Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Praktijksessies coronamaatregelen in gebouwen
Deze online-sessies gaan in op maatregelen voor een veilig en gezonde werkomgeving binnen de nieuwe anderhalvemetersamenleving.
Duurzame webinars
Voor wie meer dan terloopse belangstelling aan de dag legt voor de duurzaamheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw, heeft Bouwen met Staal twee interessante, gratis toegankelijke webinars op stapel staan.
Het thuiswerken voorbij
Antwoorden op FAQ's en andere kennis rond gebouwinstallaties in coronatijd zijn nu bijeen op TVVL Connect.
Vernieuwde NTA 8800 energieprestatie gebouwen op komst
NEN heeft een verse versie klaarliggen van de NTA 8800. Deze Nederlands Technische Afspraak bevat de nieuwe, uniforme methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.
Omgevingswet in de wacht
Mede vanwege de coronacrisis stelt het Rijk de invoering van de Omgevingswet uit.
Zonnepark langs landingsbanen Schiphol?
Gemeente Haarlemmermeer heeft plannen voor een zonnepark in het gebied rondom de landingsbanen van Schiphol.

Nieuws

Het thuiswerken voorbij

15 mei 2020

In de huidige fase van de coronacrisis zijn nog veel gebouwen geheel of gedeeltelijk onbezet. Maar nu de maatregelen ter beteugeling van de virusverspreiding stapsgewijs worden versoepeld en steeds meer beroepsactiviteiten terugverhuizen van thuissituatie naar kantoor- of bedrijfsgebouw, doemen vragen op over gebruik, beheer en onderhoud van de installaties in het gebouw. Immers, het coronavirus waart nog altijd rond. Hoe waarborg je dan de gezondheid van de gebruikers van het gebouw en van installateurs, facilitymanagers en onderhoudspersoneel?

De antwoorden op veelgestelde (technische) vragen rond installaties en corona zijn nu gebundeld tot een ‘FAQ’ onder het thema corona in gebouwbeheer en installatietechniek op TTVL Connect. TTVL, de Nederlandse vereniging voor de installatietechniek, heeft dit online-platform opgezet voor het delen van installatietechnische kennis en inzichten. De antwoorden op de vragen zijn afkomstig van een team van experts van onder meer Arbo-techniek, bba binnenmilieu, Franchimon, ICM, ISSO, OTIB (binnenkort: Wij Techniek), Techniek Nederland, TU Eindhoven, Universiteit Gent, VCCN, VLA en TVVL zelf.

Het platform biedt tevens aanvullende informatie over het beheer van luchtbehandelings- en sanitaire installaties in relatie tot corona en nadere toelichting op de aanbevelingen van REHVA. Dit is de overkoepelende vereniging voor de nationale branche-/kennisorganisaties op het gebied van installatietechniek binnen Europa, waaronder TVVL voor Nederland. Ook komt op het platform geregeld een wetenswaardige blog voorbij. Bijvoorbeeld van bba-directeur Atze Boerstra die de drie voornaamste maatregelen voor een corona-proof gebouw uit de doeken doet: ventilatie, ventilatie en ventilatie.

Installateurs, bouwfysisch adviseurs of gebouwbeheerders die direct te kampen hebben met praktische vraagstukken over installaties en corona, kunnen een beroep doen op een speciale helpdesk, bemenst door het expertteam en bereikbaar via helpdesk@corona-techniek.nlPraktijksessies coronamaatregelen in gebouwen
Deze online-sessies gaan in op maatregelen voor een veilig en gezonde werkomgeving binnen de nieuwe anderhalvemetersamenleving.
Duurzame webinars
Voor wie meer dan terloopse belangstelling aan de dag legt voor de duurzaamheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw, heeft Bouwen met Staal twee interessante, gratis toegankelijke webinars op stapel staan.
Vernieuwde NTA 8800 energieprestatie gebouwen op komst
NEN heeft een verse versie klaarliggen van de NTA 8800. Deze Nederlands Technische Afspraak bevat de nieuwe, uniforme methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.
Omgevingswet in de wacht
Mede vanwege de coronacrisis stelt het Rijk de invoering van de Omgevingswet uit.
Zonnepark langs landingsbanen Schiphol?
Gemeente Haarlemmermeer heeft plannen voor een zonnepark in het gebied rondom de landingsbanen van Schiphol.
Pagina 1 van 1