licht bouwen > energieopslag met PCM

Alles over de avondsessie bij ArcelorMittal op 24 april a.s. in de maarteditie van de nieuwsbrief Duurzaamheid + Staal.
Nieuws
Tijdelijke en 'groene' stalen woning
In Rotterdam start 5 mei a.s. de bouw van een opmerkelijke vrijstaande woning: tijdelijk, 'groen' en met een staalconstructie.
BREEAM-NL Excellent kantoor verrijkt C2C-businesspark
Voetbalorganisatie FIFPro heeft een nieuw kantoor in gebruik genomen op Park 20|20 in Hoofddorp.
Avondsessie bij ArcelorMittal
24 April a.s. houdt staalhandelsbedrijf ArcelorMittal in Born 'open huis' voor genodigden. Een Avondsessie in het teken van staal en duurzaamheid.
Monumentaal loods getransformeerd voor cultuur en media
De historische hoofdloods van het loodsencomplex De Smederij uit 1909 wordt omgevormd tot verzamelgebouw voor cultuurinstellingen en mediabedrijven.
Staalindustrie onderwerp van klimaatdiscussie
Op Twitter woedt een ferme discussie tussen voor- en tegenstanders over scherpere klimaatregelen voor de Europese staalindustrie.
Lely Campus tweemaal Outstanding
Zowel de hal als het kantoorgebouw van Lely Industry in Maassluis hebben het BREEAM-oplevercertificaat Outstanding ontvangen.
Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Wie deelneemt aan de Nationale Staalprijs kán, dit jaar voor het eerst, een Nationale Duurzaamheidsprijs Staal in de wacht slepen.
Presentaties seminar Duurzaam bouwen met staal on-line
Alle presentaties van het Bouwen met Staal-seminar op 16 januari zijn nu gratis als PDF te downloaden.
Energiezuinige transformatie
De voormalige BACO-fabriek in Roermond gaat sinds kort door het (tweede) leven als kantoorgebouw van Wonen Limburg.
Inschrijving Gulden Feniks 2013 geopend
Tot 31 januari a.s. kunnen renovatie- en transformatieprojecten in ons land meedingen naar een Gulden Feniks 2014.

Energieopslag met PCM

Om de milieubelasting van een gebouw omlaag te brengen, ligt ’t eigenlijk voor de hand te kiezen voor een lichte constructie. Je bespaart op materiaal en daarmee op grondstoffen en energie voor de materiaalproductie, transporten en bouwafval. De geringe thermische massa van een lichte constructie behoeft deze keuze niet in de weg te staan. Temeer, omdat het vandaag de dag eenvoudig mogelijk is om de thermische massa van een lichte constructie te verhogen: met Phase Change Materials (PCM).

Thermisch zwaar bij een licht-gewicht
Een PCM is een materiaal dat thermische energie opneemt en afgeeft door faseverandering. Als het materiaal smelt, neemt het warmte op; als het materiaal stolt, geeft het warmte af.

Een PCM – doorgaans een parafinnewas of zouthydraat – kun je toevoegen aan het constructiemateriaal, bijvoorbeeld het verwerken van paraffinekorrels in het betondek van een staalplaat-betonvloer. Hierdoor verhoog je de thermische massa van het constructiemateriaal en je bespaart tegelijkertijd op materiaal voor die constructie. De constructie wordt thermisch zwaar, maar blijft beperkt in massa en gewicht.


Vergelijking tussen thermische energieopslag van conventionele materialen, zoals water en steen en van PCM’s. Bij licht-gewicht constructies slaat een PCM (tóch) veel warmte en koude op.

Werking
PCM’s veranderen bij een temperatuur rond 27°C van fase. Bij de overgang van vast naar vloeibaar absorberen ze de warmte uit gebouw en slaan ‘t op. Het koeleffect bedraagt dan zo'n 4 °C, vaak voldoende om de binnentemperatuur aangenaam constant te houden. Bij de overgang van vloeibaar naar vast wordt de warmte weer afgestaan en het gebouw zo’n 4°C opgewarmd.

Tijdens de faseveranderingen blijft de temperatuur van het PCM zelf vrijwel constant. Het smelten en stollen (óf: kristalliseren) van een PCM kan in beginsel oneindig vaak plaatsvinden, zonder gevolgen voor de fysische en chemische eigenschappen.

Door het PCM op te nemen in een constructie- of bouwmateriaal, bijvoorbeeld een wand- of gevelplaat of een vloerdek, ontstaat een buffer die de warmte langere tijd kan vasthouden (warmteaccumulerend vermogen). Via openingen in de buffer wordt de warmte onttrokken en afgeven aan een overdrachtsmedium, zoals langsstromende lucht. Er is nauwelijks energie nodig om de warmte in en uit het PCM te krijgen.

Boerhaavelaan 40      2713 HX  Zoetermeer      Tel: +31(0) 79 353 1277      Fax: +31(0) 79 353 1273      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2014      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey.com