licht bouwen > energieopslag met PCM

Wat is carbon footprint van een stalen dakligger mét zonnecellen op het dak? Bereken 't met de gratis tool 'milieubelasting dakligger' op www.dutchhall.nl
Nieuws
Grenswaarden materiaalgebonden milieuprestatie
Minister Blok wil grenswaarden voor de materiaalgebonden milieuprestatie van nieuwbouw-woningen kantoren per 2018 in het Bouwbesluit
Windenergie steekt op
Nederland heeft er in 2016 229 windmolens bijgekregen, aldus de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA).
De Duurzame 50
ABN AMRO heeft het nomineren geopend voor de Duurzame 50 van 2017.
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Afgelopen donderdag 8 december hebben ruim 60 overheden een manifest voor duurzaam inkopen ondertekend.
Inschrijving NRP Gulden Feniks 2017 geopend
Tot 1 februari a.s. kunt u uw renovatie- en transformatieprojecten van 2016 indienen voor de NRP Gulden Feniks 2017.
Rijk trekt miljarden uit voor hernieuwbare energie
Voor hernieuwbare energieprojecten stelt het Rijk via de SDE+-regeling volgend jaar zo’n 12 miljard euro beschikbaar
City Deal ‘Circulaire Stad’ in de gemeentelijke praktijk
Het Rijk en enkele gemeenten hebben onlangs de City Deal 'Circulaire Stad' gesloten. Hoe vergaat 't de gemeenten met de implementatie?
Sturing kiemproces vereenvoudigt staalproductie en recycling
Onderzoekers van de TU Delft hebben nieuw licht geworpen op de zogeheten ‘kiemvorming’ in ijzer. Het verbeterde inzicht in dit proces kan resulteren in vereenvoudiging van de fabricage en recycling van staal.

Energieopslag met PCM

Om de milieubelasting van een gebouw omlaag te brengen, ligt ’t eigenlijk voor de hand te kiezen voor een lichte constructie. Je bespaart op materiaal en daarmee op grondstoffen en energie voor de materiaalproductie, transporten en bouwafval. De geringe thermische massa van een lichte constructie behoeft deze keuze niet in de weg te staan. Temeer, omdat het vandaag de dag eenvoudig mogelijk is om de thermische massa van een lichte constructie te verhogen: met Phase Change Materials (PCM).

Thermisch zwaar bij een licht-gewicht
Een PCM is een materiaal dat thermische energie opneemt en afgeeft door faseverandering. Als het materiaal smelt, neemt het warmte op; als het materiaal stolt, geeft het warmte af.

Een PCM – doorgaans een parafinnewas of zouthydraat – kun je toevoegen aan het constructiemateriaal, bijvoorbeeld het verwerken van paraffinekorrels in het betondek van een staalplaat-betonvloer. Hierdoor verhoog je de thermische massa van het constructiemateriaal en je bespaart tegelijkertijd op materiaal voor die constructie. De constructie wordt thermisch zwaar, maar blijft beperkt in massa en gewicht.


Vergelijking tussen thermische energieopslag van conventionele materialen, zoals water en steen en van PCM’s. Bij licht-gewicht constructies slaat een PCM (tóch) veel warmte en koude op.

Werking
PCM’s veranderen bij een temperatuur rond 27°C van fase. Bij de overgang van vast naar vloeibaar absorberen ze de warmte uit gebouw en slaan ‘t op. Het koeleffect bedraagt dan zo'n 4 °C, vaak voldoende om de binnentemperatuur aangenaam constant te houden. Bij de overgang van vloeibaar naar vast wordt de warmte weer afgestaan en het gebouw zo’n 4°C opgewarmd.

Tijdens de faseveranderingen blijft de temperatuur van het PCM zelf vrijwel constant. Het smelten en stollen (óf: kristalliseren) van een PCM kan in beginsel oneindig vaak plaatsvinden, zonder gevolgen voor de fysische en chemische eigenschappen.

Door het PCM op te nemen in een constructie- of bouwmateriaal, bijvoorbeeld een wand- of gevelplaat of een vloerdek, ontstaat een buffer die de warmte langere tijd kan vasthouden (warmteaccumulerend vermogen). Via openingen in de buffer wordt de warmte onttrokken en afgeven aan een overdrachtsmedium, zoals langsstromende lucht. Er is nauwelijks energie nodig om de warmte in en uit het PCM te krijgen.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2017      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey