Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Personeelstekort sta-in-de-weg naar klimaatneutraal in 2050
Het doel om de gebouwde omgeving van Nederland per 2050 klimaatneutraal te hebben, is ‘realistisch niet haalbaar’, stelt het EIB.
Hergebruiksprijs Staal 2024
Nog tot 27 mei a.s. kunt u uw staalbouwproject(en) inschrijven voor deelname aan de Nationale Staalprijs 2024. Daarbij kunt u tevens een gooi doen naar de Hergebruiksprijs Staal 2024.
CO2-uitstoot Nederlandse industrie scherp gedaald
Door minder te produceren en meer groene stroom te gebruiken, is de CO2-emissie van industriële bedrijven fors gedaald.
CO2-transport en -opslag in uitvoering
De aanleg van 's lands eerste grootschalige systeem voor transport- en opslag van CO2, Porthos, is van start gegaan.
Bouwemissietool gelanceerd
TNO introduceert de TNO Bouwemissietool, een zelf ontwikkelde rekentool voor snel inzicht in schadelijke emissies bij uitvoering bouwprojecten.
Daling CO2-emissies zet door, maar minder sterk
Ook het afgelopen jaar is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland, waaronder kooldioxide, wederom afgenomen. De daling is echter minder groot dan vorig jaar, melden het CBS en het RIVM.

Nieuws

Online inzicht en assistentie bij reductie schadelijke emissies in bouwprojecten

9 april 2024

TNO introduceert de TNO Bouwemissietool, een zelf ontwikkelde rekentool op
www.bouwemissies.nl die snel inzicht biedt in de uitstoot van stikstof (NOx), kooldioxide (CO2) en fijnstof tijdens de uitvoering van bouwprojecten. Daarnaast kan de tool de emissies berekenen van inzet van transportmiddelen, bouwmachines en bouwplaatsvoorzieningen zoals een materialenhub en opties aandragen om de gegeven emissies (verder) terug te dringen.

TNO heeft de tool gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en in het kader van de kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen. Dit lopende, meerjarenprogramma is in 2021 met steun van de ministeries van BZK en EZK door TK Bouw en Techniek opgetuigd, in eerste instantie om de stikstofcrisis en de bijbehorende vertragingen in bouwprojecten het hoofd te bieden. Al snel daarna is de focus verbreed van reductie stikstofdepositie naar een ‘overall’ overstap op geprefabriceerd, modulair bouwen. Want daarmee pak je ook de emissies van bijvoorbeeld CO2 en fijnstof aan en kun je – ondanks een tekort aan bouwpersoneel – toch de beoogde bouwproductie halen.

Eenzelfde traject heeft de rekentool doorlopen: aanvankelijk ontwikkeld voor het eenduidig berekenen van de stikstofemissies van het bouwproces (onder de naam noxestimator), daarna doorontwikkeld tot de Bouwemissietool die alle relevante emissies van het bouwproces in kaart brengt en mogelijkheden tot emissiereducties aanreikt.
Gebleven is de ketenbenadering: meet, beoordeel en beperk de emissies vanaf de productie van de bouwcomponenten, het vervoer en eventuele tussentijdse opslag tot en met de montage en assemblage op de bouwplaats.

In de aanbestedings- of werkvoorbereidingsfase, als ’t echt aankomt op de keuze van uitvoeringsmethoden en materieel, kan de tool goede diensten bewijzen als ‘scenario-instrument’. Zo kun je de berekeningen van de emissies van een dieseltruck en die van een elektrisch aangedreven vrachtwagen gemakkelijk vergelijken en er het duurzame voordeel uit destilleren. Of het pluspunt bepalen van een centrale materialenhub voor meerdere projecten tezamen versus het (nog) vaker op en neer rijden tussen fabriek en bouwlocatie.

Speciaal voor woningbouw (nieuwbouw) is ’t met de tool ook mogelijk om bouwmethoden naast elkaar te leggen op mogelijke emissiebeperkingen.Personeelstekort sta-in-de-weg naar klimaatneutraal in 2050
Het doel om de gebouwde omgeving van Nederland per 2050 klimaatneutraal te hebben, is ‘realistisch niet haalbaar’, stelt het EIB.
Hergebruiksprijs Staal 2024
Nog tot 27 mei a.s. kunt u uw staalbouwproject(en) inschrijven voor deelname aan de Nationale Staalprijs 2024. Daarbij kunt u tevens een gooi doen naar de Hergebruiksprijs Staal 2024.
CO2-uitstoot Nederlandse industrie scherp gedaald
Door minder te produceren en meer groene stroom te gebruiken, is de CO2-emissie van industriële bedrijven fors gedaald.
CO2-transport en -opslag in uitvoering
De aanleg van 's lands eerste grootschalige systeem voor transport- en opslag van CO2, Porthos, is van start gegaan.
Daling CO2-emissies zet door, maar minder sterk
Ook het afgelopen jaar is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland, waaronder kooldioxide, wederom afgenomen. De daling is echter minder groot dan vorig jaar, melden het CBS en het RIVM.
Pagina 1 van 1