Nieuws
ReDuCE: van recycling naar reuse
Nieuwe opties voor het demonteren en hergebruiken van staalplaat-betonvloeren zijn onderwerp van het Europese onderzoeksproject ReDuCE.
‘Nederland blijft ver achter in duurzame energie’
De transitie naar energievoorziening uit hernieuwbare bronnen staat hoog op de Nederlandse agenda, maar met de praktische implementatie ervan wil ’t in ons land nog allerminst vlotten. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten over toepassing van duurzame energie.
10 Miljoen euro extra voor circulaire (bouw)economie
Dit jaar trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit om ondernemers te stimuleren tot investeren in een circulaire (bouw)economie.
Eurofer presenteert masterplan koolstofneutrale productie
Eurofer, de Europese organisatie voor de staalindustrie in de EU, heeft onlangs een masterplan geďntroduceerd voor de transformatie naar koolstofneutrale fabricage van onder meer staal per 2050.
Buiksloterham heeft grootste zonnedak van Amsterdam
Het dak van een parkeergarage in de wijk Buiksloterham staat sinds kort te boek als het grootste zonnedak van de hoofdstad.

Buiksloterham heeft grootste zonnedak van Amsterdam

24 december 2019

Het dak van een parkeergarage in de wijk Buiksloterham staat sinds kort te boek als het grootste zonnedak van de hoofdstad. Op het dak heeft Westpoort Warmte, een coalitie van afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam en energiemaatschappij Vattenfall, 1.680 zonnecollectoren aangebracht met een totaaloppervlakte van 300 m2. De collectoren leveren de benodigde duurzame warmte aan 550 sociale huurwoningen van woningcorporatie De Alliantie.

De jaarlijkse opbrengst van het zonnedak komt naar verwachting op zo’n 450 gigajoule. De warmte die de zonnecollectoren opvangen, wordt overgedragen aan het warmtenet waarop de woningen zijn aangesloten.

Buiksloterham is een voormalig, deels braakliggend industriegebied op de noordelijke IJ-oever in Amsterdam. De wijk ondergaat op dit moment de transformatie naar woon-/werkgebied met zo’n 4.500 woningen en bedrijfsgebouwen. In het streven om de duurzaamheid en leefbaarheid van Amsterdam als geheel op een hoger plan te brengen, fungeert Buiksloterham als een living lab voor onderzoek, experimenten en vernieuwende projecten.

De komst van het grote zonnedak op de parkeergarage in de nieuwe woonbuurt City Plot vormt een uitwerking van de gemeentelijke ambitie om de hoofdstad per 2040 aardgasvrij te hebben. Daartoe worden in totaal 240.000 woningen aangesloten op het lokale warmtenet. Hieraan worden duurzame warmtebronnen gekoppeld, zoals de zonnecollectoren op het parkeergaragedak.

De grootschalige toepassing van zonnedaken in de stad werkt ook als welkom tegenwicht voor (te) grootschalige zonneparken in de landelijke omgeving. Hierover hebben Greenpeace, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en andere natuur- en milieuorganisaties onlangs nadere afspraken gemaakt met de brancheorganisaties voor zonne-energieproductie, Holland Solar en Energie Samen.

In een gedragscode is vastgelegd dat bij de keuze van locaties voor nieuwe zonneparken in ons land altijd rekening moeten worden gehouden met de natuur. Natura 2000-gebieden en Nationale Parken zijn sowieso geen potentiële plekken voor zonneparken. Maar ook gebieden die zijn aangewezen als Unesco Werelderfgoed komen ‘in beginsel’ niet in aanmerking voor een zonnepark.

Ook schrijft de code voor dat bestaande zonnevelden niet helemaal worden volgebouwd met panelen. Er dient ruimte te blijven voor groen, water, nestplaatsen, bijenhotels en andere natuurlijke elementen zodat planten en dieren er hun habitat kunnen blijven vinden. Bij nieuwe aanleg of uitbreiding van zonneparken moeten ook altijd de omwonenden worden betrokken. Het liefst levert een nieuw of uitgebreid zonnepark een verbetering op van de natuur. Om dat aan te tonen, moeten meetresultaten beschikbaar komen over bijvoorbeeld de verandering in biodiversiteit van het gebied.

  • Foto: Zonnedak Buiksloterham, Amsterdam (© Westpoort Warmte).
ReDuCE: van recycling naar reuse
Nieuwe opties voor het demonteren en hergebruiken van staalplaat-betonvloeren zijn onderwerp van het Europese onderzoeksproject ReDuCE.
‘Nederland blijft ver achter in duurzame energie’
De transitie naar energievoorziening uit hernieuwbare bronnen staat hoog op de Nederlandse agenda, maar met de praktische implementatie ervan wil ’t in ons land nog allerminst vlotten. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten over toepassing van duurzame energie.
10 Miljoen euro extra voor circulaire (bouw)economie
Dit jaar trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit om ondernemers te stimuleren tot investeren in een circulaire (bouw)economie.
Eurofer presenteert masterplan koolstofneutrale productie
Eurofer, de Europese organisatie voor de staalindustrie in de EU, heeft onlangs een masterplan geďntroduceerd voor de transformatie naar koolstofneutrale fabricage van onder meer staal per 2050.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2020      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey