Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

CO2-uitstoot fors omlaag door coronacrisis
De uitstoot van CO2 is in het eerste halfjaar van 2020 wereldwijd met 8,8 procent verminderd, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
Zeven kandidaten voor NRP Gulden Feniks
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor Nederlandse projecten in renovatie, transformatie en gebieds(her)ontwikkeling, telt dit jaar zeven genomineerden. U herkent er vast wel één of twee.
Miljoenen voor energietransitie
Het kabinet Rutte maakt 18,3 miljoen euro vrij om onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie te versterken.
Fabriek voor recycling van vervuild staal geopend
Koning Willem-Alexander heeft gisteren in Farsum, bij Delfzijl, een nieuwe fabriek ten doop gehouden voor het reinigen en recyclen van vervuild staal.
PBL: Tijd dringt voor aanpak milieuproblemen
Dat is de boodschap van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan het kabinet.
TU Eindhoven begint energie-instituut
Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) geopend.
HYBRIT geopend
De premier Zweden heeft de nieuwe, duurzame staalfabriek van SSAB en partners geopend.

Nieuws

Miljoenen voor energietransitie

2 oktober 2020

Het kabinet Rutte maakt 18,3 miljoen euro vrij om onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie te versterken. De gelden gaan naar TNO EnergieTransitie om andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven vijf onderzoekslaboratoria te runnen.

In deze labs zal onder meer onderzoek worden gedaan naar een nieuwe generatie zonne-energietoepassingen, afvang en hergebruik van CO2, industriële elektrificatie, industriële droogtechniek en de ecologische en veiligheidseffecten van zonne- en windenergieprojecten.

De onderzoeksfaciliteiten dienen bij te dragen aan versnelling van de energietransitie, verbetering van de kennispositie van het Nederlands bedrijfsleven en aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid. In de vijf laboratoria worden verschillende pilot- en demonstratieprojecten ontwikkeld en getest voor grootschalige toepassing.

Volgens Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, is ’t in de huidige, onzekere tijd belangrijk om te investeren in versnelling van de energietransitie. ‘Door slimme inzichten, technieken en toepassingen uit de wetenschap in samenwerking met Nederlandse bedrijven in de praktijk te testen, kunnen wij nieuwe bedrijvigheid en banen creëren die een impuls kunnen geven aan een duurzaam herstel van de Nederlandse economie’, meent de minister.

‘De faciliteiten zullen door de innovaties en een nauwe samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven, overheid en andere kennisinstellingen een substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelen en concurrentiepositie van Nederland’ verwacht de voorzitter Raad van Bestuur/CEO TNO, Paul de Krom. ‘Bijvoorbeeld in de zonne-energieketen willen we door onderzoek en innovatie de productie van de volgende generatie zonne-energie toepassingen voor integratie in onze leefomgeving, weer naar Nederland toetrekken.’

Onder aanvoering van TNO Energietransitie worden deze laboratoria in het leven geroepen:

  • Mass Customization Lab Solar voor onderzoek naar de volgende generatie zonne-energietoepassingen (halffabricaten) met een hoog rendement voor toepassing in de gebouwde omgeving, de infrastructuur en voer- en vaartuigen;
  • Negative Emissions Technology Lab (NET-LAB) voor het ontwikkelen en testen van negatieve emissie technologieën;
  • Mollier Lab, bestemd voor onderzoek naar innovatieve en energie-efficiënte industriële droog- en ontwateringstechnologieën
  • Environmental Impact and Safety Lab for Renewable Energy, een (mobiel) lab voor het bepalen van de impact van windturbines en zonneparken op de ecologie van land en water en
  • Fieldlab Industriële Elektrificatie, gericht op integratie, demonstratie en verbetering van Power-to-Heat technologie, Power-to-Chemicals/-Fuels en CO2 hergebruik technologie. TNO Energietransitie gaat dit lab samen met Deltalinqs, FME, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter en Voltachem vormgeven. De Rotterdamse haven wordt de locatie.

  • Foto: Duurzaam Bedrijfsleven.


CO2-uitstoot fors omlaag door coronacrisis
De uitstoot van CO2 is in het eerste halfjaar van 2020 wereldwijd met 8,8 procent verminderd, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
Zeven kandidaten voor NRP Gulden Feniks
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor Nederlandse projecten in renovatie, transformatie en gebieds(her)ontwikkeling, telt dit jaar zeven genomineerden. U herkent er vast wel één of twee.
Fabriek voor recycling van vervuild staal geopend
Koning Willem-Alexander heeft gisteren in Farsum, bij Delfzijl, een nieuwe fabriek ten doop gehouden voor het reinigen en recyclen van vervuild staal.
PBL: Tijd dringt voor aanpak milieuproblemen
Dat is de boodschap van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan het kabinet.
TU Eindhoven begint energie-instituut
Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) geopend.
HYBRIT geopend
De premier Zweden heeft de nieuwe, duurzame staalfabriek van SSAB en partners geopend.
Pagina 1 van 1