Nieuws
Thyssenkrupp test waterstof voor ‘groen staal’
In Duisburg is thyssenkrupp gestart met tests voor de inzet van waterstof als reductiemiddel in het hoogovenproces. De waterstof dient de CO2-neutrale opvolger te worden van het huidige gemalen steenkool.
Stikstof update
De problematiek rond stikstofdepositie en PFAS tekent zich nu ook af in de cijfers van het CBS.
PBL: ‘49% CO2-reductie in 2030 bijna wel haalbaar’
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft haar eerste verkenning van het Klimaatakkoord afgerond. Het PBL heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de reductie van CO2, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord dat eind juni van dit jaar is gepresenteerd.
Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS
Vanmorgen heeft het kabinet het pakket aan maatregelen gepresenteerd om het probleem rond de stikstofdepositie en PFAS op korte termijn het hoofd te bieden.
Windenergie wint terrein
Het gaat de productie van windenergie in ons land voor de wind. Dat is te zien op Energieopwek.nl
‘Bouwkosten nieuwbouwwoningen fors omhoog door BENG’
Door de nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 gaan de kosten voor het bouwen van nieuwe woningen volgend jaar vijf procent extra stijgen. Dat heeft bouwkostenbureau BDB berekend in opdracht van Arcadis.
13.000 woningen in bestaande utiliteitsbouw
Afgelopen jaar zijn in totaal 13.000 nieuwe woningen ingevoegd in bestaande gebouwen die hun utilitaire functie hebben verloren.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.

PBL: ‘49% CO2-reductie in 2030 bijna wel haalbaar’

20 november 2019

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft haar eerste verkenning van het Klimaatakkoord afgerond. Het PBL heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de reductie van CO2, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord dat eind juni van dit jaar is gepresenteerd.

De onderzoeksopdracht van het kabinet en de Tweede Kamer was tweeledig: ga na of het Klimaatakkoord een grotere CO2-reductie mogelijk maakt dan het Ontwerp Klimaatakkoord én geef aan of het doel van het Klimaatakkoord kan worden bereikt: een reductie van 49% in 2030. De eerste vraag beantwoordt het PBL ronduit met ‘ja’. Op de tweede, meer prangende vraag volgt een ‘bijna wel’. Volgens het onderzoek is een vermindering te boeken van 43 tot 48% en dat is tóch bijna 49%.

De onderzoeksuitkomsten zijn gepubliceerd als een zogeheten ‘Policy Brief’, onder de titel ‘Het Klimaatakkoord: Effecten en aandachtspunten’. U kunt de publicatie hier gratis downloaden.

Het is de eerste van een komende serie van policy briefs en ‘Klimaat en Energie Verkenningen (KEV)’. Vanaf dit jaar gaan de KEV’s elk jaar verschijnen. Ze geven de jaarlijkse stand van zaken in het streven naar de geplande CO2-reductie.

Daarnaast vindt elke vijf jaar een herijking plaats, een heroverweging van de benodigde maatregelen en instrumenten voor de beoogde reductie van CO2. Wat het kabinet doet met deze heroverweging en of aanvullende beleidsvoornemens nodig zijn om het reductiedoel te halen, wordt volgend jaar gedocumenteerd in de Klimaatnota, die vervolgens jaarlijks een update beleeft. De herijking door het PBL is voorgeschreven in de Klimaatwet. Ter uitvoering van deze wet dient het Klimaatakkoord. Uit het Klimaatakkoord gaat naar verwachting eind dit jaar ook een Klimaatplan voortkomen. Dit plan geeft de concrete acties voor de implementatie van het Klimaatakkoord, voor de eerstkomende tien jaar.

Op de website van het Planbureau vindt u, naast de policy brief, ook gratis downloads van het Achtergronddocument met nadere toelichting op de studieresultaten en de eerste KEV (Klimaat en Energieverkenning) 2019 die nagenoeg gelijktijdig is gepubliceerd. Het recente PBL-onderzoek is mede gebaseerd op deze KEV en op een eerdere analyse van het Ontwerp Klimaatakkoord.

  • Afbeelding: ascentie.dds


Thyssenkrupp test waterstof voor ‘groen staal’
In Duisburg is thyssenkrupp gestart met tests voor de inzet van waterstof als reductiemiddel in het hoogovenproces. De waterstof dient de CO2-neutrale opvolger te worden van het huidige gemalen steenkool.
Stikstof update
De problematiek rond stikstofdepositie en PFAS tekent zich nu ook af in de cijfers van het CBS.
Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS
Vanmorgen heeft het kabinet het pakket aan maatregelen gepresenteerd om het probleem rond de stikstofdepositie en PFAS op korte termijn het hoofd te bieden.
Windenergie wint terrein
Het gaat de productie van windenergie in ons land voor de wind. Dat is te zien op Energieopwek.nl
‘Bouwkosten nieuwbouwwoningen fors omhoog door BENG’
Door de nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 gaan de kosten voor het bouwen van nieuwe woningen volgend jaar vijf procent extra stijgen. Dat heeft bouwkostenbureau BDB berekend in opdracht van Arcadis.
13.000 woningen in bestaande utiliteitsbouw
Afgelopen jaar zijn in totaal 13.000 nieuwe woningen ingevoegd in bestaande gebouwen die hun utilitaire functie hebben verloren.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey