nieuwsbrief > februari 2016 (1) > februari 2016 (3)

Maak kennis met de genomineerden Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019
Nieuws
CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Energieprestatienorm aangepast
Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
KIVI Award voor Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft afgelopen maandag tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award van het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) in ontvangst genomen.
Subsidieregeling energieinnovatie afgepast op Klimaatakkoord
Te subsidiëren projecten moeten vooral gaan bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.

Dát zouden meer bedrijven moeten doen

Het komt (helaas) nog niet al te vaak voor dat leveranciers of producenten van stalen bouwproducten de kenmerken en prestaties van hun producten op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid laten toetsen, om zo de klant te ondersteunen bij een duurzame productkeuze. Een uitzondering vormen Jansen en ODS met hun stalen renovatieramen en vliesgevels.

Voor zowel Janisol Arte-renovatieramen als de VISS-vliesgevels hebben fabrikant Jansen en de leverancier ODS Geveltechniek Nederland onlangs het DUBO-keur gekregen. DUBO-keur bestaat sinds 2004 en wordt afgegeven door het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) aan bouwproducten (zoals buitenspouwbladen, dakelementen, scheidingswanden en vloerisolatie), GWW-producten en interieurproducten (en grondstoffen, installaties en woningen). Alleen de producten die voor hun toepassingsgebied, in vergelijking met alternatieven binnen de productgroep, het beste scoren op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid komen voor een DUBO-keur in aanmerking.

Om dat vast te stellen, beoordeelt het NIBE het product op grond van de product-LCA, met behulp van het TWIN-model 2011 en de Nationale Milieudatabase waarin ook de MRPI’s van diverse categorieën stalen bouwproducten zijn opgenomen. De LCA geeft inzicht in de verschillende milieueffecten in de fasen van productie, gebruik en onderhoud en wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt en vervangen zou moeten worden. Naast het broeikaseffect door CO2-uitstoot worden nog 17 andere milieueffecten bestudeerd, in de categorieën emissies, uitputting van grondstoffen, landgebruik en hinder.


Overzicht van de milieueffecten die NIBE beoordeelt in het kader van DUBO-keur.

NIBE vertaalt deze milieueffecten naar milieukosten per functionele eenheid. De milieukosten ofwel ‘schaduwkosten’ staan voor de Euro’s die nodig zijn om de mogelijke milieuschade als gevolg van de toepassing van het product te herstellen. Aan de hand van de milieukosten zijn de diverse producten in een productgroep objectief te vergelijken. Een product dat binnen de groep de laagste milieukosten (in Euro’s) kent, wordt ingedeeld in de hoogste milieuklasse 1. Dit product is dan ‘de beste keuze’.

In principe wordt het DUBO-keur toegekend aan de producten die binnen hun groep in de hoogste klasse vallen. Dat is doorgaans klasse 1 of 2. Maar er bestaan wel enkele nuanceringen. Als bijvoorbeeld binnen een groep meerdere producten in klasse 1 vallen, dan kán het zijn dat alleen het product met de allerlaagste milieukosten wordt gecertificeerd. (Dit product zit dan in subklasse 1a, terwijl de andere producten in 1b of 1c zitten). Herbeoordeling vindt tweejaarlijks plaats, waardoor het keurmerk up-to-date blijft.

Producten met het DUBO-keur bieden de gebruikers van het gebouw en de toepassers van het product het inzicht en de zekerheid dat het product van hun keuze duurzaam is en de impact op milieu en gezondheid tot het minimum beperkt. Ze vinden de producten onder meer terug in de lijst DUBO-keur-producten op de website van het NIBE en in het veel geraadpleegde NIBE Tabellenboek Milieuclassificaties Bouwproducten.

Op hun beurt hebben producenten en leveranciers er een herkenbaar, onafhankelijk beeldmerk bij, waarmee ze zich ze kunnen onderscheiden. Een product met DUBO-keur maakt meer kans om gekozen te worden als duurzaam bouwproduct…. .

  • Jansen en ODS hebben in elk geval twee DUBO-keuren ‘in de tas’. Wie volgt? Kijk voor meer informatie op: www.dubokeur.nl
  • Gedetailleerde toelichting op de toetsings- en classificatiemethodiek (‘Methode Milieuclassificaties Bouwproducten’) vindt u op: www.nibe.info/nl/methode
  • Foto onder: Tijdens de vakbeurs Polyclose 2016 in Gent nemenn Jansen en ODS het DUBO-keurmerkcertificaat van NIBE in ontvangst voor de renovatieramen Janisol Arte. Vorig jaar viel de VISS-vliesgevel dezelfde eer ten deel.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey