend Nederland, Energie-Nederland, FME-CWM, IVBN, KvINL, NVDE, NVTB, Neprom, NLingenieurs, Stichting VACpunt Wonen, Uneto-VNI, VNG en Woonbond.CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey