Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Bouwemissietool gelanceerd
TNO introduceert de TNO Bouwemissietool, een zelf ontwikkelde rekentool voor snel inzicht in schadelijke emissies bij uitvoering bouwprojecten.
Daling CO2-emissies zet door, maar minder sterk
Ook het afgelopen jaar is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland, waaronder kooldioxide, wederom afgenomen. De daling is echter minder groot dan vorig jaar, melden het CBS en het RIVM.
Steun voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed
Aankomende maandag 3 juni luidt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de derde ronde in van de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA).
Veiligheid voorop bij energietransitie
Bij de overstap op duurzame energie behoort veiligheid meer prominent te zijn, laat het Staatstoezicht op de Mijnen weten in haar jaarverslag 2023.
Groen licht voor Groeien met Groen Staal
Het nationaal programma Groeien met Groen Staal heeft de officiële goedkeuring van RVO in de wacht gesleept.
Eisen en bepalingsmethode MPG op de schop
De rijksoverheid gaat fikse wijzigingen doorvoeren in de eisen en de rekenmethode voor de materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen (MPG).

Nieuws

Online inzicht en assistentie bij reductie schadelijke emissies in bouwprojecten

9 april 2024

TNO introduceert de TNO Bouwemissietool, een zelf ontwikkelde rekentool op
www.bouwemissies.nl die snel inzicht biedt in de uitstoot van stikstof (NOx), kooldioxide (CO2) en fijnstof tijdens de uitvoering van bouwprojecten. Daarnaast kan de tool de emissies berekenen van inzet van transportmiddelen, bouwmachines en bouwplaatsvoorzieningen zoals een materialenhub en opties aandragen om de gegeven emissies (verder) terug te dringen.

TNO heeft de tool gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en in het kader van de kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen. Dit lopende, meerjarenprogramma is in 2021 met steun van de ministeries van BZK en EZK door TK Bouw en Techniek opgetuigd, in eerste instantie om de stikstofcrisis en de bijbehorende vertragingen in bouwprojecten het hoofd te bieden. Al snel daarna is de focus verbreed van reductie stikstofdepositie naar een ‘overall’ overstap op geprefabriceerd, modulair bouwen. Want daarmee pak je ook de emissies van bijvoorbeeld CO2 en fijnstof aan en kun je – ondanks een tekort aan bouwpersoneel – toch de beoogde bouwproductie halen.

Eenzelfde traject heeft de rekentool doorlopen: aanvankelijk ontwikkeld voor het eenduidig berekenen van de stikstofemissies van het bouwproces (onder de naam noxestimator), daarna doorontwikkeld tot de Bouwemissietool die alle relevante emissies van het bouwproces in kaart brengt en mogelijkheden tot emissiereducties aanreikt.
Gebleven is de ketenbenadering: meet, beoordeel en beperk de emissies vanaf de productie van de bouwcomponenten, het vervoer en eventuele tussentijdse opslag tot en met de montage en assemblage op de bouwplaats.

In de aanbestedings- of werkvoorbereidingsfase, als ’t echt aankomt op de keuze van uitvoeringsmethoden en materieel, kan de tool goede diensten bewijzen als ‘scenario-instrument’. Zo kun je de berekeningen van de emissies van een dieseltruck en die van een elektrisch aangedreven vrachtwagen gemakkelijk vergelijken en er het duurzame voordeel uit destilleren. Of het pluspunt bepalen van een centrale materialenhub voor meerdere projecten tezamen versus het (nog) vaker op en neer rijden tussen fabriek en bouwlocatie.

Speciaal voor woningbouw (nieuwbouw) is ’t met de tool ook mogelijk om bouwmethoden naast elkaar te leggen op mogelijke emissiebeperkingen.Bouwemissietool gelanceerd
TNO introduceert de TNO Bouwemissietool, een zelf ontwikkelde rekentool voor snel inzicht in schadelijke emissies bij uitvoering bouwprojecten.
Daling CO2-emissies zet door, maar minder sterk
Ook het afgelopen jaar is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland, waaronder kooldioxide, wederom afgenomen. De daling is echter minder groot dan vorig jaar, melden het CBS en het RIVM.
Steun voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed
Aankomende maandag 3 juni luidt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de derde ronde in van de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA).
Veiligheid voorop bij energietransitie
Bij de overstap op duurzame energie behoort veiligheid meer prominent te zijn, laat het Staatstoezicht op de Mijnen weten in haar jaarverslag 2023.
Groen licht voor Groeien met Groen Staal
Het nationaal programma Groeien met Groen Staal heeft de officiële goedkeuring van RVO in de wacht gesleept.
Eisen en bepalingsmethode MPG op de schop
De rijksoverheid gaat fikse wijzigingen doorvoeren in de eisen en de rekenmethode voor de materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen (MPG).
Pagina 1 van 1