Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

KNMI: Nederland warmt relatief snel op
De afgelopen dertig jaar is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen, twee keer zo veel als in de rest van de wereld.
Grootste offshore windpark van Nederland opgeleverd
De aanleg van Borssele 1 & 2, het grootste Nederlandse windmolenpark op zee, is afgerond.
Transitie naar circulair en schoon bouwen verkend
DGBC-studie biedt handreikingen voor hergebruik van verontreinigde bouwmaterialen.
Brede steun voor Stikstofwet
Het kabinet is ‘t afgelopen woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over het voorstel voor een Stikstofwet.
Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen
Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.
Emissie broeikasgassen 3,7 procent gedaald
In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar met 3,7 procent gedaald. Ten opzichte van het ‘referentiejaar’ 1990 zijn de emissies per 2019 zo’n 24 procent lager.
Goud voor Park Hoog Oostduin Den Haag
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in ons land, heeft dit jaar drie winnaars opgeleverd. De prijs voor beste transformatie gaat naar het ‘gestaalde’ Park Hoog Oostduin in Den Haag, naar ontwerp van cepezed.
Opmars duurzame energie niet gestuit door corona
Ondanks de coronacrisis gaat het duurzaam opwekken van energie onverminderd door; dit jaar gaat ‘t zelfs beter dan ooit. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Nieuws

Transitie naar circulair en schoon bouwen verkend

21 december 2021

In een circulaire bouweconomie worden bouwmaterialen, -elementen en -componenten (idealiter) oneindig vaak opnieuw gebruikt. Dat gaat echter lastig lukken als die materialen toxische stoffen bevatten of anderszins zijn verontreinigd tijdens een eerdere toepassing of gebruikscyclus. Gelukkig reikt het rapport ‘Circular buildings - Verkenning schone en smet(te)loze materiaalstromen’ de bouwsector bruikbare richtsnoeren aan om met deze lastige materie om te gaan.

In de huidige bouwpraktijk wordt veel bouwmateriaal zó verwerkt, dat ‘t praktisch gezien vaak onmogelijk is om de materialen in de toekomst in niet-verontreinigde staat te ‘oogsten’ voor hergebruik. Bovendien zijn in het verleden veelal toxische stoffen in de bouw toegepast en in de ‘bestaande gebouwde omgeving’ achtergebleven. En soms worden nog steeds toxische stoffen ingezet, ook al is ’t soms met een legitiem motief, zoals het brandvertragend of brandwerend behandelen van elementen.

Het geheel uitbannen van toxiciteit en vervuiling is dan misschien een brug te ver, er zijn zeker mogelijkheden om te sturen op schoner materiaal(her)gebruik, zo blijkt uit verkennend onderzoek van DGBC in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) / Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Naast deskresearch zijn tijdens de verkenning diverse experts op het gebied van circulariteit en toxiciteit gehoord, van RIVM, Madaster, NIBE, W/E Adviseurs, Alba Concepts, Beelen Next, DGBC, Rockwool en RVO. Het onderzoeksrapport ‘Circular buildings - Verkenning schone en smet(te)loze materiaalstromen’ schetst de problematiek, maar biedt ook de instrumenten om te sturen op schoner materiaal(her)gebruik, zoals de losmaakbaarheid van componenten en de ‘immobilisatie’ van toxische materialen. Immobilisatie staat daarbij voor het veilig inkapselen van eventueel aanwezige, giftige stoffen bij hergebruik.

‘Absolute waarheden zijn lastig in deze’ stelt Jan Kadijk (DGBC), een van de auteurs van het rapport. ‘Ongeveer alles is giftig als je er te veel van binnen krijgt. De impact is dus afhankelijk van de precieze toepassing en situatie. En de problemen van vandaag zijn door innovatie morgen misschien geen probleem meer.’ Geheel overstappen op nieuwe en volledig schone materialen is volgens Kadijk niet realistisch. ‘Dat betekent een nieuwe aanslag op onze natuurlijke hulpbronnen. We willen juist ook bestaand materiaal hergebruiken. Hoe je dat veilig en verantwoord doet, is een zoektocht waar de sector nog maar net aan begonnen is.’

‘In onze verkenning zijn we gestart met een definitie, en daar begint de uitdaging al: iets kan toxisch zijn voor mens of voor milieu, maar de toxiciteit is ook afhankelijk van de mate van blootstelling’, verklaart medeauteur Remy Heijer (eveneens DGBC). ‘We hebben in onze verkenning ook gekeken naar niet-toxische materialen die door ‘smet’ of verontreiniging niet opnieuw toepasbaar zijn.’ Volgens Heijer biedt het rapport een inventarisatie van de bestaande instrumenten om op toxiciteit te sturen. ‘We hebben gezien dat er diverse rode lijsten zijn, maar dat het niet eenvoudig is om deze lijsten praktisch toe te passen. En ze verouderen snel, onder andere door continu voortschrijdend inzicht en technische innovatie in de sloop- en afvalbranche.’

Daarnaast brengt het rapport ook bestaande vragen en dilemma’s naar voren. ‘Immobilisatie van toxische stoffen in bouwdelen klinkt leuk, maar dan moeten die bouwdelen op de bouwplaats niet alsnog verzaagd worden. En bij een onverhoopte brand mogen toxische stoffen niet alsnog vrijkomen’, aldus Remy Heijer. ‘Het helpt misschien als je visueel maakt dat er ergens een toxische stof in zit. Veel oplossingsstrategieën werken alleen als alle betrokkenen in de bouwketen hun verantwoordelijkheid nemen. Toxiciteit in de circulaire bouweconomie is echt niet alleen het pakkie-an van toxicologen. We moeten hier met de hele keten over in gesprek.’

‘Circular buildings - Verkenning schone en smet(te)loze materiaalstromen’ is de tweede in een toekomstige serie publicaties over indicatoren voor circulariteit in de bouw. Het uitwerken van deze indicatoren gebeurt binnen het DGBC-programma Circulariteit, als vervolg op het rapport ‘A Framework for Circular Buildings: Indicators for possible inclusion in BREEAM’. Deze publicatie uit 2018 beschrijft aan welke voorwaarden een gebouw moet voldoen om ‘circulair’ te zijn en hoe die circulariteit via BREEAM-NL beter meetbaar kan worden gemaakt.

• ‘Circular buildings - Verkenning schone en smet(te)loze materiaalstromen’ is gratis te downloaden van deze webpagina van de DGBC.
• Foto: Bouwen met Staal.KNMI: Nederland warmt relatief snel op
De afgelopen dertig jaar is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen, twee keer zo veel als in de rest van de wereld.
Grootste offshore windpark van Nederland opgeleverd
De aanleg van Borssele 1 & 2, het grootste Nederlandse windmolenpark op zee, is afgerond.
Brede steun voor Stikstofwet
Het kabinet is ‘t afgelopen woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over het voorstel voor een Stikstofwet.
Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen
Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.
Emissie broeikasgassen 3,7 procent gedaald
In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar met 3,7 procent gedaald. Ten opzichte van het ‘referentiejaar’ 1990 zijn de emissies per 2019 zo’n 24 procent lager.
Goud voor Park Hoog Oostduin Den Haag
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in ons land, heeft dit jaar drie winnaars opgeleverd. De prijs voor beste transformatie gaat naar het ‘gestaalde’ Park Hoog Oostduin in Den Haag, naar ontwerp van cepezed.
Opmars duurzame energie niet gestuit door corona
Ondanks de coronacrisis gaat het duurzaam opwekken van energie onverminderd door; dit jaar gaat ‘t zelfs beter dan ooit. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).
Pagina 1 van 1