Nieuws
Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS
Vanmorgen heeft het kabinet het pakket aan maatregelen gepresenteerd om het probleem rond de stikstofdepositie en PFAS op korte termijn het hoofd te bieden.
Windenergie wint terrein
Het gaat de productie van windenergie in ons land voor de wind. Dat is te zien op Energieopwek.nl
‘Bouwkosten nieuwbouwwoningen fors omhoog door BENG’
Door de nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 gaan de kosten voor het bouwen van nieuwe woningen volgend jaar vijf procent extra stijgen. Dat heeft bouwkostenbureau BDB berekend in opdracht van Arcadis.
13.000 woningen in bestaande utiliteitsbouw
Afgelopen jaar zijn in totaal 13.000 nieuwe woningen ingevoegd in bestaande gebouwen die hun utilitaire functie hebben verloren.
Elementary retraction voor oneindige metaalvoorraad
Studententeam introduceert proces voor het onttrekken van metalen uit elektonisch afval.
‘Groot gedeelte kantoren nog niet duurzaam (genoeg)’
Nederland heeft nog veel werk te verzetten voor een duurzame kantorenvoorraad, zo valt af te leiden uit onderzoek van Calcasa.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.

Windenergie wint terrein

7 november 2019

Het gaat de productie van windenergie in ons land voor de wind. Zo is in oktober van dit jaar 15 procent meer windenergie opgewekt dan in dezelfde maand van vorig jaar. Dat is te zien op Energieopwek.nl, dat de windenergiewinning in Nederland bijhoudt. De website is een initiatief van EnTrance/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland in het kader van het Energieakkoord.

Per dag blijkt in oktober gemiddeld 33.000 megawattuur windenergie geproduceerd. Op zee is de productie per oktober 2019 met slechts enkele procenten toegenomen, op land is echter een aanzienlijke winst geboekt van 20% ten opzichte van oktober 2018. Dat heeft vooral te maken met de toename van het aantal windmolens op land in 2018. Het aantal offshore turbines is vorig jaar gelijk gebleven.

Zonne-energie meegerekend, heeft duurzame energie nu een aandeel van bijna 9 procent in het totale energieaanbod in Nederland. Volgens het Planbureau van de Leefomgeving kan dat aandeel in 2020 oplopen tot 11,4 procent. Ambitie van de rijksoverheid is dat in 2020 al 14% van alle gebruikte energie uit duurzame bronnen komt. In 2023 moet dat zijn opgelopen tot 16% om in de pas te lopen met de doelen van het Klimaatakkoord.

Windenergie in Europa

Ook op Europese schaal zit windenergie in de lift. In 2018 heeft windenergie 14 procent van de totale elektriciteitsproductie in Europa voor haar rekening genomen. In 2017 was dat nog 12 procent. In totaal is vorig jaar 189 gigawatt aan windenergie geproduceerd. Het leeuwendeel daarvan komt van onshore windparken. Van alle onshore installaties in Europa bevindt 68 procent zich in vijf landen: Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn de ‘bulk suppliers’ van offshore-windenergie. Gezamenlijk zijn alle offshore windparken van Europa goed voor 18 gigawatt.

In de totale Europese windenergieproductie van 189 megawatt heeft Nederland een relatief bescheiden aandeel van 6%, ongeveer evenveel als België en Denemarken. In 2018 hebben de 365 Nederlandse windturbines bij elkaar 1,118 megawatt geleverd. Maar daarmee is de rek er nog niet uit. Zo wil het Rijk tussen 2024 en 2030 nog eens drie grote windparken op de Noordzee hebben. Dit drietal krijgt een capaciteit van 7 gigawatt.

Windenergie wereldwijd

Ook mondiaal gezien neemt de productiecapaciteit verder toe, meldt de Global Wind Energy Council (GWEC), ook al gaat ’t iets minder hard. In 2018 is wereldwijd 51,3 gigawatt capaciteit toegevoegd, tegen 53,2 in 2017. Latijns-Amerika, Afrika en Azië zouden volgens GWEC wel eens voor een groei-impuls kunnen zorgen. In deze werelddelen is alleen al afgelopen jaar voor 4,8 gigawatt aan nieuwe installaties in gebruik genomen.

In totaal is de wereldwijde capaciteit in 2018 toegenomen met 46,8 gigawatt. Dat is in lijn met de jaarlijkse expansie van ongeveer 50 gigawatt sinds 2014, aldus GWEC. Oosterbuur Duitsland heeft 2,4 gigawatt toegevoegd en bezet daarmee de derde plek in de top 3 van grootste groeiers in windenergie. De Verenigde Staten staat op twee, met 7,5 gigawatt. Aan kop gaat China. Het Chinese productievermogen is het afgelopen jaar opgeschroefd met 21,2 gigawatt. Het land blijft daarmee de onbetwiste grootmacht op het gebied van onshore- en offshore windenergieproductie.Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS
Vanmorgen heeft het kabinet het pakket aan maatregelen gepresenteerd om het probleem rond de stikstofdepositie en PFAS op korte termijn het hoofd te bieden.
‘Bouwkosten nieuwbouwwoningen fors omhoog door BENG’
Door de nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 gaan de kosten voor het bouwen van nieuwe woningen volgend jaar vijf procent extra stijgen. Dat heeft bouwkostenbureau BDB berekend in opdracht van Arcadis.
13.000 woningen in bestaande utiliteitsbouw
Afgelopen jaar zijn in totaal 13.000 nieuwe woningen ingevoegd in bestaande gebouwen die hun utilitaire functie hebben verloren.
Elementary retraction voor oneindige metaalvoorraad
Studententeam introduceert proces voor het onttrekken van metalen uit elektonisch afval.
‘Groot gedeelte kantoren nog niet duurzaam (genoeg)’
Nederland heeft nog veel werk te verzetten voor een duurzame kantorenvoorraad, zo valt af te leiden uit onderzoek van Calcasa.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey