Schrijf nu in voor de Nationale Staalprijs 2018!
Nieuws
Vakkundig gekeurd
Beroepsvereniging Vastgoedpro lanceert keurmerk voor bouwkundige keuringsbedrijven.
Aan tafel voor afspraken Klimaatakkoord
De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee klinkt het startschot voor de besprekingen van de regering met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de mede-overheden over het Klimaatakkoord.
Kies uw Green Leader 2018
Tot 15 maart a.s. kunt u kandidaten voordragen voor de Green Leader Award 2018 van DGBC.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Circulariteit meetbaar maken
'Circulair buildings' gaat integratie van circulariteit in duurzame meetsystemen onderzoeken.
Architecten gaan voor circulair ontwerpen
BNA heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.

Nederland circulair in 2050

28 oktober 2016

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050' aangeboden aan de Tweede Kamer. Met het programma geeft het kabinet gehoor aan oproepen vanuit de volksvertegenwoordiging en aan recente adviezen van de SER en de Raad voor de Leefomgeving om te komen tot overkoepelend beleid voor de circulaire economie.

Doel van het programma is dat het Rijk, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen effectiever, slimmer en winstgevender omgaan met schaarse grondstoffen en reststromen. In de rapportage schetsen staatssecretaris Sharon Dijksma van I&M en minister Henk Kamp van Economische Zaken de beoogde effecten van het programma in 2050:

'Voor zover er (in 2050) nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu.'

Om dat in 2050 te hebben bereikt, beschrijft het programma de stappen voor de komende vijf jaar.

Een van de vijf prioriteiten is de bouw. Hiervoor zijn vier strategische doelen geformuleerd:

  • gebruik vooral hernieuwbare en herbruikbare materialen (‘grondstoffen’) in de utiliteitsbouw, woningbouw en grond-, weg- en waterbouw;
  • optimaliseer het materiaalgebruik over de gehele levensduur van het bouwwerk (waardebehoud, kostenreductie, meer hergebruik en minder milieu-impact);
  • verlaag de CO2-uitstoot zo veel mogelijk, zowel in de uitvoerings- als in de gebruiksfase van gebouwen en infrastructuur;
  • maak van de bouw een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Om deze strategische doelen verder uit te werken, gaat het Ministerie van I&W om tafel met diverse relevante organisaties. Hiervoor wordt een transitieagenda opgesteld. Een belangrijke rol bij de beraadslagingen is weggelegd voor opdrachtgevers en gebruikers van bouwwerken.

  • Het rapport 'Nederland circulair in 2050' en de Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer zijn hier gratis te downloaden.
  • Foto's: kantoorcomplex Liander in Duiven (RAU Architects): renovatie en uitbreiding met hergebruik van staalconstructies.


Vakkundig gekeurd
Beroepsvereniging Vastgoedpro lanceert keurmerk voor bouwkundige keuringsbedrijven.
Aan tafel voor afspraken Klimaatakkoord
De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee klinkt het startschot voor de besprekingen van de regering met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de mede-overheden over het Klimaatakkoord.
Kies uw Green Leader 2018
Tot 15 maart a.s. kunt u kandidaten voordragen voor de Green Leader Award 2018 van DGBC.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Circulariteit meetbaar maken
'Circulair buildings' gaat integratie van circulariteit in duurzame meetsystemen onderzoeken.
Architecten gaan voor circulair ontwerpen
BNA heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey