licht bouwen > energieopslag met PCM

Bouwen met Staal introduceert gratis rekentool Milieubelasting buiskolom.
Nieuws
Excellente gemeentehuizen
Stadhuis Almelo en Stadskantoor Rotterdam (Het Timmerhuis) zijn op dit moment de meest duurzame gemeentehuizen volgens BREEAM NL.
Staal scoort in BREAAM NL
DGBC komt met de top 5 van Nederlandse gebouwen die tot nu toe het meest duurzaam zijn volgens BREEAM-NL Nieuwbouw. Staal is goed vertegenwoordigd.
Inschrijving Nationale Staalprijs 2016 geopend
Vanaf vandaag (en tót 1 mei a.s.) kunt u staalbouwprojecten indienen voor de Nationale Staalprijs 2016.
Nieuwe referentiewoningen EPC
RVO.nl publiceert nieuwe referenties voor het berekenen van verschillende typen nieuwbouwwoningen op een EPC van 0,4 of lager.
Nieuw perspectief op reductie CO2-emissies staalindustrie
ECN presenteert nieuwe technologie voor CO2-afvang bij staalfabricage, tegen geringer energiegebruik en lagere kosten.
Marktplaats voor hergebruik
Architectenbureau Superuse Studios en afvalrecyclebedrijf Van Gansewinkel introduceren online platform voor verhandelen van restproducten.
Think Wonen
Woningcorporatie Tiwos is ingenomen met haar nieuwe woning volgens het Think Wonen-bouwsysteem.

Energieopslag met PCM

Om de milieubelasting van een gebouw omlaag te brengen, ligt ’t eigenlijk voor de hand te kiezen voor een lichte constructie. Je bespaart op materiaal en daarmee op grondstoffen en energie voor de materiaalproductie, transporten en bouwafval. De geringe thermische massa van een lichte constructie behoeft deze keuze niet in de weg te staan. Temeer, omdat het vandaag de dag eenvoudig mogelijk is om de thermische massa van een lichte constructie te verhogen: met Phase Change Materials (PCM).

Thermisch zwaar bij een licht-gewicht
Een PCM is een materiaal dat thermische energie opneemt en afgeeft door faseverandering. Als het materiaal smelt, neemt het warmte op; als het materiaal stolt, geeft het warmte af.

Een PCM – doorgaans een parafinnewas of zouthydraat – kun je toevoegen aan het constructiemateriaal, bijvoorbeeld het verwerken van paraffinekorrels in het betondek van een staalplaat-betonvloer. Hierdoor verhoog je de thermische massa van het constructiemateriaal en je bespaart tegelijkertijd op materiaal voor die constructie. De constructie wordt thermisch zwaar, maar blijft beperkt in massa en gewicht.


Vergelijking tussen thermische energieopslag van conventionele materialen, zoals water en steen en van PCM’s. Bij licht-gewicht constructies slaat een PCM (tóch) veel warmte en koude op.

Werking
PCM’s veranderen bij een temperatuur rond 27°C van fase. Bij de overgang van vast naar vloeibaar absorberen ze de warmte uit gebouw en slaan ‘t op. Het koeleffect bedraagt dan zo'n 4 °C, vaak voldoende om de binnentemperatuur aangenaam constant te houden. Bij de overgang van vloeibaar naar vast wordt de warmte weer afgestaan en het gebouw zo’n 4°C opgewarmd.

Tijdens de faseveranderingen blijft de temperatuur van het PCM zelf vrijwel constant. Het smelten en stollen (óf: kristalliseren) van een PCM kan in beginsel oneindig vaak plaatsvinden, zonder gevolgen voor de fysische en chemische eigenschappen.

Door het PCM op te nemen in een constructie- of bouwmateriaal, bijvoorbeeld een wand- of gevelplaat of een vloerdek, ontstaat een buffer die de warmte langere tijd kan vasthouden (warmteaccumulerend vermogen). Via openingen in de buffer wordt de warmte onttrokken en afgeven aan een overdrachtsmedium, zoals langsstromende lucht. Er is nauwelijks energie nodig om de warmte in en uit het PCM te krijgen.

Boerhaavelaan 40      2713 HX  Zoetermeer      Tel: +31(0) 79 353 1277      Fax: +31(0) 79 353 1273      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2016      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey.com