Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Nieuwe stap op weg naar CO2-neutrale staalproductie
ArcelorMittal Belgium en het Nederlandse Perpetual Next zijn een samenwerking gestart om de CO2-emissie bij de staalproductie te reduceren.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet
Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen.

Nieuws

Nieuwe stap op weg naar CO2-neutrale staalproductie

17 augustus 2021

ArcelorMittal Belgium en het Nederlandse Perpetual Next zijn een samenwerking gestart om de emissie van CO2 bij de staalproductie omlaag te brengen. Perpetual Next gaat de duurzame biokolen leveren ter gefaseerde vervanging van de fossiele koolstofkolen die nu nog worden ingezet bij het fabriceren van staal in Hoogoven B.

Hoogoven B op het terrein van de staalonderneming in Gent is onlangs ingrijpend vernieuwd om het productieproces nog efficiënter en veiliger te laten verlopen, maar vooral ook om fors bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot. In 2030 wil het bedrijf in Europa een vermindering van 30 procent hebben gehaald ten opzichte van 2018, om uiteindelijk in 2050 volledig CO2-neutraal te opereren. Dat past bij de ambities van de Green Deal van de EU en het eigen Climate Action Report. Daarom is de vernieuwde hoogoven geprepareerd op het gebruik van biokolen, als alternatief voor het huidige poederkolen. Vergeleken met fossiele kolen biedt biokolen perspectief op een CO2-reductie van 2,5 ton, per ton kolen.

Perpetual Next gaat de biokolen leveren, te starten met een eerste portie van 30.000 ton om daarna geleidelijk op te schalen naar 350.000 ton per jaar. Perpetual Next Conversions vervaardigt de biokolen met behulp van de zelf ontwikkelde torrefactietechnologie. Hierbij wordt biomassa uit FSC-gecertificeerde bossen omgezet in biokool door de ‘grondstof’ (biomassa) thermisch te raffineren. Dit proces geeft een biokool met dezelfde eigenschappen als fossiele kool; met een hoge energiedichtheid, evenzeer betaalbaar en bovenal hernieuwbaar.

De CEO van ArcelorMittal Belgium, Manfred Van Vlierberghe juicht de samenwerking met Perpetual Next toe: ‘ArcelorMittal Belgium heeft de ambitie om zijn staalproductie sneller en verder te decarboniseren dan het Akkoord van Parijs voorschrijft. We willen niet alleen onze CO2-voetafdruk verkleinen, maar ook onze afvalvoetafdruk – ons staalbedrijf heeft een roadmap naar nul koolstofemissies en nul afval. We zullen dit stap voor stap doen, op een verantwoorde manier, en de aankondiging van vandaag is zo’n stap – fossiele steenkool gedeeltelijk vervangen door biokool. De torrefactietechnologie van Perpetual Next past perfect in ons XCarb®-programma dat alle producten en staalproductieactiviteiten van ArcelorMittal met verminderde, lage en nul koolstofemissies, alsook bredere initiatieven en groene innovatieprojecten, samenbrengt in één enkele inspanning die gericht is op het realiseren van aantoonbare vooruitgang in de richting van staal met netto nul CO2-uitstoot.’

‘Met de toepassing van onze technologie voor ArcelorMittal Gent ontsluiten we een nieuwe industrie om te helpen verder te verduurzamen.’, voegt Martijn van Rheenen, CEO Perpetual Next toe. ‘De biokool heeft dusdanig hoogwaardige eigenschappen dat deze een gedeeltelijke vervanging biedt voor fossiele steenkool in toepassingen zoals het productieproces van de staalindustrie. Naast het verminderen van de CO2-uitstoot van ArcelorMittal zelf, geeft deze stap de klanten van ArcelorMittal de mogelijkheid om hun zogenoemde scope 3-emissies te reduceren, in overeenstemming met het EU-programma ‘Fit for 55′ zoals dat afgelopen 14 juli is voorgesteld door Frans Timmermans, Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie.’Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.
Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet
Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen.
Pagina 1 van 1