Nieuws
10 Miljoen euro extra voor circulaire (bouw)economie
Dit jaar trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit om ondernemers te stimuleren tot investeren in een circulaire (bouw)economie.
Eurofer presenteert masterplan koolstofneutrale productie
Eurofer, de Europese organisatie voor de staalindustrie in de EU, heeft onlangs een masterplan geďntroduceerd voor de transformatie naar koolstofneutrale fabricage van onder meer staal per 2050.
Buiksloterham heeft grootste zonnedak van Amsterdam
Het dak van een parkeergarage in de wijk Buiksloterham staat sinds kort te boek als het grootste zonnedak van de hoofdstad.
Malieveldverklaring ‘Emissievrij' gepresenteerd
26 Bedrijven en organisaties uit de bouw introduceren hun gezamenlijke ‘Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen'.
Energiecoöperaties op stoom
In 2019 hebben Nederlandse energiecollectieven en –coöperaties tot nu toe 17 keer meer zonnestroom laten opwekken dan in 2015. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde, vijfde editie van de Lokale Energie Monitor van Hier Opgewekt en RVO.nl.
Thyssenkrupp test waterstof voor ‘groen staal’
In Duisburg is thyssenkrupp gestart met tests voor de inzet van waterstof als reductiemiddel in het hoogovenproces. De waterstof dient de CO2-neutrale opvolger te worden van het huidige gemalen steenkool.
Stikstof update
De problematiek rond stikstofdepositie en PFAS tekent zich nu ook af in de cijfers van het CBS.
PBL: ‘49% CO2-reductie in 2030 bijna wel haalbaar’
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft haar eerste verkenning van het Klimaatakkoord afgerond. Het PBL heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de reductie van CO2, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord dat eind juni van dit jaar is gepresenteerd.

PBL: ‘49% CO2-reductie in 2030 bijna wel haalbaar’

20 november 2019

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft haar eerste verkenning van het Klimaatakkoord afgerond. Het PBL heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de reductie van CO2, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord dat eind juni van dit jaar is gepresenteerd.

De onderzoeksopdracht van het kabinet en de Tweede Kamer was tweeledig: ga na of het Klimaatakkoord een grotere CO2-reductie mogelijk maakt dan het Ontwerp Klimaatakkoord én geef aan of het doel van het Klimaatakkoord kan worden bereikt: een reductie van 49% in 2030. De eerste vraag beantwoordt het PBL ronduit met ‘ja’. Op de tweede, meer prangende vraag volgt een ‘bijna wel’. Volgens het onderzoek is een vermindering te boeken van 43 tot 48% en dat is tóch bijna 49%.

De onderzoeksuitkomsten zijn gepubliceerd als een zogeheten ‘Policy Brief’, onder de titel ‘Het Klimaatakkoord: Effecten en aandachtspunten’. U kunt de publicatie hier gratis downloaden.

Het is de eerste van een komende serie van policy briefs en ‘Klimaat en Energie Verkenningen (KEV)’. Vanaf dit jaar gaan de KEV’s elk jaar verschijnen. Ze geven de jaarlijkse stand van zaken in het streven naar de geplande CO2-reductie.

Daarnaast vindt elke vijf jaar een herijking plaats, een heroverweging van de benodigde maatregelen en instrumenten voor de beoogde reductie van CO2. Wat het kabinet doet met deze heroverweging en of aanvullende beleidsvoornemens nodig zijn om het reductiedoel te halen, wordt volgend jaar gedocumenteerd in de Klimaatnota, die vervolgens jaarlijks een update beleeft. De herijking door het PBL is voorgeschreven in de Klimaatwet. Ter uitvoering van deze wet dient het Klimaatakkoord. Uit het Klimaatakkoord gaat naar verwachting eind dit jaar ook een Klimaatplan voortkomen. Dit plan geeft de concrete acties voor de implementatie van het Klimaatakkoord, voor de eerstkomende tien jaar.

Op de website van het Planbureau vindt u, naast de policy brief, ook gratis downloads van het Achtergronddocument met nadere toelichting op de studieresultaten en de eerste KEV (Klimaat en Energieverkenning) 2019 die nagenoeg gelijktijdig is gepubliceerd. Het recente PBL-onderzoek is mede gebaseerd op deze KEV en op een eerdere analyse van het Ontwerp Klimaatakkoord.

  • Afbeelding: ascentie.dds


10 Miljoen euro extra voor circulaire (bouw)economie
Dit jaar trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit om ondernemers te stimuleren tot investeren in een circulaire (bouw)economie.
Eurofer presenteert masterplan koolstofneutrale productie
Eurofer, de Europese organisatie voor de staalindustrie in de EU, heeft onlangs een masterplan geďntroduceerd voor de transformatie naar koolstofneutrale fabricage van onder meer staal per 2050.
Buiksloterham heeft grootste zonnedak van Amsterdam
Het dak van een parkeergarage in de wijk Buiksloterham staat sinds kort te boek als het grootste zonnedak van de hoofdstad.
Malieveldverklaring ‘Emissievrij' gepresenteerd
26 Bedrijven en organisaties uit de bouw introduceren hun gezamenlijke ‘Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen'.
Energiecoöperaties op stoom
In 2019 hebben Nederlandse energiecollectieven en –coöperaties tot nu toe 17 keer meer zonnestroom laten opwekken dan in 2015. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde, vijfde editie van de Lokale Energie Monitor van Hier Opgewekt en RVO.nl.
Thyssenkrupp test waterstof voor ‘groen staal’
In Duisburg is thyssenkrupp gestart met tests voor de inzet van waterstof als reductiemiddel in het hoogovenproces. De waterstof dient de CO2-neutrale opvolger te worden van het huidige gemalen steenkool.
Stikstof update
De problematiek rond stikstofdepositie en PFAS tekent zich nu ook af in de cijfers van het CBS.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2020      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey