Nieuws
10 Miljoen euro extra voor circulaire (bouw)economie
Dit jaar trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit om ondernemers te stimuleren tot investeren in een circulaire (bouw)economie.
Eurofer presenteert masterplan koolstofneutrale productie
Eurofer, de Europese organisatie voor de staalindustrie in de EU, heeft onlangs een masterplan geďntroduceerd voor de transformatie naar koolstofneutrale fabricage van onder meer staal per 2050.
Buiksloterham heeft grootste zonnedak van Amsterdam
Het dak van een parkeergarage in de wijk Buiksloterham staat sinds kort te boek als het grootste zonnedak van de hoofdstad.
Malieveldverklaring ‘Emissievrij' gepresenteerd
26 Bedrijven en organisaties uit de bouw introduceren hun gezamenlijke ‘Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen'.
Energiecoöperaties op stoom
In 2019 hebben Nederlandse energiecollectieven en –coöperaties tot nu toe 17 keer meer zonnestroom laten opwekken dan in 2015. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde, vijfde editie van de Lokale Energie Monitor van Hier Opgewekt en RVO.nl.
Thyssenkrupp test waterstof voor ‘groen staal’
In Duisburg is thyssenkrupp gestart met tests voor de inzet van waterstof als reductiemiddel in het hoogovenproces. De waterstof dient de CO2-neutrale opvolger te worden van het huidige gemalen steenkool.
Stikstof update
De problematiek rond stikstofdepositie en PFAS tekent zich nu ook af in de cijfers van het CBS.
PBL: ‘49% CO2-reductie in 2030 bijna wel haalbaar’
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft haar eerste verkenning van het Klimaatakkoord afgerond. Het PBL heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de reductie van CO2, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord dat eind juni van dit jaar is gepresenteerd.

Energiecoöperaties op stoom

10 december 2019

In 2019 hebben Nederlandse energiecollectieven en –coöperaties tot nu toe 17 keer meer zonnestroom laten opwekken dan in 2015. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde, vijfde editie van de Lokale Energie Monitor van Hier Opgewekt en RVO.nl.

Dit jaar zijn 195 nieuwe collectieve zonne-energieprojecten van de grond gekomen, goed voor 43 megawatt energie. Hiermee ligt het totaal beschikbare zonnevermogen in ons land op 119 megawatt. In 2015 was dat nog 7 megawatt. Ook het aantal collectieve windenergieprojecten is gestegen. Ten opzichte van vier jaar geleden heeft een verdriedubbeling plaatsgevonden, naar 193 megawatt.

Inmiddels ontvangt een kwart miljoen Nederlanders duurzame stroom uit een bron die bewoners en omwonenden van een appartementengebouw, straat, buurt of wijk samen hebben opgezet en gefinancierd. Veelal doen ze dat binnen een energiecoöperatie. Per eind dit jaar kent ons land 582 van dergelijke samenwerkingsverbanden, 100 meer dan eind vorig jaar. Zo’n 80 procent houdt zich bezig met zonneprojecten, 24 procent met wind, overigen met bijvoorbeeld warmte of mobiliteit. Zo zijn bij 36 zonneparken in Nederland op dit moment energiecollectieven betrokken. Hiervan zijn 25 parken volledig eigendom van een energiecoöperatie. Bij de andere parken zijn de coöperaties ten dele eigenaar of ze zijn uitsluitend financieel participant.

In totaal telt Nederland nu 649 collectieve zonneprojecten. Toch is het aandeel in de totale zonne-energieproductie nog gering (2%). Het overgrote deel van de winning komt uit zonnepanelen op daken van particuliere huizenbezitters en uit private zonneparken van projectontwikkelaars. Dat de collectieve initiatieven nog geen hoge vlucht nemen, heeft niet alleen van doen met de investeringen in installaties en de kostenverdeling over alle betrokkenen. Ook zijn collectieve dakberekeningen, verzekeringen, een ledenadministratie en communicatieplannen en -activiteiten nodig.

‘De businesscase voor dergelijke projecten is vaak lastig’, stelt Katrien Prins van Hier Opgewekt. ‘Aan de andere kant zijn deze projecten vaak méér dan alleen maar een zonnepark. Collectiviteit helpt wijken om te verduurzamen met elektrische laadpalen, beter isolatie en allemaal andere initiatieven.’ Prins verwacht dat collectiviteit steeds belangrijker wordt in de energietransitie en er daarom meer collectieve projecten moeten komen. ‘Met collectieve projecten krijgt de burger inspraak én profiteert hij van de transitie’.

Onduidelijke regelgeving en regelweging zijn nu nog obstakels voor de groei van collectieve energieprojecten, zo wordt duidelijk uit de Lokale Energie Monitor. De huidige Postcoderoosregeling zorgt ervoor dat leden van energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren korting krijgen op hun energiebelasting. Dat is vaak essentieel om een collectief project financieel rendabel te maken. Binnenkort wordt deze regeling vervangen. Het is onduidelijk of het belastingvoordeel ook in de nieuwe regeling is verdisconteerd. Die onzekerheid werkt remmend op initiatieven tot een collectief project.

Ook hebben collectieve projecten, net als zonneprojecten van projectontwikkelaars, van doen met een te beperkte capaciteit van het stroomnet. Op sommige plaatsen in Nederland is het stroomnet al vol. De capaciteit ontbreekt om de extra, groene stroom uit de projecten op te nemen. Nederlandse netbeheerders waarschuwen al enige tijd voor overbelasting van het net in verschillende gebieden in ons land als gevolg van de snelle toename van duurzame energieproductie. Uitbreiding van het net is duur en tijdrovend en bovendien is er een tekort aan de benodigde technici. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om het net te ontlasten als overbelasting op de loer ligt, zoals op zonnige dagen. Een van de opties is om groene elektriciteit direct om te zetten in groene waterstof. Hiertoe is Alliander onlangs gestart met een pilot in het Friese Oosterwolde, een van die plekken waar het net niet is ingericht op nieuwe, grote hoeveelheden energie. Tijdens de pilot wordt nagegaan of een rechtstreekse conversie naar waterstof in meer gebieden haalbaar is.10 Miljoen euro extra voor circulaire (bouw)economie
Dit jaar trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit om ondernemers te stimuleren tot investeren in een circulaire (bouw)economie.
Eurofer presenteert masterplan koolstofneutrale productie
Eurofer, de Europese organisatie voor de staalindustrie in de EU, heeft onlangs een masterplan geďntroduceerd voor de transformatie naar koolstofneutrale fabricage van onder meer staal per 2050.
Buiksloterham heeft grootste zonnedak van Amsterdam
Het dak van een parkeergarage in de wijk Buiksloterham staat sinds kort te boek als het grootste zonnedak van de hoofdstad.
Malieveldverklaring ‘Emissievrij' gepresenteerd
26 Bedrijven en organisaties uit de bouw introduceren hun gezamenlijke ‘Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen'.
Thyssenkrupp test waterstof voor ‘groen staal’
In Duisburg is thyssenkrupp gestart met tests voor de inzet van waterstof als reductiemiddel in het hoogovenproces. De waterstof dient de CO2-neutrale opvolger te worden van het huidige gemalen steenkool.
Stikstof update
De problematiek rond stikstofdepositie en PFAS tekent zich nu ook af in de cijfers van het CBS.
PBL: ‘49% CO2-reductie in 2030 bijna wel haalbaar’
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft haar eerste verkenning van het Klimaatakkoord afgerond. Het PBL heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de reductie van CO2, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord dat eind juni van dit jaar is gepresenteerd.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2020      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey