Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Overstap op schoon bouwmaterieel traag op gang
Verduurzaming van bouwmaterieel verloopt stroef, blijkt uit onderzoek van studenten aan de Hogeschool van Amsterdam.
Mondiale energiebesparing pakt fors uit
Het afgelopen jaar is wereldwijd vier keer zo veel bespaard op energie als in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).
EU kiest voor heffing op import CO2-intensieve producten
De lidstaten van de Europese Unie zijn afgelopen week akkoord gegaan met invoering van het Carbon Border Adjustment Mechanism.
Energietransitie en stikstofreductie gaan hand in hand
Breng de stikstofdepositie omlaag door de energietransitie te versnellen. Dat is de boodschap van een brede coalitie bedrijven onder aanvoering van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) aan de beleidsmakers in Den Haag.
Europese regelgeving voor duurzame bouw gesorteerd
DGBC heeft de meest relevante Europese regels voor de bouw- en vastgoedsector bijeengebracht in een nieuwe online publicatie.
Windmolens jagen staaltoepassing aan
Ook de laatste jaren blijft de afzet van constructiestaal voor de bouw in de lift zitten. Dat zit 'm vooral in de aanwas van windmolens.

Nieuws

EU kiest voor heffing op import CO2-intensieve producten

9 januari 2022

De lidstaten van de Europese Unie zijn afgelopen week akkoord gegaan met invoering van het Carbon Border Adjustment Mechanism. Het CBAM voorziet vanaf volgend jaar in een heffing op import in de EU van staal, ijzer, aluminium, cement en andere CO2-intensieve producten. De invoerheffing wordt gelijk aan de CO2-heffing die binnen de EU gaat gelden onder het herziene EU-emissiehandelssysteem. Het mechanisme zorgt binnen de EU voor een ‘gelijk speelveld’ voor fabrikanten binnen en van buiten de unie.

De invoerheffing valt samen met de aanpassing van het emissiehandelssysteem binnen de EU (EU ETS). Op dit moment krijgen producenten binnen de unie de EU-ETS-emissierechten nog kosteloos verleend. Komende jaren wordt deze gratis verstrekking stapsgewijs afgebouwd. De systeem-aanpassing is een belangrijke component van Fit for 55, de Europese Green Deal. Fit for 55 streeft naar 55% minder emissie van CO2 binnen de EU per 2030, ten opzichte van 1990. Door de producenten in Europa voortaan te laten betalen voor de uitstoot van hun fabricageprocessen, worden ze aangemoedigd tot (verdere) vergroening van die processen.

Om gelijke tred te houden met deze interne aanpassing, wil de EU aan haar grenzen ook een CO2-heffing op de import van koolstof-intensieve fabricaten. Via het CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) moet worden voorkomen dat de inspanningen tot reductie van broeikasgasemissies bínnen de unie teniet wordt gedaan door invoer vanuit landen buiten de unie die emissiebeperking minder hoog in het vaandel hebben staan. Ook moet de grensbelasting zorgen voor een gelijkwaardige concurrentiepositie van producenten binnen en buiten de EU en voorkomen dat de productie van koolstof-intensieve producten zich verplaatst van binnen naar buiten de Europese gemeenschap.

‘Het EU-ETS is een mooi systeem, maar werkt ook concurrentievervalsing in de hand. Dat moet de toekomstige CO2-grensheffing rechttrekken’, stelt Europarlementariër Mohammed Chahim die het overleg over het CBAM coördineerde. ‘Bedrijven die buiten de EU hetzelfde product maken als een Europees bedrijf, konden het product gewoon importeren zonder die belasting te betalen. Dat trekken we nu recht, want dit zorgde voor een ongelijk speelveld.’

De EU wil de CO2-grensheffing vanaf oktober volgend jaar invoeren, eerst op proef en daarna voor een eerste groep koolstof-intensieve producten, waaronder cement, ijzer en staal. Als straks zowel het ETS als CBAM operationeel zijn, is Europa de eerste mondiale regio die op eigen grondgebied én daarbuiten een prijskaartje hangt aan de emissie van CO2 bij de fabricage van koolstof-intensieve producten.Overstap op schoon bouwmaterieel traag op gang
Verduurzaming van bouwmaterieel verloopt stroef, blijkt uit onderzoek van studenten aan de Hogeschool van Amsterdam.
Mondiale energiebesparing pakt fors uit
Het afgelopen jaar is wereldwijd vier keer zo veel bespaard op energie als in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).
Energietransitie en stikstofreductie gaan hand in hand
Breng de stikstofdepositie omlaag door de energietransitie te versnellen. Dat is de boodschap van een brede coalitie bedrijven onder aanvoering van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) aan de beleidsmakers in Den Haag.
Europese regelgeving voor duurzame bouw gesorteerd
DGBC heeft de meest relevante Europese regels voor de bouw- en vastgoedsector bijeengebracht in een nieuwe online publicatie.
Windmolens jagen staaltoepassing aan
Ook de laatste jaren blijft de afzet van constructiestaal voor de bouw in de lift zitten. Dat zit 'm vooral in de aanwas van windmolens.
Pagina 1 van 1