Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Praktijksessies coronamaatregelen in gebouwen
Deze online-sessies gaan in op maatregelen voor een veilig en gezonde werkomgeving binnen de nieuwe anderhalvemetersamenleving.
Duurzame webinars
Voor wie meer dan terloopse belangstelling aan de dag legt voor de duurzaamheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw, heeft Bouwen met Staal twee interessante, gratis toegankelijke webinars op stapel staan.
Het thuiswerken voorbij
Antwoorden op FAQ's en andere kennis rond gebouwinstallaties in coronatijd zijn nu bijeen op TVVL Connect.
Vernieuwde NTA 8800 energieprestatie gebouwen op komst
NEN heeft een verse versie klaarliggen van de NTA 8800. Deze Nederlands Technische Afspraak bevat de nieuwe, uniforme methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.
Omgevingswet in de wacht
Mede vanwege de coronacrisis stelt het Rijk de invoering van de Omgevingswet uit.
Zonnepark langs landingsbanen Schiphol?
Gemeente Haarlemmermeer heeft plannen voor een zonnepark in het gebied rondom de landingsbanen van Schiphol.

Nieuws

Zonnepark langs landingsbanen Schiphol?

8 april 2020

Zonnepanelen op het dak van woningen, bedrijfsgebouwen of voetbalstadions, een zonnepark in het weiland. Zijn er nog andere locaties denkbaar voor de winning van zonne-energie? De gemeente Haarlemmermeer meent van wel. Om een grootschalige overschakeling op duurzame energie te faciliteren, wil de gemeente – behalve zonnepanelen op daken, op parkeerterreinen en in wegbermen – een zonnepark aanleggen rondom de landingsbanen van luchthaven Schiphol.

‘Een logische keuze, waar ik veel van verwacht’, aldus de verantwoordelijk wethouder voor energietransitie, Jurgen Nobel. Eerder heeft de gemeente ook zonneakkers bij de snelwegen A4 en A5 overwogen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Schiphol, omdat op deze plek volgens de gemeente niet veel anders mogelijk is.

De zonneakker gaat ongeveer 1.000 hectare beslaan. Vanaf 2050 kan de akker per jaar één terawattuur stroom opleveren. Daarmee is te voorzien in de gehele elektriciteitsbehoefte binnen de gemeentegrenzen: van huishoudens, bedrijven, vervoer en infrastructuur én Schiphol Airport.

Vergeleken met gangbare alternatieven als panelen op het dak geniet een omvangrijke zonneakker bij Schiphol zeker niet de voorkeur van de gemeente Haarlemmermeer. Het gaat ten koste van agrarische bedrijvigheid en vraagt om een zorgvuldige landschappelijke inpassing, vindt de gemeente.

Rondom de landingsbanen is veel grond in eigendom van boeren of aan hen in pacht gegeven door de luchthaven, de gemeente Haarlemmermeer dan wel de provincie Noord-Holland. De consequenties voor de landbouwsector van het onttrekken van heel veel hectaren grond zouden nader moeten worden onderzocht. Het zonnepark blijft echter nodig om de duurzame-energietransitie te maken, aldus de gemeente. Concentratie in één gebied moet in elk geval versnippering tegengaan.

  • Foto: zonnepark van Apple in North-Carolina (VS).Praktijksessies coronamaatregelen in gebouwen
Deze online-sessies gaan in op maatregelen voor een veilig en gezonde werkomgeving binnen de nieuwe anderhalvemetersamenleving.
Duurzame webinars
Voor wie meer dan terloopse belangstelling aan de dag legt voor de duurzaamheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw, heeft Bouwen met Staal twee interessante, gratis toegankelijke webinars op stapel staan.
Het thuiswerken voorbij
Antwoorden op FAQ's en andere kennis rond gebouwinstallaties in coronatijd zijn nu bijeen op TVVL Connect.
Vernieuwde NTA 8800 energieprestatie gebouwen op komst
NEN heeft een verse versie klaarliggen van de NTA 8800. Deze Nederlands Technische Afspraak bevat de nieuwe, uniforme methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.
Omgevingswet in de wacht
Mede vanwege de coronacrisis stelt het Rijk de invoering van de Omgevingswet uit.
Pagina 1 van 1