Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Doel duurzame-energieproductie vraagt om volharding
Het nationale streven om in Nederland per 2030 tenminste 35 terawattuur (TWh) aan stroom duurzaam op te wekken, is nog altijd bereikbaar, maar vraagt wel doorzettingsvermogen.
Statistical Review of World Energy: 2023, duaal duurzaam
De winning van energie uit duurzame bronnen (zon en wind) is wereldwijd met 13 procent gestegen, zo wordt duidelijk uit de ‘Statistical Review of World Energy’. Minder positief is dat ook het energiegebruik én de uitstoot van CO2 als gevolg van energiegebruik op aarde flink is toegenomen.
Nu ook in Nationale Milieudatabase: staalframebouw
De nieuwe verklaring vertegenwoordigt frames van koudgevormde staalprofielen met wanddikten (plaatdikten) van 1–2 mm.
Windparken gezamenlijk ontmantelen
Sif Decom en Ballast Nedam gaan samen de ontmanteling van verouderde fundaties van offshore windparken aanpakken.
Personeelstekort sta-in-de-weg naar klimaatneutraal in 2050
Het doel om de gebouwde omgeving van Nederland per 2050 klimaatneutraal te hebben, is ‘realistisch niet haalbaar’, stelt het EIB.
Bouwemissietool gelanceerd
TNO introduceert de TNO Bouwemissietool, een zelf ontwikkelde rekentool voor snel inzicht in schadelijke emissies bij uitvoering bouwprojecten.

Nieuws

Statistical Review of World Energy: 2023, een duaal duurzaam jaar

3 juli 2024

Het gezaghebbende Londense onderzoeksbureau Energy Institute doet elk jaar onderzoek naar de mondiale trends in energieopwekking en -energiegebruik gedurende het jaar ervoor. Voor 2023 brengt het instituut goed en minder goed nieuws. De winning van energie uit duurzame bronnen (zon en wind) is wereldwijd met 13 procent gestegen, zo wordt duidelijk uit de ‘Statistical Review of World Energy’. Minder positief is dat ook het energiegebruik én de uitstoot van CO2 als gevolg van energiegebruik op aarde flink is toegenomen.

Eerst het goede nieuws: de productie van energie uit duurzame bronnen is in het voorbije jaar met 13 procent gegroeid. Daarbij is de inzet van waterkracht nog niet meegerekend. In Europa is de winning uit fossiele bronnen voor het eerst onder de 70 procent gedoken, ook omdat enkele steenkolencentrales zijn uitgezet. De Verenigde Staten blijven steken op 80 procent. Is in de ‘ontwikkelde economieën’ het aanboren van fossiele bronnen over het hoogtepunt heen, in zuidelijke werelddelen (Zuid-Amerika, Afrika, Azië) is fossiel juist meer in zwang, constateert het Energy Institute. Hier wordt met behulp van fossiel gepoogd de economische groei te bevorderen en de levensstandaard te verhogen.

Het gebruik van energie in de wereld is in het voorbije jaar substantieel toegenomen: met 2 procent tot een totale omvang van 620 exajoules ofwel 620 triljoen joule. Van dat totale gebruik komt een dikke 80 procent uit fossiele bronnen. In bijvoorbeeld China is het gebruik van fossiele brandstoffen met 6 procent omhoog gegaan. Daarentegen worden in het land ook veel meer duurzame energiebronnen aangewend. Van alle capaciteit voor de productie van wind- en zonne-energie in de wereld, komt 63 procent op het conto van China. Het land heeft een aandeel van zo’n 30 procent in het wereldwijde energiegebruik. India komt er in de rapportage van het Energy Institute ’t slechts van af. Hier is het gebruik van fossiele energie met 8 procent gestegen. Inmiddels wordt in het land meer steenkool voor het opwekken van stroom ingezet dan in geheel Noord-Amerika en Europa tezamen. Om in de groeiende energiebehoefte te voorzien, worden in India veelvuldig nieuwe steenkolencentrales in gebruik genomen.Doel duurzame-energieproductie vraagt om volharding
Het nationale streven om in Nederland per 2030 tenminste 35 terawattuur (TWh) aan stroom duurzaam op te wekken, is nog altijd bereikbaar, maar vraagt wel doorzettingsvermogen.
Nu ook in Nationale Milieudatabase: staalframebouw
De nieuwe verklaring vertegenwoordigt frames van koudgevormde staalprofielen met wanddikten (plaatdikten) van 1–2 mm.
Windparken gezamenlijk ontmantelen
Sif Decom en Ballast Nedam gaan samen de ontmanteling van verouderde fundaties van offshore windparken aanpakken.
Personeelstekort sta-in-de-weg naar klimaatneutraal in 2050
Het doel om de gebouwde omgeving van Nederland per 2050 klimaatneutraal te hebben, is ‘realistisch niet haalbaar’, stelt het EIB.
Bouwemissietool gelanceerd
TNO introduceert de TNO Bouwemissietool, een zelf ontwikkelde rekentool voor snel inzicht in schadelijke emissies bij uitvoering bouwprojecten.
Pagina 1 van 1