Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Aanbesteed op meerwaarde
Voor hoogwaardige nieuwe scholen tegen aanvaardbare kosten, sluit de gemeente Amsterdam donderdag 25 mei a.s. raamovereenkomsten met drie consortia.
Run op subsidieregeling emissieloos bouwmaterieel
Aanvragen voor SSEB-subsidie overschrijden (nu al) het beschikbare budget.
Mega-opslag voor duurzame elektriciteit in Delfzijl
In het Groningse Delfzijl komt de grootste opslagfaciliteit voor duurzame elektriciteit in Europa. De ‘mega-batterij’ kan straks ruim 1 GigaWattuur stroom bewaren.
Klaar voor gebruik: NTA hergebruik constructiestaal
Dinsdag 6 juni a.s. wordt in Leiden de NTA 8713 Hergebruik van constructiestaal gelanceerd.
Samen voor duurzame industrie
Nederland en Frankrijk hebben een overeenkomst gesloten tot nauwere samenwerking bij het verduurzamen van de industrie in beide landen.
Steeds meer stroom uit hernieuwbare bronnen
De winning van elektriciteit uit zonnepanelen, windmolens en andere hernieuwbare bronnen is in 2022 met 20% gestegen.
Steun voor verduurzaming industrie
De rijksoverheid stelt het bedrijfsleven 270 miljoen beschikbaar voor CO2-reductie.
Gulden Feniks 2023 open voor inschrijving
Nationaal Renovatie Platform opent inschrijving voor Gulden Feniks 2023.

Nieuws

Delfzijl krijgt mega-opslag voor duurzame elektriciteit

8 mei 2023

In het Groningse Delfzijl komt de grootste opslagfaciliteit voor duurzame elektriciteit in Europa. De ‘mega-batterij’ kan straks ruim 1 GigaWattuur stroom bewaren.

De opslagfaciliteit, met een oppervlakte van zo’n 15 voetbalvelden, verrijst op het terrein van voormalig aluminium-smelterij Aldel (Damco Aluminium) dat vorig jaar failliet is verklaard. De Damco-fabrieksgebouwen worden ontmanteld; het gesloten distributienet met aansluiting op het hoogspanningsnet van TenneT, indertijd benodigd voor de aluminiumproductie, komt echter prima van pas en gaat een tweede gebruiksronde in als onderdeel van de nieuwe lokale energieopslag.

De opslag gaat een belangrijke rol vervullen in het tijdelijk ‘parkeren’ van duurzame stroom, dat in de regio Delfzijl in grote porties worden opgewekt. Hierdoor wordt in perioden van een relatief groot aanbod en beperkte vraag naar stroom, congestie van het elektriciteitsnet tegengaan. Het net wordt meer stabiel en ‘t wordt ook beter mogelijk om meer aanbieders en afnemers aan te sluiten. Zodra de energievraag toeneemt, kan bewaarde stroom vanuit de opslag snel aan het elektriciteitsnet worden vrijgegeven.

Voor de grootschalige energieopslag in Delfzijl hebben energiebedrijf GIGA Storage en Groningen Seaports een pachtovereenkomst voor de duur van 50 jaar gesloten. GIGA Storage gaat nu van start met het plannen en ontwerpen van de voorzieningen en aanvraag van vergunningen.

Cas König, CEO van Groningen Seaports, is blij met het project: ‘Voor Groningen Seaports is dit een aanvullende en logische stap in de energietransitie. Op onze locaties zijn van oorsprong meerdere fossiele energiecentrales gehuisvest. Door naast de windturbines, zonneparken nu ook grootschalige energieopslag te faciliteren, laten wij zien dat wij duurzame energie belangrijk vinden.’

GIGA Storage is ook verantwoordelijk voor het grootste energieopslagsysteem dat momenteel in Nederland in bedrijf is: de Giga Buffalo, met een capaciteit van 48 MegaWattuur.

  • Foto: voormalig Damco-terrein in Delfzijl, in de nabije toekomst het domein van duurzame-energieopslag.Aanbesteed op meerwaarde
Voor hoogwaardige nieuwe scholen tegen aanvaardbare kosten, sluit de gemeente Amsterdam donderdag 25 mei a.s. raamovereenkomsten met drie consortia.
Run op subsidieregeling emissieloos bouwmaterieel
Aanvragen voor SSEB-subsidie overschrijden (nu al) het beschikbare budget.
Klaar voor gebruik: NTA hergebruik constructiestaal
Dinsdag 6 juni a.s. wordt in Leiden de NTA 8713 Hergebruik van constructiestaal gelanceerd.
Samen voor duurzame industrie
Nederland en Frankrijk hebben een overeenkomst gesloten tot nauwere samenwerking bij het verduurzamen van de industrie in beide landen.
Steeds meer stroom uit hernieuwbare bronnen
De winning van elektriciteit uit zonnepanelen, windmolens en andere hernieuwbare bronnen is in 2022 met 20% gestegen.
Steun voor verduurzaming industrie
De rijksoverheid stelt het bedrijfsleven 270 miljoen beschikbaar voor CO2-reductie.
Gulden Feniks 2023 open voor inschrijving
Nationaal Renovatie Platform opent inschrijving voor Gulden Feniks 2023.
Pagina 1 van 1