Nieuws
10 Miljoen euro extra voor circulaire (bouw)economie
Dit jaar trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit om ondernemers te stimuleren tot investeren in een circulaire (bouw)economie.
Eurofer presenteert masterplan koolstofneutrale productie
Eurofer, de Europese organisatie voor de staalindustrie in de EU, heeft onlangs een masterplan geďntroduceerd voor de transformatie naar koolstofneutrale fabricage van onder meer staal per 2050.
Buiksloterham heeft grootste zonnedak van Amsterdam
Het dak van een parkeergarage in de wijk Buiksloterham staat sinds kort te boek als het grootste zonnedak van de hoofdstad.
Malieveldverklaring ‘Emissievrij' gepresenteerd
26 Bedrijven en organisaties uit de bouw introduceren hun gezamenlijke ‘Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen'.
Energiecoöperaties op stoom
In 2019 hebben Nederlandse energiecollectieven en –coöperaties tot nu toe 17 keer meer zonnestroom laten opwekken dan in 2015. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde, vijfde editie van de Lokale Energie Monitor van Hier Opgewekt en RVO.nl.
Thyssenkrupp test waterstof voor ‘groen staal’
In Duisburg is thyssenkrupp gestart met tests voor de inzet van waterstof als reductiemiddel in het hoogovenproces. De waterstof dient de CO2-neutrale opvolger te worden van het huidige gemalen steenkool.
Stikstof update
De problematiek rond stikstofdepositie en PFAS tekent zich nu ook af in de cijfers van het CBS.
PBL: ‘49% CO2-reductie in 2030 bijna wel haalbaar’
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft haar eerste verkenning van het Klimaatakkoord afgerond. Het PBL heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de reductie van CO2, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord dat eind juni van dit jaar is gepresenteerd.

Malieveldverklaring ‘Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen’ gepresenteerd

16 december 2019

26 Bedrijven en organisaties in de Nederlandse bouw- en vastgoedsector hebben hun gezamenlijke ‘Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen’ wereldkundig gemaakt. Tijdens het DGBC-congres ‘Stikstofvrij bouwen en ontwikkelen #hetkanwel’, afgelopen donderdag 12 december in Den Haag, is de ondertekende verklaring overhandigd aan minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen.

De verklaring is ondertekend door verschillende gremia uit de vaderlandse bouw en vastgoed, waaronder de bouwondernemingen BAM, Heembouw en Strukton Worksphere en de ontwikkelingsmaatschappijen SADC (Schiphol Area Development Company N.V.), EDGE Technologies (voormalig OVG), AM, Blauwhoed en Merin. Tot de participanten behoren ook zes adviesbureaus (Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Building for Tomorrow, Valstar Simonis, Merosch, ICS Adviseurs en KUBUS) en zeven architectenbureaus ORGA Architect, Paul de Ruiter Architects, Team V Architectuur, de Architekten Cie., marcus architecten, Mecanoo en VenhoevenCS architecture+urbanism. Het collectief is compleet met De Bouwcampus, de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus), Saint-Gobain Benelux, ABN AMRO en DGBC (Dutch Green Building Council).

Met de Malieveldverklaring maken het collectief kenbaar dat ze gezamenlijk en in samenhang gaan werken aan het versneld terugdringen van de emissies van stikstof én van andere schadelijke stoffen zoals CO2 en fijnstof als gevolg van gebiedsontwikkelingen, bouwactiviteiten en nieuwe gebouwen. En zo maken ze tevens duidelijk dat ontwikkelaars, ontwerpers, adviseurs, installateurs en bouwers onderdeel willen zijn van de oplossing in plaats van onderdeel van het probleem.

Met het oog op een integrale reductie van emissies zeggen de 26 samenwerkende partijen onder meer toe om hun bouw- en installatielogistiek te verslimmen en versneld te elektrificeren. Ook gaan ze in de ontwerpfase van projecten expliciet na hoe (materiaal)keuzes bijdragen aan een lagere uitstoot van schadelijke stoffen in de uitvoerings- en gebruikfasen. De aanbieding van de verklaring aan de minister dient als ‘uitnodiging aan de overheid’ om bij te dragen aan deze transitie naar emissievrij bouwen.

Het initiatief tot de emissievrij-verklaring komt van Jan Kadijk. Volgens het hoofd Kennisoverdracht van DGBC is niet alleen tijd voor een andere manier van ontwikkelen en bouwen, het kan ook. ‘De stikstofcrisis is geen tussenstop, maar een overstapstation. Het gaat ook over meer dan de uitdaging om NOx of NH3; die hangt nauw samen met die rond CO2, fijnstof en circulariteit. Emissievrij betekent een flinke verandering, maar de voorbeelden zijn er, we kúnnen dit gewoon’, aldus Kadijk.

Naast de huidige 26 bedrijven en organisaties zijn ook andere ondernemingen en instellingen, zowel binnen als buiten de bouw en vastgoed, welkom om zich aan te sluiten bij de nieuwe ‘emissievrij beweging’. Belangstellenden kunnen hiertoe contact opnemen met Jan Kadijk via j.kadijk@dgbc.nl10 Miljoen euro extra voor circulaire (bouw)economie
Dit jaar trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit om ondernemers te stimuleren tot investeren in een circulaire (bouw)economie.
Eurofer presenteert masterplan koolstofneutrale productie
Eurofer, de Europese organisatie voor de staalindustrie in de EU, heeft onlangs een masterplan geďntroduceerd voor de transformatie naar koolstofneutrale fabricage van onder meer staal per 2050.
Buiksloterham heeft grootste zonnedak van Amsterdam
Het dak van een parkeergarage in de wijk Buiksloterham staat sinds kort te boek als het grootste zonnedak van de hoofdstad.
Energiecoöperaties op stoom
In 2019 hebben Nederlandse energiecollectieven en –coöperaties tot nu toe 17 keer meer zonnestroom laten opwekken dan in 2015. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde, vijfde editie van de Lokale Energie Monitor van Hier Opgewekt en RVO.nl.
Thyssenkrupp test waterstof voor ‘groen staal’
In Duisburg is thyssenkrupp gestart met tests voor de inzet van waterstof als reductiemiddel in het hoogovenproces. De waterstof dient de CO2-neutrale opvolger te worden van het huidige gemalen steenkool.
Stikstof update
De problematiek rond stikstofdepositie en PFAS tekent zich nu ook af in de cijfers van het CBS.
PBL: ‘49% CO2-reductie in 2030 bijna wel haalbaar’
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft haar eerste verkenning van het Klimaatakkoord afgerond. Het PBL heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de reductie van CO2, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord dat eind juni van dit jaar is gepresenteerd.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2020      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey