Nieuws
Elementary retraction voor oneindige metaalvoorraad
Studententeam introduceert proces voor het onttrekken van metalen uit elektonisch afval.
‘Groot gedeelte kantoren nog niet duurzaam (genoeg)’
Nederland heeft nog veel werk te verzetten voor een duurzame kantorenvoorraad, zo valt af te leiden uit onderzoek van Calcasa.
Transformatorstation Borssele Alpha stekkerklaar
Afgelopen donderdag (5 september) heeft HSM Offshore op de Noordzee het energietransformatorstation Borssele Alpha opgeleverd.
Bezuinigingen treffen HIsarna
Tata Steel Europe in IJmuiden moet bezuinigen en dat treft vooral de HIsarna-proeffabriek.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.

‘Groot gedeelte kantoren nog niet duurzaam (genoeg)’

17 september 2019

Nederland heeft nog veel werk te verzetten voor een duurzame kantorenvoorraad, zo valt af te leiden uit onderzoek van Calcasa. Dit onafhankelijk technologiebedrijf voor onroerend goed constateert dat momenteel zo’n zestig procent van het kantooroppervlak in ons land nog geen energielabel C of hoger bezit. Vóór 2023 moet dat wél zo zijn. Dan dienen alle kantoren op Nederlands grondgebied voorzien te zijn van minimaal een C-label. Zo niet, dan behoort bijvoorbeeld verhuur niet meer tot de mogelijkheden.

Om het doel van 2023 te halen, moet het tempo van de verduurzaming flink omhoog. De actuele achterstand valt onder meer te verklaren uit het gegeven dat 83% van de 60% kantooroppervlak zonder C of hoger überhaupt nog geen label heeft, stelt Calcasa vast. In totaal moet naar schatting nog 29,7 miljoen vierkante meter worden verduurzaamd. Dat komt neer op 5 tot 8,5 miljoen vierkante meter per jaar, tot 2023. En dat betekent: een tandje bijschakelen, want de afgelopen drie jaren is gemiddeld slechts 4,2 miljoen vierkante meter kantoor opgewerkt naar label C of hoger.

Die versnelling is de laatste jaren overigens wel waarneembaar, zo wijst het onderzoek uit. In 2011 had nog slechts 0,8 procent van alle kantoren een energielabel C of beter, eind 2015 was dat 4,2 procent en halverwege 2019 doorgestegen naar 17,1 procent. Vooral de grotere kantoren blijken een energielabel te bezitten. De verduurzamingsopgave ligt voor de komende jaren dan ook vooral bij de kleinere kantoren.

Calcasa heeft voor het onderzoek geput uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Indien een gebouw naast een kantoorfunctie ook een andere functie heeft, is voor het onderzoek 50 procent van het oppervlak als kantoorfunctie gekwalificeerd. Om vervolgens als object van onderzoek in aanmerking te komen, dient een pand minimaal 100 m2 groot te zijn, waarvan minimaal 50 procent kantooroppervlak.

  • Foto: hoofdkantoor ASICS, Hoofddorp (Powerhouse Company, © Sebastian van Damme).Elementary retraction voor oneindige metaalvoorraad
Studententeam introduceert proces voor het onttrekken van metalen uit elektonisch afval.
Transformatorstation Borssele Alpha stekkerklaar
Afgelopen donderdag (5 september) heeft HSM Offshore op de Noordzee het energietransformatorstation Borssele Alpha opgeleverd.
Bezuinigingen treffen HIsarna
Tata Steel Europe in IJmuiden moet bezuinigen en dat treft vooral de HIsarna-proeffabriek.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey