Schrijf nu in voor de Nationale Staalprijs 2018!
Nieuws
Vakkundig gekeurd
Beroepsvereniging Vastgoedpro lanceert keurmerk voor bouwkundige keuringsbedrijven.
Aan tafel voor afspraken Klimaatakkoord
De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee klinkt het startschot voor de besprekingen van de regering met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de mede-overheden over het Klimaatakkoord.
Kies uw Green Leader 2018
Tot 15 maart a.s. kunt u kandidaten voordragen voor de Green Leader Award 2018 van DGBC.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Circulariteit meetbaar maken
'Circulair buildings' gaat integratie van circulariteit in duurzame meetsystemen onderzoeken.
Architecten gaan voor circulair ontwerpen
BNA heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.

Aan tafel voor afspraken Klimaatakkoord

2 maart 2018

De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee klinkt het startschot voor de besprekingen van de regering met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de mede-overheden over het Klimaatakkoord.

Doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de manier waarop Nederland de CO2-uitstoot terugdringt, als antwoord op het centrale doel van het Klimaatakkoord: in 2030 49% minder uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990.
In de tweede helft van dit jaar worden de afspraken uitgewerkt in concrete programma’s. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Het kabinet streeft naar een akkoord dat kan rekenen op breed maatschappelijk en politiek draagvlak. ‘Alle partijen hebben elkaar nodig om deze grote opgave tot een succes te maken’, stelt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. ‘De uitdaging om tot de noodzakelijke broeikasgasreductie te komen, is groot maar biedt tegelijk ook kansen voor versterking van de Nederlandse economie.’

De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot sterk terug te dringen, kosten geld. Het kabinet wil de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt door scherp te letten op de kostenefficiency van de gemaakte afspraken.

Het akkoord moet concrete afspraken bevatten over de CO2-reductie. Daaruit moet tevens duidelijk zijn welke partij verantwoordelijk is voor het boeken van het resultaat. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Elke sector krijgt van doen met een reductiedoelstelling in megatonnen CO2, zoals vastgelegd in het regeerakkoord.

Per sector wordt een sectortafel opgezet, waaraan partijen deelnemen die concrete bijdragen aan de transitie kunnen leveren, kennis over de sector bezitten en het mandaat hebben gekregen om afspraken te maken. Van de sectortafels wordt tevens verwacht dat ze afspraken met op thema’s die van sectoroverstijgend belang zijn, zoals innovatie, financiering en arbeidsmarkt.

De sectortafels krijgen onafhankelijke voorzitters. Dat zijn:

  • Gebouwde omgeving (Binnenlandse Zaken): Diederik Samsom
  • Mobiliteit (Infrastructuur en Waterstaat): Annemieke Nijhof
  • Industrie (Economische Zaken en Klimaat): Manon Janssen
  • Elektriciteit (Economische Zaken en Klimaat): Kees Vendrik
  • Landbouw & landgebruik (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit): Pieter van Geel.

De voortgang en samenhang van de besprekingen wordt bewaakt door het Klimaatberaad. Dit orgaan staat onder aanvoering van Ed Nijpels.

Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Vakkundig gekeurd
Beroepsvereniging Vastgoedpro lanceert keurmerk voor bouwkundige keuringsbedrijven.
Kies uw Green Leader 2018
Tot 15 maart a.s. kunt u kandidaten voordragen voor de Green Leader Award 2018 van DGBC.
Circulaire bouweconomie op de agenda
Uiterlijk in 2050 (maar liever veel eerder) is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie is vastgelegd in de Transitieagenda Circulaire Bouweconom
Circulariteit meetbaar maken
'Circulair buildings' gaat integratie van circulariteit in duurzame meetsystemen onderzoeken.
Architecten gaan voor circulair ontwerpen
BNA heeft de Week van de Circulaire Economie (15–19 januari jl.) aangegrepen voor lancering van de campagne ‘Wij gaan circulair’.
Grondstoffenakkoord gesloten
Vandaag hebben 180 Nederlandse organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend.
Nederland circulair in 2050
Staatssecretaris Dijksma heeft het Rijksbreed programma 'Circulaire Economie' aangeboden aan de Tweede Kamer. De bouw behoort tot de top-prioriteiten.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey