Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

KNMI: Nederland warmt relatief snel op
De afgelopen dertig jaar is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen, twee keer zo veel als in de rest van de wereld.
Grootste offshore windpark van Nederland opgeleverd
De aanleg van Borssele 1 & 2, het grootste Nederlandse windmolenpark op zee, is afgerond.
Transitie naar circulair en schoon bouwen verkend
DGBC-studie biedt handreikingen voor hergebruik van verontreinigde bouwmaterialen.
Brede steun voor Stikstofwet
Het kabinet is ‘t afgelopen woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over het voorstel voor een Stikstofwet.
Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen
Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.
Emissie broeikasgassen 3,7 procent gedaald
In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar met 3,7 procent gedaald. Ten opzichte van het ‘referentiejaar’ 1990 zijn de emissies per 2019 zo’n 24 procent lager.
Goud voor Park Hoog Oostduin Den Haag
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in ons land, heeft dit jaar drie winnaars opgeleverd. De prijs voor beste transformatie gaat naar het ‘gestaalde’ Park Hoog Oostduin in Den Haag, naar ontwerp van cepezed.

Nieuws

KNMI: ‘Nederland warmt relatief snel op’

13 januari 2021

De afgelopen dertig jaar is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen. Dat is twee keer zoveel als in de rest van de wereld. In Nederland (en in Europa in het algemeen) vallen de winters zachter uit, omdat de wind vaker vanuit het westen waait. Lentes en zomers warmen extra op doordat zonstraling is toegenomen en luchtvervuiling teruggedrongen.

Dat blijkt uit het Klimaatdashboard van het KNMI. Deze online tool geeft (vanuit de Bilt) de gemiddelde temperatuur per jaargetijde in Nederland en schetst daarbij de trends, verwachtingen en de scenario’s voor het klimaat in de toekomst. Begin deze maand is het dashboard verrijkt met de nieuwe cijfers van 1991 tot en met 2020. Deze data wijzen uit dat de lente in ons land in deze periode gemiddeld 1,5 graden warmer is geworden, de herfst met 0,7 graden. De gemiddelde temperatuurstijging over een geheel jaar komt uit op 1,1 graden. Sinds 1901, het begin van de metingen, is de jaartemperatuur met ruim 2 graden gestegen.

Vergeleken met 1990 ligt de temperatuur van de koudste dag in de winter nu 1,6 graden lager. De warmste zomerdag is inmiddels 1,9 graden warmer dan in 1990. De afgelopen 30 jaar is het gemiddeld aantal jaarlijkse ijsdagen teruggevallen naar zes. In het voorgaande tijdvak 1961–1990 waren dat er gemiddeld tien per jaar. Het aantal zomerse dagen is opgelopen van gemiddeld 19 per jaar in de periode 1961–1990 tot 28 per jaar tussen 1990 en 2020. Het aantal ‘hete’ dagen staat vandaag de dag op een jaargemiddelde van vijf, tegen twee toen.

Elke tien jaar berekent het KNMI het gemiddelde weer in Nederland op grond van temperatuur, neerslag, zon en wind. Andere meteorologische diensten in de wereld doen dat op dezelfde manier, zodat de cijfers te vergelijken zijn. Op die manier is volgens het instituut bijvoorbeeld de wereldwijde klimaatverandering in beeld te brengen. In de loop van dit jaar worden aan het klimaatdashboard ook andere klimaatvariabelen dan temperatuur toegevoegd, zoals de neerslag.KNMI: Nederland warmt relatief snel op
De afgelopen dertig jaar is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen, twee keer zo veel als in de rest van de wereld.
Grootste offshore windpark van Nederland opgeleverd
De aanleg van Borssele 1 & 2, het grootste Nederlandse windmolenpark op zee, is afgerond.
Transitie naar circulair en schoon bouwen verkend
DGBC-studie biedt handreikingen voor hergebruik van verontreinigde bouwmaterialen.
Brede steun voor Stikstofwet
Het kabinet is ‘t afgelopen woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over het voorstel voor een Stikstofwet.
Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen
Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.
Emissie broeikasgassen 3,7 procent gedaald
In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar met 3,7 procent gedaald. Ten opzichte van het ‘referentiejaar’ 1990 zijn de emissies per 2019 zo’n 24 procent lager.
Goud voor Park Hoog Oostduin Den Haag
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in ons land, heeft dit jaar drie winnaars opgeleverd. De prijs voor beste transformatie gaat naar het ‘gestaalde’ Park Hoog Oostduin in Den Haag, naar ontwerp van cepezed.
Pagina 1 van 1