Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Meer elektriciteit uit aardgas en duurzame bronnen
In 2019 werd (voor het eerst) in ons land meer elektriciteit opgewekt in gascentrales en uit duurzame bronnen dan in kolencentrales.
EPBD III opgenomen in Nederlandse wetgeving
De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPBD III) is nu wettelijk van kracht in Nederland.
Warmtepomp in opmars
De warmtepomp wint aan populariteit. De verkoop van de apparaten is vorig jaar met bijna een derde toegenomen, tot circa 40.000 toestellen. Dat blijkt uit cijfers van Dutch New Energy Research (DNER).
Stikstofdepositie blokkeert hergebruik restwarmte
De strenge normen voor neerslag van stikstof bij kwetsbare natuurgebieden rijden een project voor de hergebruik van restwarmte uit de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden in de wielen.
ReDuCE: van recycling naar reuse
Nieuwe opties voor het demonteren en hergebruiken van staalplaat-betonvloeren zijn onderwerp van het Europese onderzoeksproject ReDuCE.
Nederland blijft ver achter in duurzame energie
De transitie naar energievoorziening uit hernieuwbare bronnen staat hoog op de Nederlandse agenda, maar met de praktische implementatie ervan wil ’t in ons land nog allerminst vlotten. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten over toepassing van duurzame energie.

Nieuws

Stikstofdepositie blokkeert hergebruik restwarmte

27 februari 2020

De strenge normen voor neerslag van stikstof bij kwetsbare natuurgebieden rijden een project voor de hergebruik van restwarmte uit de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden in de wielen.

Al enige tijd onderzoekt de staalfabrikant samen met de lokale overheden van de naburige gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en de Provincie Noord-Holland de mogelijkheden om de warmte uit het productieproces in IJmuiden in te zetten voor een regionaal warmtenet. Uit de studie blijkt dat Tata Steel 5 MW restwarmte uit het ovenkoelwater en 8,5 MW uit de rookgassen van de (warmband)ovens kan leveren. De huidige eisen voor stikstofdepositie staan het duurzaamheidsproject – ‘Warmtenet IJmond’ – echter in de weg. De staalonderneming heeft nu zijn projectdeelname tot nader order opgeschort.

Hoe ’t zit: als restwarmte uit de hoogovens wordt ingezet voor andere doeleinden gaat de temperatuur van de rookgassen uit de ovens omlaag. Door deze temperatuurdaling komt het stikstof dat vrijkomt minder hoog in de atmosfeer terecht. De stikstof kan dan dichterbij neerslaan in het nabijgelegen Noord-Hollands Duinreservaat, een Natura 2000-gebied. De depositie zou met meer dan 10 procent toenemen, meer dan momenteel toegestaan. Daarmee wordt het restwarmte-project geblokkeerd.

Tata Steel blijft wel openstaan voor samenwerking in dit project of vergelijkbare initiatieven, zodra het stikstofvraagstuk tot nieuwe inzichten heeft geleid. ‘De inzet van restwarmte sluit immers goed aan bij de transitie naar een CO2-neutrale toekomst, aldus het staalconcern.

• Foto: Energeia.Meer elektriciteit uit aardgas en duurzame bronnen
In 2019 werd (voor het eerst) in ons land meer elektriciteit opgewekt in gascentrales en uit duurzame bronnen dan in kolencentrales.
EPBD III opgenomen in Nederlandse wetgeving
De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPBD III) is nu wettelijk van kracht in Nederland.
Warmtepomp in opmars
De warmtepomp wint aan populariteit. De verkoop van de apparaten is vorig jaar met bijna een derde toegenomen, tot circa 40.000 toestellen. Dat blijkt uit cijfers van Dutch New Energy Research (DNER).
ReDuCE: van recycling naar reuse
Nieuwe opties voor het demonteren en hergebruiken van staalplaat-betonvloeren zijn onderwerp van het Europese onderzoeksproject ReDuCE.
Nederland blijft ver achter in duurzame energie
De transitie naar energievoorziening uit hernieuwbare bronnen staat hoog op de Nederlandse agenda, maar met de praktische implementatie ervan wil ’t in ons land nog allerminst vlotten. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten over toepassing van duurzame energie.
Pagina 1 van 1