nieuwsbrief > februari 2016 (1) > februari 2016 (3)

Tijdelijke Rechtbank Amsterdam wint Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
Nieuws
Zonne-energie verovert Nederland
In ons land is zonne-energie bezig met een stevige opmars. In het eerste halfjaar 2018 zijn 2,3 miljoen nieuwe zonnepanelen geplaatst, een record.
Nieuwe BENG-eisen bekend
Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe BENG-eisen bekend gemaakt. De eisen zijn van kracht per 1 januari 2020 voor alle nieuwbouwprojecten.
Productie transformatiewoningen blijft op peil
Het herbestemmen van bestaande panden heeft in 2016 en 2017 jaarlijks 7.500 woningen opgeleverd. Het aantal komt overeen met dat van 2015 en 2013.
Klimaatakkoord-besprekingen in volgende ronde
De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn een nieuwe, tweede fase ingegaan. Deze fase dient uit te monden in een concept-Klimaatakkoord.
Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019
De inschrijving voor de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 is geopend (tot 21 december a.s.)
Groene waterstoffabriek in de IJmond op komst?
Havenbedrijf Amsterdam, Tata Steel en Nouryon gaan werken aan waterstoffabriek voor schonere staalproductie.

Dát zouden meer bedrijven moeten doen

Het komt (helaas) nog niet al te vaak voor dat leveranciers of producenten van stalen bouwproducten de kenmerken en prestaties van hun producten op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid laten toetsen, om zo de klant te ondersteunen bij een duurzame productkeuze. Een uitzondering vormen Jansen en ODS met hun stalen renovatieramen en vliesgevels.

Voor zowel Janisol Arte-renovatieramen als de VISS-vliesgevels hebben fabrikant Jansen en de leverancier ODS Geveltechniek Nederland onlangs het DUBO-keur gekregen. DUBO-keur bestaat sinds 2004 en wordt afgegeven door het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) aan bouwproducten (zoals buitenspouwbladen, dakelementen, scheidingswanden en vloerisolatie), GWW-producten en interieurproducten (en grondstoffen, installaties en woningen). Alleen de producten die voor hun toepassingsgebied, in vergelijking met alternatieven binnen de productgroep, het beste scoren op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid komen voor een DUBO-keur in aanmerking.

Om dat vast te stellen, beoordeelt het NIBE het product op grond van de product-LCA, met behulp van het TWIN-model 2011 en de Nationale Milieudatabase waarin ook de MRPI’s van diverse categorieën stalen bouwproducten zijn opgenomen. De LCA geeft inzicht in de verschillende milieueffecten in de fasen van productie, gebruik en onderhoud en wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt en vervangen zou moeten worden. Naast het broeikaseffect door CO2-uitstoot worden nog 17 andere milieueffecten bestudeerd, in de categorieën emissies, uitputting van grondstoffen, landgebruik en hinder.


Overzicht van de milieueffecten die NIBE beoordeelt in het kader van DUBO-keur.

NIBE vertaalt deze milieueffecten naar milieukosten per functionele eenheid. De milieukosten ofwel ‘schaduwkosten’ staan voor de Euro’s die nodig zijn om de mogelijke milieuschade als gevolg van de toepassing van het product te herstellen. Aan de hand van de milieukosten zijn de diverse producten in een productgroep objectief te vergelijken. Een product dat binnen de groep de laagste milieukosten (in Euro’s) kent, wordt ingedeeld in de hoogste milieuklasse 1. Dit product is dan ‘de beste keuze’.

In principe wordt het DUBO-keur toegekend aan de producten die binnen hun groep in de hoogste klasse vallen. Dat is doorgaans klasse 1 of 2. Maar er bestaan wel enkele nuanceringen. Als bijvoorbeeld binnen een groep meerdere producten in klasse 1 vallen, dan kán het zijn dat alleen het product met de allerlaagste milieukosten wordt gecertificeerd. (Dit product zit dan in subklasse 1a, terwijl de andere producten in 1b of 1c zitten). Herbeoordeling vindt tweejaarlijks plaats, waardoor het keurmerk up-to-date blijft.

Producten met het DUBO-keur bieden de gebruikers van het gebouw en de toepassers van het product het inzicht en de zekerheid dat het product van hun keuze duurzaam is en de impact op milieu en gezondheid tot het minimum beperkt. Ze vinden de producten onder meer terug in de lijst DUBO-keur-producten op de website van het NIBE en in het veel geraadpleegde NIBE Tabellenboek Milieuclassificaties Bouwproducten.

Op hun beurt hebben producenten en leveranciers er een herkenbaar, onafhankelijk beeldmerk bij, waarmee ze zich ze kunnen onderscheiden. Een product met DUBO-keur maakt meer kans om gekozen te worden als duurzaam bouwproduct…. .

  • Jansen en ODS hebben in elk geval twee DUBO-keuren ‘in de tas’. Wie volgt? Kijk voor meer informatie op: www.dubokeur.nl
  • Gedetailleerde toelichting op de toetsings- en classificatiemethodiek (‘Methode Milieuclassificaties Bouwproducten’) vindt u op: www.nibe.info/nl/methode
  • Foto onder: Tijdens de vakbeurs Polyclose 2016 in Gent nemenn Jansen en ODS het DUBO-keurmerkcertificaat van NIBE in ontvangst voor de renovatieramen Janisol Arte. Vorig jaar viel de VISS-vliesgevel dezelfde eer ten deel.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey