Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Praktijksessies coronamaatregelen in gebouwen
Deze online-sessies gaan in op maatregelen voor een veilig en gezonde werkomgeving binnen de nieuwe anderhalvemetersamenleving.
Duurzame webinars
Voor wie meer dan terloopse belangstelling aan de dag legt voor de duurzaamheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw, heeft Bouwen met Staal twee interessante, gratis toegankelijke webinars op stapel staan.
Het thuiswerken voorbij
Antwoorden op FAQ's en andere kennis rond gebouwinstallaties in coronatijd zijn nu bijeen op TVVL Connect.
Vernieuwde NTA 8800 energieprestatie gebouwen op komst
NEN heeft een verse versie klaarliggen van de NTA 8800. Deze Nederlands Technische Afspraak bevat de nieuwe, uniforme methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.
Omgevingswet in de wacht
Mede vanwege de coronacrisis stelt het Rijk de invoering van de Omgevingswet uit.
Zonnepark langs landingsbanen Schiphol?
Gemeente Haarlemmermeer heeft plannen voor een zonnepark in het gebied rondom de landingsbanen van Schiphol.

Nieuws

Praktijksessies coronamaatregelen in gebouwen

30 mei 2020

Nu het coronavirus de aftocht lijkt te blazen, maakt het ‘werk zoveel mogelijk thuis’ langzaamaan plaats voor ‘kom af en toe naar kantoor’. Hoe kan het kantoor- of bedrijfsgebouw een veilig en gezonde werkomgeving bieden binnen de nieuwe anderhalvemetersamenleving?

Dat vraagstuk staat centraal bij de online-praktijksessies ‘coronamaatregelen in gebouwen’ op 25 juni a.s., vanaf 14:00 uur. Met deze sessies geeft DGBC (Dutch Green Building Council) een vervolg aan de reeks, goed bezochte webinars rond dit thema in april en mei.

De nieuwe sessies omvatten een plenaire inleiding met een laatste stand van zaken rond corona en gebouwen, gevolgd door een drietal ‘tafels’ over de onderwerpen binnenklimaat en installaties, indeling en inrichting, en sociaalpsychologische effecten. De bijeenkomst is gratis bij te wonen.

Info en inschrijven

• Foto: Kantoor Amvest, Amsterdam (Rietveld Architects, © Studio de Nooyer).Praktijksessies coronamaatregelen in gebouwen
Deze online-sessies gaan in op maatregelen voor een veilig en gezonde werkomgeving binnen de nieuwe anderhalvemetersamenleving.
Duurzame webinars
Voor wie meer dan terloopse belangstelling aan de dag legt voor de duurzaamheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw, heeft Bouwen met Staal twee interessante, gratis toegankelijke webinars op stapel staan.
Het thuiswerken voorbij
Antwoorden op FAQ's en andere kennis rond gebouwinstallaties in coronatijd zijn nu bijeen op TVVL Connect.
Vernieuwde NTA 8800 energieprestatie gebouwen op komst
NEN heeft een verse versie klaarliggen van de NTA 8800. Deze Nederlands Technische Afspraak bevat de nieuwe, uniforme methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.
Omgevingswet in de wacht
Mede vanwege de coronacrisis stelt het Rijk de invoering van de Omgevingswet uit.
Zonnepark langs landingsbanen Schiphol?
Gemeente Haarlemmermeer heeft plannen voor een zonnepark in het gebied rondom de landingsbanen van Schiphol.
Pagina 1 van 1