Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Praktijksessies coronamaatregelen in gebouwen
Deze online-sessies gaan in op maatregelen voor een veilig en gezonde werkomgeving binnen de nieuwe anderhalvemetersamenleving.
Duurzame webinars
Voor wie meer dan terloopse belangstelling aan de dag legt voor de duurzaamheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw, heeft Bouwen met Staal twee interessante, gratis toegankelijke webinars op stapel staan.
Het thuiswerken voorbij
Antwoorden op FAQ's en andere kennis rond gebouwinstallaties in coronatijd zijn nu bijeen op TVVL Connect.
Vernieuwde NTA 8800 energieprestatie gebouwen op komst
NEN heeft een verse versie klaarliggen van de NTA 8800. Deze Nederlands Technische Afspraak bevat de nieuwe, uniforme methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.
Omgevingswet in de wacht
Mede vanwege de coronacrisis stelt het Rijk de invoering van de Omgevingswet uit.
Zonnepark langs landingsbanen Schiphol?
Gemeente Haarlemmermeer heeft plannen voor een zonnepark in het gebied rondom de landingsbanen van Schiphol.

Nieuws

Omgevingswet in de wacht

21 april 2020

De invoering van de Omgevingswet wordt de grootste wetswijziging in ons land sinds 1848. Maar de nieuwe wet wordt nog niet van kracht per 2021, zoals gepland. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen en Milieu) vindt invoering volgend jaar niet verantwoord, onder meer door alle maatregelen vanwege de coronacrisis.

De Omgevingswet dient de regelgeving voor ruimtelijke ordening en leefomgeving, waaronder het bouwen, te vereenvoudigen. Met de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten ineengeschoven. De huidige 60 Algemene Maatregelen van Bestuur worden teruggebracht naar vier. De 75 ministeriële regelingen maken plaats voor één Omgevingsregeling. Ook moet de wet resulteren in snellere procedures, bijvoorbeeld in de aanvraag en verlening van verbouwingsvergunningen.

Invoering van de wet wordt nu voor de tweede maal uitgesteld. Oorspronkelijk zou de wet al in 2018 in werking treden. Het nieuwe uitstel zit ‘m niet alleen in de conoracrisis. Ook voor het invoeren van het digitale loket (DOS) voor gemeenten, ten behoeve van het aanvragen van vergunningen, moeten volgens Van Veldhoven ‘nog flink wat stappen worden gezet.’ Ook is vertraging opgetreden in het verwerven van lokale software. Critici van het wetsvoorstel vrezen juridische chaos en hoge kosten. Bovendien zou het er door de voorgestelde wetgeving niet overzichtelijker op worden.

Het invoeren van de Omgevingswet is een grote operatie voor zowel gemeenten als provincies en waterschappen. De minister wil hen ‘een duidelijk signaal’ geven door ze nu eerst de tijd en ruimte te bieden voor beleid en acties in de bestrijding van het coronavirus.

Van Veldhoven treedt met onder meer gemeenten in overleg over een nieuwe datum. ‘Daarbij hecht ik eraan te benadrukken, dat het niet gaat over de vraag óf het stelsel in werking treedt, maar wanneer’, schrijft ze aan de Tweede Kamer.Praktijksessies coronamaatregelen in gebouwen
Deze online-sessies gaan in op maatregelen voor een veilig en gezonde werkomgeving binnen de nieuwe anderhalvemetersamenleving.
Duurzame webinars
Voor wie meer dan terloopse belangstelling aan de dag legt voor de duurzaamheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw, heeft Bouwen met Staal twee interessante, gratis toegankelijke webinars op stapel staan.
Het thuiswerken voorbij
Antwoorden op FAQ's en andere kennis rond gebouwinstallaties in coronatijd zijn nu bijeen op TVVL Connect.
Vernieuwde NTA 8800 energieprestatie gebouwen op komst
NEN heeft een verse versie klaarliggen van de NTA 8800. Deze Nederlands Technische Afspraak bevat de nieuwe, uniforme methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.
Zonnepark langs landingsbanen Schiphol?
Gemeente Haarlemmermeer heeft plannen voor een zonnepark in het gebied rondom de landingsbanen van Schiphol.
Pagina 1 van 1