Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

KNMI: Nederland warmt relatief snel op
De afgelopen dertig jaar is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen, twee keer zo veel als in de rest van de wereld.
Grootste offshore windpark van Nederland opgeleverd
De aanleg van Borssele 1 & 2, het grootste Nederlandse windmolenpark op zee, is afgerond.
Transitie naar circulair en schoon bouwen verkend
DGBC-studie biedt handreikingen voor hergebruik van verontreinigde bouwmaterialen.
Brede steun voor Stikstofwet
Het kabinet is ‘t afgelopen woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over het voorstel voor een Stikstofwet.
Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen
Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.
Emissie broeikasgassen 3,7 procent gedaald
In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar met 3,7 procent gedaald. Ten opzichte van het ‘referentiejaar’ 1990 zijn de emissies per 2019 zo’n 24 procent lager.
Goud voor Park Hoog Oostduin Den Haag
De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in ons land, heeft dit jaar drie winnaars opgeleverd. De prijs voor beste transformatie gaat naar het ‘gestaalde’ Park Hoog Oostduin in Den Haag, naar ontwerp van cepezed.
Opmars duurzame energie niet gestuit door corona
Ondanks de coronacrisis gaat het duurzaam opwekken van energie onverminderd door; dit jaar gaat ‘t zelfs beter dan ooit. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Nieuws

Goud voor Park Hoog Oostduin Den Haag

30 november 2020

De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in ons land, heeft dit jaar drie winnaars opgeleverd. De prijs voor beste transformatie gaat naar het ‘gestaalde’ Park Hoog Oostduin in Den Haag, naar ontwerp van cepezed.

De jury, dit jaar met Geurt van Randeraat (SITE urban development) als voorzitter, geeft in haar beoordelingsrapport te kennen dat de aanpak in het project Park Hoog Oostduin als lichtend voorbeeld dient voor opdrachtgevers en architecten die staan voor ‘de enorme renovatie- en verduurzamingsopgave van duizenden leegstaande gebouwen’.

Zo’n leegstaand gebouw was het voormalige Shell-kantoor, op de grens van het Haagse landgoed Oostduin-Arendsdorp. In opdracht van OD 75 en naar ontwerp van architectenbureau cepezed is het vroegere kantoor omgevormd tot mondain woongebouw met ruim 200 luxe appartementen van verschillende typen en grootten.

De transformatie is tot in de kleine details doortrokken van de idee om de bestaande kwaliteiten van de oudbouw maximaal te benutten en daarbij de nieuwe ingrepen in omvang en reikwijdte tot het minimum te beperken. Bovendien verdient de oudbouw uit 1968, naar ontwerp van J.J.P. Oud (de zoon van) een respectvolle behandeling met een garantie op voortbestaan van authentieke karakteristieken.

De respons van Cepezed op de opgave om het voormalige kantoorgebouw een nieuwe bestemming te verlenen, is even treffend als leerzaam voor de vele vergelijkbare opgaven in de toekomst. Aan een zijde van het gebouw zijn de vroegere gangen in de kern bij de woningen getrokken en binnen de bestaande gebouwcontouren zijn buitenruimten in de hoedanigheid van loggia’s toegevoegd. De entreezijde heeft een nieuwe, 3 m diepe en gebouwhoge aanbouw gekregen. Hierin zijn balkons en vergrotingen van de achterliggende woonkamers vervat. Om een forse ingreep in de bestaande structuur te voorkomen, is de uitbreiding uitgevoerd als stalen ‘rek’ met staalplaat-betonvloeren voor de verdiepingen. Door het geringe eigengewicht van deze toevoeging is de bestaande fundering onversterkt gebleven.

Het getransformeerde gebouw vormt een ensemble met een lager nieuwbouw-blok, eveneens met een woonfunctie. Dit gebouw is neergezet op de bestaande fundering van zijn voorganger. In vergelijking daarmee is de nieuwkomer minder langgerekt en staat hierdoor op een grotere afstand van de buurman. Niet alleen is zo meer ruimte ontstaan tussen de beide volumes, het gebouwenpaar is nu ook meer betrokken op de parkomgeving.

In het project trad IMd Raadgevende Ingenieurs op als constructeur. Bentstaal leverde de staalconstructies. Een dikke maand geleden werd de uitbreiding van Park Hoog Oostduin ook al gelauwerd, met een nominatie voor de Nationale Staalprijs 2020 in de categorie Woningbouw.

De Gulden Feniks kent nog twee winnaars. In de categorie Gebiedstransformatie is de prijs voor De Nieuwe Stad in Amersfoort, een herontwikkelingsproject op initiatief en met architectuur van Schipper Bosch. In de categorie Renovatie komt Museum De Lakenhal als winnaar uit de bus. De architecten in dit Leidse project zijn Happel Cornelis Verhoeven Architecten en Julian Harrap Architects.

  • www.nrpguldenfeniks.nl
  • Foto’s: cepezed / © Lucas van der Wee en (bestaande situatie en uitvoering:) Leon van Woerkom.


KNMI: Nederland warmt relatief snel op
De afgelopen dertig jaar is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen, twee keer zo veel als in de rest van de wereld.
Grootste offshore windpark van Nederland opgeleverd
De aanleg van Borssele 1 & 2, het grootste Nederlandse windmolenpark op zee, is afgerond.
Transitie naar circulair en schoon bouwen verkend
DGBC-studie biedt handreikingen voor hergebruik van verontreinigde bouwmaterialen.
Brede steun voor Stikstofwet
Het kabinet is ‘t afgelopen woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over het voorstel voor een Stikstofwet.
Tata Steel Nederland in het geweer tegen schadelijke stoffen
Tata Steel Nederland introduceert nieuwe activiteiten om de uitstoot van stoffen en geuren en de impact daarvan op de omgeving te verminderen. Voor de acties trekt de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro uit.
Emissie broeikasgassen 3,7 procent gedaald
In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar met 3,7 procent gedaald. Ten opzichte van het ‘referentiejaar’ 1990 zijn de emissies per 2019 zo’n 24 procent lager.
Opmars duurzame energie niet gestuit door corona
Ondanks de coronacrisis gaat het duurzaam opwekken van energie onverminderd door; dit jaar gaat ‘t zelfs beter dan ooit. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).
Pagina 1 van 1