Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Meer elektriciteit uit aardgas en duurzame bronnen
In 2019 werd (voor het eerst) in ons land meer elektriciteit opgewekt in gascentrales en uit duurzame bronnen dan in kolencentrales.
EPBD III opgenomen in Nederlandse wetgeving
De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPBD III) is nu wettelijk van kracht in Nederland.
Warmtepomp in opmars
De warmtepomp wint aan populariteit. De verkoop van de apparaten is vorig jaar met bijna een derde toegenomen, tot circa 40.000 toestellen. Dat blijkt uit cijfers van Dutch New Energy Research (DNER).
Stikstofdepositie blokkeert hergebruik restwarmte
De strenge normen voor neerslag van stikstof bij kwetsbare natuurgebieden rijden een project voor de hergebruik van restwarmte uit de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden in de wielen.
ReDuCE: van recycling naar reuse
Nieuwe opties voor het demonteren en hergebruiken van staalplaat-betonvloeren zijn onderwerp van het Europese onderzoeksproject ReDuCE.
Nederland blijft ver achter in duurzame energie
De transitie naar energievoorziening uit hernieuwbare bronnen staat hoog op de Nederlandse agenda, maar met de praktische implementatie ervan wil ’t in ons land nog allerminst vlotten. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten over toepassing van duurzame energie.

Nieuws

Meer elektriciteit uit aardgas en duurzame bronnen

24 maart 2020

Vorig jaar bereikte Nederland het kantelpunt in de productie van elektriciteit. Voor het eerst werd ons land meer elektriciteit opgewekt in gascentrales en uit duurzame bronnen dan in kolencentrales. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het algemeen blijft de productie van duurzame energie een stijgende lijn vertonen. Dat vindt het CBS nauwelijks opmerkelijk. Wat wel opvalt is dat gascentrales het afgelopen jaar bijna een kwart meer elektriciteit hebben voortgebracht, terwijl de productie in kolencentrales aanzienlijk is afgenomen.

Gascentrales haalden vorig jaar een productiepiek, met als resultaat een record elektriciteitproductie van 71 miljard kilowattuur. In 2018 was dat nog 58 miljard kilowattuur. Uit duurzame energiebronnen (wind, zon, water) werd in 2019 ruim 22 miljard kilowattuur gewonnen. Daarmee bezetten ze weliswaar de tweede plaats, maar nog wel op grote afstand van de gascentrales.

De kolencentrales lijken ‘t nu voorgoed af te leggen tegen in elk geval de gascentrales. Het CBS wijst erop dat het verstoken van steenkool steeds minder lucratief wordt, omdat de benodigde emissierechten steeds duurder worden. En zo als bekend, veroorzaken steenkoolcentrales een relatief grote uitstoot van CO2, zo’n 2,5 maal zoveel als aardgascentrales. Om CO2 uit te mogen stoten, dienen bedrijven daarvoor over de emissierechten te beschikken. De Europese Unie werkt voortdurend aan hogere tarieven voor deze rechten, om zo de CO2-uitstoot omlaag te krijgen.

Vergeleken met de kolencentrale valt elektriciteit uit aardgascentrales een stuk goedkoper uit, omdat er hierbij minder CO2 vrijkomt. Ondanks dit ‘concurrentievoordeel’ speuren de gascentrales momenteel naarstig naar andere wegen om geld te verdienen. Dat begint al bij de ‘bron’. Nu de winning van aardgas in Groningen zich in de afbouwfase bevindt, gaan de centrales meer en meer over tot import van aardgas uit Noorwegen en Rusland en vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) uit de Verenigde Staten. De elektriciteit die met dit gas wordt geproduceerd, vindt behalve in Nederland steeds meer afzet in Duitsland. Ook onze oosterburen zoeken naar goedkopere alternatieven voor elektriciteit uit kolencentrales.

Is het opwekken van elektriciteit met aardgas nog nodig tijdens de energietransitie? Nagenoeg alle deskundigen vinden van wel. Kolencentrales kunnen stoppen, maar aardgas en aardgascentrales zijn nog wel enige tijd nodig om de overgang op duurzame energievormen te begeleiden. Dat blijkt onder meer uit de Energievisie 2035 van Natuur & Milieu en het Energy (r)Evolution-scenario, opgesteld in opdracht van Greenpeace en de European Renewable Energy Council. Deze ‘doorkijkjes’ laten zien dat een volledig schone en veilige energievoorziening wereldwijd haalbaar en betaalbaar kan zijn in 2050. De scenario’s gaan uit van een snelle uitfasering van kernenergie, kolen en olie. De gascentrales zijn dermate flexibel dat gas altijd kan bijspringen bij een tijdelijk energietekort of een eventuele hapering van de duurzame energieproductie.

  • Foto: Clauscentrale van Essent in Maasbracht.EPBD III opgenomen in Nederlandse wetgeving
De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPBD III) is nu wettelijk van kracht in Nederland.
Warmtepomp in opmars
De warmtepomp wint aan populariteit. De verkoop van de apparaten is vorig jaar met bijna een derde toegenomen, tot circa 40.000 toestellen. Dat blijkt uit cijfers van Dutch New Energy Research (DNER).
Stikstofdepositie blokkeert hergebruik restwarmte
De strenge normen voor neerslag van stikstof bij kwetsbare natuurgebieden rijden een project voor de hergebruik van restwarmte uit de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden in de wielen.
ReDuCE: van recycling naar reuse
Nieuwe opties voor het demonteren en hergebruiken van staalplaat-betonvloeren zijn onderwerp van het Europese onderzoeksproject ReDuCE.
Nederland blijft ver achter in duurzame energie
De transitie naar energievoorziening uit hernieuwbare bronnen staat hoog op de Nederlandse agenda, maar met de praktische implementatie ervan wil ’t in ons land nog allerminst vlotten. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten over toepassing van duurzame energie.
Pagina 1 van 1