De inschrijving voor de Nationale Staalbouwdag, dinsdag 8 oktober a.s. in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, is geopend.
Nieuws
‘Groot gedeelte kantoren nog niet duurzaam (genoeg)’
Nederland heeft nog veel werk te verzetten voor een duurzame kantorenvoorraad, zo valt af te leiden uit onderzoek van Calcasa.
Transformatorstation Borssele Alpha stekkerklaar
Afgelopen donderdag (5 september) heeft HSM Offshore op de Noordzee het energietransformatorstation Borssele Alpha opgeleverd.
Bezuinigingen treffen HIsarna
Tata Steel Europe in IJmuiden moet bezuinigen en dat treft vooral de HIsarna-proeffabriek.
CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.

Transformatorstation Borssele Alpha stekkerklaar

8 september 2019

Afgelopen donderdag (5 september) heeft HSM Offshore op de Noordzee het energietransformatorstation Borssele Alpha opgeleverd. Het reusachtige offshore-station – de afmetingen doen niet onder voor die van een volwassen appartementengebouw – ligt uit de Zeeuwse kust ter hoogte van Borssele en is het eerste zichtbare onderdeel van het hoogspanningsnet dat TenneT de komende jaren uitrolt om de energie uit zes toekomstige windparken op de Noordzee aan het land te brengen.

De Borssele Alpha gaat de stroom binnenhalen die wordt opgewekt door windparken Borssele 1 en 2, die volgend jaar eveneens op de Noordzee voor de Zeeuwse kust worden aangelegd. De twee parken krijgen gezamenlijk de beschikking over 94 windturbines met een jaarlijkse productiecapaciteit van zo’n 700 MW. Dat komt overeen met het verbruik van een miljoen huishoudens. De Borssele Alpha gaat de wisselstroom, geleverd door de windparken, omzetten in gelijkstroom voor het vervoer naar het vaste land. Het transport verloopt via twee dikke zeekabels naar een transformatorstation van TenneT op het vaste land, vlakbij de kerncentrale Borssele. Het onshore-station zet de gelijkstroom weer om naar wisselstroom en brengt ’t zo in het hoogspanningsnet op het land.

Het nieuwe transformatorstation bestaat uit een topside van 58x32x26 m en een jacket van 35x29x50 m. De topside weegt 3.700 ton, de jacket haalt 2.900 ton, inclusief het cable deck en de J-tubes. Het bouwwerk rust op 61 m lange funderingspalen waaraan in totaal 1.400 ton staal is besteed.

De Borssele Alpha komt er niet alleen voor te staan op de Noordzee. In totaal worden vijf offshore transformator-platforms gebouwd. De tweede in de serie – de Borssele Beta – komt eveneens voor rekening van HSM Offshore. Samen met de Alpha wordt de Beta ingezet om de stroom uit de windparken Borssele 1 en 2 om te zetten. Daartoe komt de capaciteit van de beide stations op 700 MW (2x350 MW), evenveel als dat van de twee windparken. Net als bij de Alpha verzorgt de Schiedamse onderneming de engineering, opbouw, transport, installatie en de tests voor gebruik. Iv-Offshore & Energy / Joulz treedt daarbij wederom op als consultant / engineer. De oplevering van de Beta is voorzien in 2020.

Om de stroom van alle zes windmolenparken op de Noordzee én die van de kerncentrale Borssele door te geven, wordt ook de capaciteit van het hoogspanningsnet op het land vergroot. Zo wordt onder meer de verbinding Borssele–Rilland versterkt. Het landelijk net is nog wel berekend op doorgifte van de stroom uit de windparken Borssele 1 en 2, verwacht Marco Kuijpers, directeur offshore bij TenneT. Het is echter onzeker of het landelijk net daarbij óók de stroom kan verwerken uit de windparken Borssele 3 en 4 die in de toekomst de Borssele 1 en 2 komen vergezellen. Mocht de opnamecapaciteit van het net in het geding komen, dan krijgt de groene stroom uit de windparken op zee voorrang en zou de kerncentrale haar productie tijdelijk terug moeten schroeven, aldus Kuijpers.

Naast de zes windparken op de Noordzee bij Zeeland staan ook de parken ‘Hollandse Kust Noord en Zuid’ op stapel, waaronder IJmuiden Ver. Ondertussen maakt TenneT samen met Duitsland en Denemarken plannen voor verdere hoogspanningsverbindingen op de Noordzee. Alle projecten tezamen moeten er in 2030 toe leiden dat 70 procent van alle opgewekte elektriciteit duurzaam is opgewekt. Die 70 procent is dan goed voor de elektriciteitsbehoefte van 10 miljoen huishoudens.

  • Foto’s: TenneT (boven) en HSM Offshore.‘Groot gedeelte kantoren nog niet duurzaam (genoeg)’
Nederland heeft nog veel werk te verzetten voor een duurzame kantorenvoorraad, zo valt af te leiden uit onderzoek van Calcasa.
Bezuinigingen treffen HIsarna
Tata Steel Europe in IJmuiden moet bezuinigen en dat treft vooral de HIsarna-proeffabriek.
CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey