Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Meer elektriciteit uit aardgas en duurzame bronnen
In 2019 werd (voor het eerst) in ons land meer elektriciteit opgewekt in gascentrales en uit duurzame bronnen dan in kolencentrales.
EPBD III opgenomen in Nederlandse wetgeving
De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPBD III) is nu wettelijk van kracht in Nederland.
Warmtepomp in opmars
De warmtepomp wint aan populariteit. De verkoop van de apparaten is vorig jaar met bijna een derde toegenomen, tot circa 40.000 toestellen. Dat blijkt uit cijfers van Dutch New Energy Research (DNER).
Stikstofdepositie blokkeert hergebruik restwarmte
De strenge normen voor neerslag van stikstof bij kwetsbare natuurgebieden rijden een project voor de hergebruik van restwarmte uit de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden in de wielen.
ReDuCE: van recycling naar reuse
Nieuwe opties voor het demonteren en hergebruiken van staalplaat-betonvloeren zijn onderwerp van het Europese onderzoeksproject ReDuCE.
Nederland blijft ver achter in duurzame energie
De transitie naar energievoorziening uit hernieuwbare bronnen staat hoog op de Nederlandse agenda, maar met de praktische implementatie ervan wil ’t in ons land nog allerminst vlotten. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten over toepassing van duurzame energie.

Nieuws

Warmtepomp in opmars

4 maart 2020

De warmtepomp wint aan populariteit. De verkoop van de apparaten is vorig jaar met bijna een derde toegenomen, tot circa 40.000 toestellen. Dat blijkt uit cijfers van Dutch New Energy Research (DNER).

Het onderzoeksbureau baseert zich op verkoopcijfers over de eerste drie kwartalen van 2019 en een steekproef onder 17 fabrikanten en 78 installateurs van warmtepompen. Zij zijn optimistisch over de toekomst. In het jaar 2030 hoopt de branche zo'n 200.000 warmtepompen per jaar te installeren, ongeveer net zoveel als er nu in het hele land staan. DNER voorziet voor 2020 een groei van 24 procent.

Warmtepompen onttrekken warmte aan de buitenlucht of aan de bodem. Bodempompen zijn zo'n 5000 euro duurder, maar ook een stuk zuiniger. Een buitenluchtwarmtepomp resulteert al snel in een verdubbeling van het stroomgebruik. Als de benodigde elektrische stroom dan wordt opgewekt uit fossiele bronnen (steenkool of aardgas), wordt ook de mogelijke besparing op CO2-uitstoot door inzet van een warmtepomp weer tenietgedaan.

Buitenluchtwarmtepompen kunnen volgens berekeningen van DNER indirect zelfs leiden tot meer CO2-uitstoot. De onderzoekers wijzen erop dat enkele jaren geleden relatief veel steenkool werd gebruikt: in 2015 waren kolencentrales goed voor 35,9 procent van de Nederlandse stroomproductie. Met zulke hoeveelheden komen buitenluchtwarmtepompen op papier slechter uit de bus. Volgens CBS-cijfers is het aandeel steenkool inmiddels wel afgenomen, tot 24 procent in 2018. Ondertussen is het aandeel hernieuwbare energie in dat jaar gestegen naar 16,3 procent. Directeur Rolf Heynen van DNER weet niet exact hoe de CO2-som nu uitpakt. Hij benadrukt wel dat de energieproductie uit zon en wind snel groeit. Daarmee neemt ook de duurzaamheid van warmtepompen toe.

Warmtepompen zijn alleen geschikt om goed geïsoleerde panden mee te verwarmen. Bijvoorbeeld woningen in nieuwbouwwijken, die in principe niet meer op aardgas mogen worden aangesloten.

Punt van zorg is de geluidsoverlast van buitenluchtpompen. De helft van de fabrikanten verwacht echter binnen vijf jaar 'fluisterstille' apparaten te produceren. Daarmee spelen ze ook in op nieuwe eisen voor de geluidsproductie van warmtepompen die per dit jaar van kracht zijn voor zowel nieuwe als bestaande woningen. Het geluid op de erfgrens van de woning mag maximaal 40 dB bedragen. Wordt dit maximum overschreden, dan dient de pomp óf verder van de erfgrens en/of in een geluidsabsorberende kast te staan. Het geluidsvermogen van de warmtepomp wordt doorgaans vermeld in de productinformatie of is op te vragen bij de fabrikant/leverancier. Andere opties voor geluidsreductie zijn het kiezen van een pomp met nachtinstelling (de pomp draait op lager vermogen en maakt daardoor minder geluid) of het gebruik van een buffervat (waardoor de pomp langer op lagere toeren kan draaien).

  • Foto: Consumentenbond.Meer elektriciteit uit aardgas en duurzame bronnen
In 2019 werd (voor het eerst) in ons land meer elektriciteit opgewekt in gascentrales en uit duurzame bronnen dan in kolencentrales.
EPBD III opgenomen in Nederlandse wetgeving
De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPBD III) is nu wettelijk van kracht in Nederland.
Stikstofdepositie blokkeert hergebruik restwarmte
De strenge normen voor neerslag van stikstof bij kwetsbare natuurgebieden rijden een project voor de hergebruik van restwarmte uit de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden in de wielen.
ReDuCE: van recycling naar reuse
Nieuwe opties voor het demonteren en hergebruiken van staalplaat-betonvloeren zijn onderwerp van het Europese onderzoeksproject ReDuCE.
Nederland blijft ver achter in duurzame energie
De transitie naar energievoorziening uit hernieuwbare bronnen staat hoog op de Nederlandse agenda, maar met de praktische implementatie ervan wil ’t in ons land nog allerminst vlotten. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten over toepassing van duurzame energie.
Pagina 1 van 1