Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Drie kanshebbers Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2020
Voor de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal zijn ditmaal drie staalbouwprojecten genomineerd.
Amsterdam gaat voor een miljoen zonnepanelen
Uiterlijk over twee jaar wil de gemeente Amsterdam voor 250 megawatt aan zonne-energie via daken opwekken. Dat komt neer op zo’n een miljoen zonnepanelen.
Duurzaam bouwen met staal in drie kwartier
Donderdagmiddag 9 juli a.s. en gratis: webinar Duurzaam bouwen met staal.
Staalindustrie kiest voor waterstof
Wereldwijd zijn staalproducenten in de weer om de CO2-uitstoot van hun staalfabricageprocessen terug te dringen. Waterstof kan daarbij goede diensten bewijzen.
Halvering stikstofuitstoot wettelijk vastleggen
In 2030 moet de uitstoot van stikstof met de helft zijn gereduceerd en dat doel dient in de wet verankerd te zijn. Dat stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek onder aanvoering van Johan Remkes in haar eindadvies aan het kabinet.
Het thuiswerken voorbij
Antwoorden op FAQ's en andere kennis rond gebouwinstallaties in coronatijd zijn nu bijeen op TVVL Connect.

Nieuws

Het thuiswerken voorbij

15 mei 2020

In de huidige fase van de coronacrisis zijn nog veel gebouwen geheel of gedeeltelijk onbezet. Maar nu de maatregelen ter beteugeling van de virusverspreiding stapsgewijs worden versoepeld en steeds meer beroepsactiviteiten terugverhuizen van thuissituatie naar kantoor- of bedrijfsgebouw, doemen vragen op over gebruik, beheer en onderhoud van de installaties in het gebouw. Immers, het coronavirus waart nog altijd rond. Hoe waarborg je dan de gezondheid van de gebruikers van het gebouw en van installateurs, facilitymanagers en onderhoudspersoneel?

De antwoorden op veelgestelde (technische) vragen rond installaties en corona zijn nu gebundeld tot een ‘FAQ’ onder het thema corona in gebouwbeheer en installatietechniek op TTVL Connect. TTVL, de Nederlandse vereniging voor de installatietechniek, heeft dit online-platform opgezet voor het delen van installatietechnische kennis en inzichten. De antwoorden op de vragen zijn afkomstig van een team van experts van onder meer Arbo-techniek, bba binnenmilieu, Franchimon, ICM, ISSO, OTIB (binnenkort: Wij Techniek), Techniek Nederland, TU Eindhoven, Universiteit Gent, VCCN, VLA en TVVL zelf.

Het platform biedt tevens aanvullende informatie over het beheer van luchtbehandelings- en sanitaire installaties in relatie tot corona en nadere toelichting op de aanbevelingen van REHVA. Dit is de overkoepelende vereniging voor de nationale branche-/kennisorganisaties op het gebied van installatietechniek binnen Europa, waaronder TVVL voor Nederland. Ook komt op het platform geregeld een wetenswaardige blog voorbij. Bijvoorbeeld van bba-directeur Atze Boerstra die de drie voornaamste maatregelen voor een corona-proof gebouw uit de doeken doet: ventilatie, ventilatie en ventilatie.

Installateurs, bouwfysisch adviseurs of gebouwbeheerders die direct te kampen hebben met praktische vraagstukken over installaties en corona, kunnen een beroep doen op een speciale helpdesk, bemenst door het expertteam en bereikbaar via helpdesk@corona-techniek.nlDrie kanshebbers Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2020
Voor de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal zijn ditmaal drie staalbouwprojecten genomineerd.
Amsterdam gaat voor een miljoen zonnepanelen
Uiterlijk over twee jaar wil de gemeente Amsterdam voor 250 megawatt aan zonne-energie via daken opwekken. Dat komt neer op zo’n een miljoen zonnepanelen.
Duurzaam bouwen met staal in drie kwartier
Donderdagmiddag 9 juli a.s. en gratis: webinar Duurzaam bouwen met staal.
Staalindustrie kiest voor waterstof
Wereldwijd zijn staalproducenten in de weer om de CO2-uitstoot van hun staalfabricageprocessen terug te dringen. Waterstof kan daarbij goede diensten bewijzen.
Halvering stikstofuitstoot wettelijk vastleggen
In 2030 moet de uitstoot van stikstof met de helft zijn gereduceerd en dat doel dient in de wet verankerd te zijn. Dat stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek onder aanvoering van Johan Remkes in haar eindadvies aan het kabinet.
Pagina 1 van 1