Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

KNMI: Nederland warmt relatief snel op
De afgelopen dertig jaar is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen, twee keer zo veel als in de rest van de wereld.
Grootste offshore windpark van Nederland opgeleverd
De aanleg van Borssele 1 & 2, het grootste Nederlandse windmolenpark op zee, is afgerond.
Transitie naar circulair en schoon bouwen verkend
DGBC-studie biedt handreikingen voor hergebruik van verontreinigde bouwmaterialen.
Brede steun voor Stikstofwet
Het kabinet is ‘t afgelopen woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over het voorstel voor een Stikstofwet.
Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen
Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.
Emissie broeikasgassen 3,7 procent gedaald
In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar met 3,7 procent gedaald. Ten opzichte van het ‘referentiejaar’ 1990 zijn de emissies per 2019 zo’n 24 procent lager.
Goud voor Park Hoog Oostduin Den Haag
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in ons land, heeft dit jaar drie winnaars opgeleverd. De prijs voor beste transformatie gaat naar het ‘gestaalde’ Park Hoog Oostduin in Den Haag, naar ontwerp van cepezed.
Opmars duurzame energie niet gestuit door corona
Ondanks de coronacrisis gaat het duurzaam opwekken van energie onverminderd door; dit jaar gaat ‘t zelfs beter dan ooit. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Nieuws

‘Emissie broeikasgassen 3,7 procent gedaald’

4 december 2020

In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar met 3,7 procent gedaald. Ten opzichte van het ‘referentiejaar’ 1990 zijn de emissies per 2019 zo’n 24 procent lager. Dat heeft de Europese Commissie afgelopen maandag (30 november) bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat de broeikasgassen-emissie in 2030 met 55 procent is afgenomen in vergelijking met 1990.

Bovendien is de emissie gedaald, terwijl het bbp in de eurozone met 1,5 procent gestegen. Volgens Frans Timmers, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Green Deal, laat dat zien dat het mogelijk is om de economie te laten groeien en tegelijkertijd de emissie omlaag te brengen. Europa heeft echter nog wel een lange weg te gaan om de emissie-doelstelling van 2030 te halen, aldus Timmermans. Hij vindt dat alle sectoren van de economie zich (nog) meer dienen in te spannen om dat doel te bereiken. ‘Iedereen zal zich moeten inzetten om de energietransitie in de EU tot een succes te maken.’

De emissies onder het emissiehandelssysteem ETS zijn in 2019 met 9,1 procent afgenomen. Dat is vooral toe te rekenen aan de energiesector. Sluiting van kolencentrales heeft zelfs geresulteerd in een emissie-afname van bijna 15 procent. In de industrie zijn de emissies met nog net geen twee procent teruggebracht. Daarentegen zijn de emissies door de luchtvaart binnen de Europese Economische Ruimte met 1 procent toegenomen.

Voor alleen Nederland kwam het CBS al eerder met de cijfers. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in 2019 in totaal 184 megaton CO2-equivalent. Dat is 2 procent minder dan in 2018 en zo’n 17 procent minder dan in 1990. Eén megaton CO2-equivalent staat voor de bijdrage aan het broeikaseffect van de uitstoot van één megaton (ofwel 1 miljard kilogram) koolstofdioxide.

De uitstoot van het broeikasgas CO2 viel vorig jaar 2019 4 procent lager uit dan in 1990. In 2010 was de CO2-uitstoot nog 12 procent hoger dan in 1990. Bij de reductie van de emissies van de ándere broeikasgassen boekt Nederland echter betere prestaties, zo leren de CBS-cijfers. Vorig jaar is de uitstoot van die andere gassen, waaronder methaan, lachgas en F-gassen, al 53 procent minder die in 1990. Hierdoor is het aandeel CO2 in de totale emissie van broeikasgassen dan ook gestegen, van 74 procent in 1990 tot 85 procent in 2019. Overigens neemt het CBS, conform het Kyotoprotocol, de emissie van de (inter)nationale lucht- en zeevaart en die uit biomassa niet mee in de berekeningen.

Uitstoot van de verschillende broeikasgassen in megaton CO2-equivalent (bron: CBS, RIVM Emissieregistratie).

Net als de EU kent ons land eigen nationale doelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het doel voor de kortere termijn is om de emissie dit jaar met minimaal 25 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Het streefgetal van 25 volgt uit de gerechtelijke uitspraak in de klimaatzaak van Urgenda tegen het Rijk van 24 juni 2015. De 25% reductie houdt in dat de uitstoot dit jaar de 166,2 megaton CO2-equivalent niet mag overschrijden. Het lange-termijndoel, vastgelegd in het Regeerakkoord van 10 oktober 2017, is om in 2030 49 procent op uitstoot te hebben bespaard ten opzichte van 1990. Hieruit volgt dat de emissie in 2030 niet meer mag bedragen dan 113,0 megaton CO2-equivalent.

  • De berekening van het CBS en andere bepalingsmethoden vindt u toegelicht op deze CBS-webpagina.


KNMI: Nederland warmt relatief snel op
De afgelopen dertig jaar is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen, twee keer zo veel als in de rest van de wereld.
Grootste offshore windpark van Nederland opgeleverd
De aanleg van Borssele 1 & 2, het grootste Nederlandse windmolenpark op zee, is afgerond.
Transitie naar circulair en schoon bouwen verkend
DGBC-studie biedt handreikingen voor hergebruik van verontreinigde bouwmaterialen.
Brede steun voor Stikstofwet
Het kabinet is ‘t afgelopen woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over het voorstel voor een Stikstofwet.
Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen
Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.
Goud voor Park Hoog Oostduin Den Haag
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in ons land, heeft dit jaar drie winnaars opgeleverd. De prijs voor beste transformatie gaat naar het ‘gestaalde’ Park Hoog Oostduin in Den Haag, naar ontwerp van cepezed.
Opmars duurzame energie niet gestuit door corona
Ondanks de coronacrisis gaat het duurzaam opwekken van energie onverminderd door; dit jaar gaat ‘t zelfs beter dan ooit. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).
Pagina 1 van 1