Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Fabriek voor recycling van vervuild staal geopend
Koning Willem-Alexander heeft gisteren in Farsum, bij Delfzijl, een nieuwe fabriek ten doop gehouden voor het reinigen en recyclen van vervuild staal.
PBL: Tijd dringt voor aanpak milieuproblemen
Dat is de boodschap van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan het kabinet.
TU Eindhoven begint energie-instituut
Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) geopend.
HYBRIT geopend
De premier Zweden heeft de nieuwe, duurzame staalfabriek van SSAB en partners geopend.
Circulaire maatregelen in Bepalingsmethode Milieuprestatie
Minister Ollengren wil de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken uitbreiden met de milieuprestaties van circulaire maatregelen.

Nieuws

Minister Ollengren: ‘Circulaire maatregelen in Bepalingsmethode Milieuprestatie’

 

18 augustus 2020

Bij het beantwoorden van Kamervragen, begin vorige maand, werd het voornemen nog maar eens bevestigd. Minister Ollengren van Binnenlandse Zaken is vast van plan om de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken uit te breiden met de milieuprestaties van circulaire maatregelen. In de huidige versie van de methode wordt circulariteit volgens de minister nog onvoldoende gewaardeerd. ‘De wijzigingen zullen stapsgewijs en langs de weg van zorgvuldigheid worden ingevoerd’, aldus de bewindsvrouwe.

 

Eveneens begin vorige maand heeft uitgever Stichting Nationale Milieudatabase (voorheen: Stichting Bouwkwaliteit) overigens een nieuwe versie van de methode gelanceerd: ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0’. De nieuwe editie dient als opvolger van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken versie 3.0’. Op deze uitgave van januari 2019 zijn inmiddels drie amendementen gekomen. Om de overzichtelijkheid te waarborgen, zijn deze amendementen nu gezamenlijk verwerkt in een nieuwe uitgave. Naast de andere naamgeving (en daarmee een verse versienummering) heeft de methode ook enkele inhoudelijke wijzigingen ondergaan.

 

De bepalingsmethode maakt ’t per 1 juli van dit jaar al mogelijk om een EPD in te dienen met daarin 19 milieu-impactcategorieën volgens EN 15804/A2:2019, náást de 11 milieu-impactcategorieën die nu al gangbaar zijn. De ‘afvalscenario’s’ zijn herbenoemd tot ‘verwerkingsscenario’s einde leven’. De forfaitaire waarden van deze scenario’s zitten niet langer in de Bepalingsmethode, maar worden nu gepubliceerd op milieudatabase.nl

Verder vereist de methode om voortaan een aantal specifieke Product Category Rules te hanteren. Deze rules zijn eveneens te vinden op milieudatabase.nl

 

Tegelijkertijd is ook het Toetsingsprotocol in een nieuwe versie 1.0 juli 2020 verschenen. Aan het protocol is als bijlage een beschrijving van het datakwaliteitssysteem toegevoegd.

 

In hun nieuwe hoedanigheid zijn de Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol vanaf 1 januari 2021 verplichte kost bij het opstellen van milieudata voor opname in de Nationale Milieudatabase (NMD). De voorgaande versies van methode en protocol blijven via www.milieudatabase.nl/downloads beschikbaar. Hierdoor kunnen historische analyses en berekeningen worden gereproduceerd. Tót 1 januari 2021 is het gebruik van de nieuwe versies nog facultatief.

 

  • Foto: circulair hotel Yotel, Amsterdam (Studioninedots, © Walter Herfst).Fabriek voor recycling van vervuild staal geopend
Koning Willem-Alexander heeft gisteren in Farsum, bij Delfzijl, een nieuwe fabriek ten doop gehouden voor het reinigen en recyclen van vervuild staal.
PBL: Tijd dringt voor aanpak milieuproblemen
Dat is de boodschap van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan het kabinet.
TU Eindhoven begint energie-instituut
Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) geopend.
HYBRIT geopend
De premier Zweden heeft de nieuwe, duurzame staalfabriek van SSAB en partners geopend.
Pagina 1 van 1