Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Meer elektriciteit uit aardgas en duurzame bronnen
In 2019 werd (voor het eerst) in ons land meer elektriciteit opgewekt in gascentrales en uit duurzame bronnen dan in kolencentrales.
EPBD III opgenomen in Nederlandse wetgeving
De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPBD III) is nu wettelijk van kracht in Nederland.
Warmtepomp in opmars
De warmtepomp wint aan populariteit. De verkoop van de apparaten is vorig jaar met bijna een derde toegenomen, tot circa 40.000 toestellen. Dat blijkt uit cijfers van Dutch New Energy Research (DNER).
Stikstofdepositie blokkeert hergebruik restwarmte
De strenge normen voor neerslag van stikstof bij kwetsbare natuurgebieden rijden een project voor de hergebruik van restwarmte uit de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden in de wielen.
ReDuCE: van recycling naar reuse
Nieuwe opties voor het demonteren en hergebruiken van staalplaat-betonvloeren zijn onderwerp van het Europese onderzoeksproject ReDuCE.
Nederland blijft ver achter in duurzame energie
De transitie naar energievoorziening uit hernieuwbare bronnen staat hoog op de Nederlandse agenda, maar met de praktische implementatie ervan wil ’t in ons land nog allerminst vlotten. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten over toepassing van duurzame energie.

Nieuws

EPBD III opgenomen in Nederlandse wetgeving

12 maart 2020

De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPBD III) is nu wettelijk van kracht in Nederland.

Via een wijziging van de Regeling Bouwbesluit en de Regeling energieprestatie gebouwen per 6 maart jl. is de EPBD III, de tweede herziene Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen, verankerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. De officiële bekendmaking vond plaats in de Staatscourant van 9 maart.

De EPBD III ‘Energy Performance of Buildings Directive’ werd 10 juli 2018 vastgesteld door de Europese Commissie. Nu de Europese richtlijn is opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving, moeten gebouwen en (technische) installaties in gebouwen in ons land voortaan aan nieuwe voorschriften voldoen.

Doel van de nieuwe regels is het verbeteren van de energie-efficiency in de gebouwde omgeving door eigenaren en gebruikers van gebouwen bewust te maken van hun energiegebruik en ze te stimuleren tot energiebesparing. De EPBD III draagt daartoe maatregelen aan die van belang zijn voor een ieder die actief is in of voor gebouwen: van gebouweigenaren en verhuurders (zoals woningcorporaties) tot architecten, installatietechnische bedrijven, netbeheerders, bouwondernemingen, toetsende instanties en keuringsbedrijven.

De eisen van de EPBD III zijn ondergebracht in drie categorieën:

Eisen energiezuinigheid installaties in gebouwen

Om gebouwen energiezuiniger te maken, worden eisen gesteld aan installaties in gebouwen. Wordt er een nieuwe installatie aangebracht of een bestaande installatie aangepast? Dan gelden eisen voor de energieprestatie en het geschikt installeren, inregelen en de instelbaarheid van de installatie.

Technische keuringen verwarmings- en airconditioningsystemen

Met de EPBD III zijn de keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningsystemen gewijzigd. Verwarmings- en airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van 70 kW of meer moeten voortaan worden gekeurd. Bij verwarmingssystemen dient deze keuring om de vier jaar plaats te vinden. Voor airconditioninginstallaties is dat om de vijf jaar. Utiliteitsgebouwen met verwarmings- of airconditioningsystemen met een vermogen van meer dan 290 kW moeten vanaf 1 januari 2026 zijn voorzien van een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS). Zo’n systeem moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

Het gebruik van elektrisch vervoer wordt gestimuleerd. Daarvoor zijn (uiteraard) oplaadpunten voor elektrische auto’s benodigd. Hiervoor introduceert de richtlijn de verplichting om laadinfrastructuur aan te leggen voor elektrische voertuigen in de (private) gebouwde omgeving, zowel bij nieuwbouw als bij ingrijpende renovaties. Met deze verplichting moet al bij de ontwikkeling van bouwplannen rekening worden gehouden.

  • Foto: Maastricht University.Meer elektriciteit uit aardgas en duurzame bronnen
In 2019 werd (voor het eerst) in ons land meer elektriciteit opgewekt in gascentrales en uit duurzame bronnen dan in kolencentrales.
Warmtepomp in opmars
De warmtepomp wint aan populariteit. De verkoop van de apparaten is vorig jaar met bijna een derde toegenomen, tot circa 40.000 toestellen. Dat blijkt uit cijfers van Dutch New Energy Research (DNER).
Stikstofdepositie blokkeert hergebruik restwarmte
De strenge normen voor neerslag van stikstof bij kwetsbare natuurgebieden rijden een project voor de hergebruik van restwarmte uit de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden in de wielen.
ReDuCE: van recycling naar reuse
Nieuwe opties voor het demonteren en hergebruiken van staalplaat-betonvloeren zijn onderwerp van het Europese onderzoeksproject ReDuCE.
Nederland blijft ver achter in duurzame energie
De transitie naar energievoorziening uit hernieuwbare bronnen staat hoog op de Nederlandse agenda, maar met de praktische implementatie ervan wil ’t in ons land nog allerminst vlotten. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten over toepassing van duurzame energie.
Pagina 1 van 1