Schrijf nu in voor de Nationale Staalprijs 2018!
Nieuws
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Circulariteit meetbaar maken
'Circulair buildings' gaat integratie van circulariteit in duurzame meetsystemen onderzoeken.
Architecten gaan voor circulair ontwerpen
BNA heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’.
Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
MPG=1 per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.

Circulariteit meetbaar maken

9 februari 2018

De filosofie van de circulaire economie krijgt binnen de bouw- en vastgoedsector meer en meer voet aan de grond. Maar de daadwerkelijke transitie naar circulair ontwikkelen en bouwen verloopt nog in een laag tempo. Daarom starten Dutch Green Building Council (DGBC), Metabolic, SGS Search en Circle Economy – met steun van de Redevco Foundation – het project ‘Circular Buildings’. Het project behelst onderzoek naar de manier waarop circulariteit is te integreren in de gebouwde omgeving. Hiertoe wordt gekeken naar nieuwe, circulaire indicatoren voor toevoeging aan het veelgebruikte assessmentsysteem BREEAM-NL.

‘Wij streven naar een circulaire economie”, stelt projectleider Ben Kubbinga (Circle Economy). ‘En hoe we die in de gebouwde omgeving kunnen realiseren. Dan moet je goed nadenken over de manier waarop je het meeste impact kunt maken. Dat kan volgens ons door verder te bouwen op bestaande en succesvolle standaarden, zoals BREEAM-NL in dit geval, die snelle internationale opschaling mogelijk maken.’

BREEAM-NL
Als kwalificatiesysteem voor gebouwen is BREEAM-NL sinds de introductie in Nederland in 2010 breed geadopteerd door de praktijk. Al meer dan zeven miljoen vierkante meter gebouwoppervlak is met het keurmerk gecertificeerd. BREEAM-NL kenmerkt zich door een algehele, integrale benadering van duurzaamheid. Hierdoor zijn al veel circulaire aspecten in de methode opgenomen. Kubbinga: ‘Bijvoorbeeld over het gebruik van duurzame materialen wordt al goed nagedacht in BREEAM-NL. Maar wij willen kijken welke nieuwe circulaire elementen we kunnen toevoegen.’

Redevco Foundation
Het project krijgt steun van de Redevco Foundation, zeven jaar geleden voortgekomen uit het MVO-beleid van Redevco. ‘Als bedrijf heb je impact op de wereld om je heen. Wij vinden dat we ook iets moeten terugdoen voor de maatschappij. Dat doen we met de Redevco Foundation.’, verklaart Clemens Brenninkmeijer (Redevco Foundation).

‘Redevco Foundation richt zich op drie pijlers: kwetsbare groepen in de samenleving, cultureel erfgoed en duurzaamheid. Een voorbeeld van een activiteit op duurzaamheid is de Friendship Sport Arena die helemaal is voorzien van led-verlichting. Al deze initiatieven zijn door onze eigen medewerkers aangedragen en gekoppeld aan de projecten van ons bedrijf. Daarnaast vinden we het belangrijk projecten te ondersteunen die duurzaamheid op een strategische en holistische manier benaderen. En waarmee we impact kunnen maken voor de hele sector. Vaak gaat ’t om initiatieven die mogelijk anders niet van de grond komen. Het onderzoeksproject ‘Circular Buildings’ is een mooi voorbeeld hiervan.’

Duidelijkheid over circulariteit
Aan een dergelijke studie is veel behoefte, zo heeft projectleider Kubbinga de afgelopen periode ervaren: ‘Er is veel onduidelijkheid over wat we nu precies moeten verstaan onder een circulair gebouw. Ik krijg daar veel vragen over. In het algemeen kun je zeggen dat een circulaire gebouwde omgeving als een natuurlijk systeem opereert: door slim ontwerp gaan grondstoffen niet verloren en wordt optimaal waarde voor mens, natuur en economie gegenereerd.’

Maar met slechts een definitie heb je nog geen circulair gebouw. Kubbinga: ‘Er blijkt behoefte aan een duidelijk framework waarmee je aan de slag kunt om circulariteit in de gebouwde omgeving te integreren. Daar gaan wij aan werken.’

Circulariteit in duurzaamheidssystemen
Vertrekpunt voor het Circulair Buildings-onderzoek is de Roadmap Circulaire Gronduitgifte. Hierin hebben Metabolic en SGS Research de criteria gedocumenteerd voor het circulair uitgeven van grond. De aanzet tot de criteria kwam van Cirkelstad Amsterdam samen met DGBC. Circular Buildings start met een inventarisatie van de circulaire elementen in bestaande duurzaamheidsbeoordelingsmethoden. Kubbinga: ‘We richten ons op BREEAM-NL en nemen methodieken als DGNB, GPR en WELL ook mee. En we denken na over nieuwe businessmodellen. Ook dat is noodzakelijk voor de transitie naar een circulair gebouwde omgeving.’

Vervolgens wordt nagaan waar de verschillende systemen elkaar overlappen en welke circulaire onderdelen nog missen. De projectleider geeft een voorbeeld van materiaalgebruik: ‘Er wordt in de bouw al veel gerecycled, maar eigenlijk is het downcycling. Want het beton uit gebouwen wordt niet op een hoogwaardige manier hergebruikt, maar ‘onder het asfalt gestopt’. Dat kan beter.’ Over gebouwflexibiliteit zegt Kubbinga: ‘Er wordt al nagedacht over de flexibiliteit van gebouwen en of ze demontabel zijn. Maar in de praktijk komt het regelmatig voor dat demontabele gebouwen op een ‘reguliere’ manier worden gesloopt. Dat is natuurlijk zonde.’

Voor nieuwbouw én bestaande bouw
De daaropvolgende stap is te komen tot een framework dat alle onderwerpen op het gebied van circulariteit verenigt. Hierbij wordt uitgegaan van BREEAM-NL. Kubbinga: ‘We zullen onderwerpen toevoegen, scherper stellen of aanpassen.’ Uiteindelijk moet een volgende versie van BREEAM-NL niet alleen de duurzaamheid van een gebouw kunnen meten en beoordelen, maar ook de mate van circulariteit.

Clemens Brenninkmeijer blikt het project met vertrouwen tegemoet: ‘Circulariteit is natuurlijk een vrij abstract begrip. Daarom is het goed dat we dit concreet en meetbaar maken en de ‘journey’ naar een circulaire bouwsector inzichtelijk maken.’ Dat het nodig is, is volgens Brenninkmeijer evident: ‘Niet eens zo zeer voor de nieuwbouw, maar juist voor die 99% aan bestaande gebouwen in Nederland. Als daar meer inzicht ontstaat in bijvoorbeeld het materiaalverbruik, en door de hele vastgoedsector begrip ontstaat dat toekomstbestendige en circulaire gebouwen een lager risicoprofiel hebben en daardoor een hogere waarde, dan kunnen opdrachtgevers bewustere keuzes maken. Bovendien hoeven dan ook geen nieuwe bronnen meer te worden aangeboord.’

  • Nadere publieke introductie van het project Circular Buildings heeft plaats in een workshop tijdens het Nationaal BREEAM Congres, 20 maart a.s. in Rotterdam.
  • Bron: DGBC.

  • Foto's: bedrijfsgebouwen Fokker 7 & 8 in Oude Meer (Schiphol Oost) zijn voorbeelden van circulair bouwen. Alle componenten zijn als component herbruikbaar, dankzij eenvoudige demontage en hermontage.


Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Architecten gaan voor circulair ontwerpen
BNA heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’.
Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
MPG=1 per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey