Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Hyperloop in aantocht
In 2030 heeft Europa haar eerste commercieel draaiende hyperloop, verwacht Hardt Hyperloop.
Circulariteit in detail
ISSO heeft de mogelijkheden en aandachtspunten voor 'Design for Disassembly' vastgelegd in het rapport ‘Circulariteit in referentiedetails’
Maak kans op een Nationale Staalprijs 2022
Kans maken op een Nationale Staalprijs 2022? Stuur dan uw staalbouwprojecten, afgerond in 2021 of 2020, in voor deelname vóór 1 juni a.s.
Nederlands succes bij internationale BREEAM Awards 2022.
Het Collectie Centrum Nederland in Amersfoort en het Hoogvliet Distributiecentrum aan de A12 bij Bleiswijk hebben een prestigieuze internationale duurzaamheidsprijs in de wacht gesleept: een BREEAM Award 2022.
Milieu-installatie koudbandwalserij officieel geopend
Tata Steel Nederland heeft afgelopen vrijdag 18 maart haar nieuwe milieu-installatie bij de koudbandwalserij op het eigen bedrijfsterrein in IJmuiden officieel geopend.
Veel kantoorruimte nog onvoldoende duurzaam
Op dit moment is nog slechts 57 procent van alle kantoorruimte in Nederland voorzien van energielabel C of hoger, blijkt uit onderzoek van Colliers.
Almere krijgt eerste subsidievrije zonnepark op land
In Almere gaat Vattenfall een zonnepark op land aanleggen zónder overheidssubsidie.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.

Concept van Bouwakkoord Staal voor commentaar

31 januari 2022

Voor de verdere verduurzaming van staal in de bouw en infrastructuur hebben vertegenwoordigers van alle verschillende schakels in de brede Nederlandse staalbouwketen – op initiatief van Bouwen met Staal – hun krachten gebundeld voor het Bouwakkoord Staal. Het concept van het akkoord is nu openbaar voor inzage en commentaar.

In het Bouwakkoord Staal zijn de ketenbreed gedragen ambities vastgelegd voor de reductie van CO2, de inzet van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen, het verminderen van de milieu-impact van stoffen met risico’s voor mens en omgeving én het ‘opschalen’ van circulariteit in ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met staal per 2030.

De afgelopen twee maanden hebben de ketenrepresentanten, verenigd in de kerngroep Bouwakkoord Staal, hun kennis, ervaringen en inzichten voor het Bouwakkoord Staal gedeeld. De uitwisselingen en beraadslagingen, onder aanvoering van ‘transitiemakelaar’ Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzaam innoveren, Universiteit Utrecht) en ‘kwartiermaker’ Bouwen met Staal, hebben nu geresulteerd in een concept-Bouwakkoord Staal.

Het concept-Bouwakkoord Staal is per 31 januari a.s. openbaar. Zo zijn alle belanghebbenden en belangstellenden binnen de nationale staalbouwketen in de gelegenheid kennis te nemen van het akkoord ‘in wording’ en desgewenst commentaar te geven.

Download concept Bouwakkoord (PDF)

Download Commentaartabel

De openbare consultatie sluit 15 februari a.s.,12:00 uur. Daarna worden alle commentaren verzameld en op 21 februari binnen de werkgroep Bouwakkoord Staal besproken en gewogen. Lancering van het definitieve Bouwakkoord Staal met ondertekening door alle participerende bedrijven en organisaties is voorzien voor maart 2022.

Het concept-Bouwakkoord Staal is samengesteld door de kerngroep Bouwakkoord Staal. De leden (op alfabetische volgorde van bedrijfsnaam) zijn: